Padėkite mums tobulinti svetainę TED užpildydami trumpą klausimyną!

Prekės - 79510-2020

Submission deadline has been amended by:  128388-2020
18/02/2020    S34    Prekės - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Atviras konkursas 

Lenkija-Lubochnia: Centrinio šildymo katilai

2020/S 034-079510

Skelbimas apie pirkimą

Prekės

Teisinis pagrindas:

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Gmina Lubochnia
Adresas: Lubochnia Dworska, ul. Tomaszowska 9
Miestas: Lubochnia
NUTS kodas: PL713
Pašto kodas: 97-217
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Mirosława Polus
El. paštas: inwest@lubochnia.pl
Telefonas: +48 447103510
Faksas: +48 447103093

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: www.lubochnia.pl

I.2)Informacija apie pirkimą
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: www.bip.lubochnia.pl
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem instalacji kotłów na biomasę (pellet), kotłów na ekogroszek, kotłów na gaz ziemny i płynny oraz powietrznych pomp ciepła w ramach projektu Gospodarka niskoemi...

Nuorodos numeris: RI.4.271.Pzp.2020
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
44621220
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem instalacji kotłów na biomasę (pellet), kotłów na ekogroszek, kotłów na gaz ziemny i płynny oraz powietrznych pomp ciepła w ramach projektu Gospodarka niskoemisyjna - wymiana źródeł ciepła w Gminie Lubochnia

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl visų pirkimo dalių
Maksimalus vienam konkurso dalyviui skirtinų pirkimo dalių skaičius: 5
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem instalacji kotłów na biomasę (pellet) w ramach projektu Gospodarka niskoemisyjna - wymiana źródeł ciepła w Gminie Lubochnia

Pirkimo dalies Nr.: 1
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
44621220
45300000
45331110
45331000
45330000
71321200
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL713
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Teren Gminy Lubochnia

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

1) Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) wykonanie dokumentacji projektowych

b) demontaż istniejącego kotła

c) dostawę i montaż urządzeń i elementów instalacji,

d) przeprowadzenie na miejscu montażów instalacji w oparciu wykonaną dokumentację projektową

e) uruchomienie i instruktaż

2) Przewiduje się 37 instalacji kotłów na biomasę w tym::

a) 2 instalacje o mocy kotła 10 kW

b) 7 instalacji o mocy kotła 15 kW

c) 18 instalacji o mocy kotła 20 kW

d) 9 instalacji o mocy kotła 25 kW

e) 1 instalację o mocy kotła 28 kW

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: okres gwarancji / Lyginamasis svoris: 40 %
Kaina - Lyginamasis svoris: 60 %
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Pabaiga: 31/10/2020
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

Projekt nr WND-RPLD.04.04.00-10-0001/18 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

II.2.14)Papildoma informacija

1. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24 aa ustawy może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. W sekcji III i VI uwzględniono zapisy SIWZ.

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem instalacji kotłów na ekogroszek w ramach projektu Gospodarka niskoemisyjna - wymiana źródeł ciepła w Gminie Lubochnia

Pirkimo dalies Nr.: 2
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
44621220
45300000
45331110
45331000
45330000
71321200
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL713
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Teren Gminy Lubochnia

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

1) Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) wykonanie dokumentacji projektowych

b) demontaż istniejącego kotła

c) dostawę i montaż urządzeń i elementów instalacji,

d) przeprowadzenie na miejscu montażów instalacji w oparciu wykonaną dokumentację projektową

e) uruchomienie i instruktaż

2) Przewiduje się 20 instalacji kotłów na ekogroszek w tym::

a) 2 instalacje o mocy kotła 16 kW

b) 13 instalacji o mocy kotła 20 kW

c) 1 instalację o mocy kotła 24 kW

d) 4 instalacji o mocy kotła 30 kW

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: okres gwarancji / Lyginamasis svoris: 40 %
Kaina - Lyginamasis svoris: 60 %
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Pabaiga: 31/10/2020
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

Projekt nr WND-RPLD.04.04.00-10-0001/18 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

II.2.14)Papildoma informacija

1. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24 aa ustawy może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. W sekcji III i VI uwzględniono zapisy SIWZ.

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem instalacji kotłów na gaz ziemny w ramach projektu Gospodarka niskoemisyjna - wymiana źródeł ciepła w Gminie Lubochnia

Pirkimo dalies Nr.: 3
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
44621220
45300000
45331110
45331000
45330000
71320000
71321200
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL713
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Teren Gminy Lubochnia

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

1) Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) wykonanie dokumentacji projektowych

b) demontaż istniejącego kotła c.o. i zasobnika c.w.u.

c) uzyskanie warunków przyłączenia z PGNiG w imieniu mieszkańca w lokalizacjach, które nie posiadają przyłączy gazowych wraz z doprowadzeniem do sytuacji podpisania umowy na wykonanie przyłącza pomiędzy mieszkańcem a PGNiG

d) uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia wykonywanych robót (jeżeli dotyczy)

e) dostawę i montaż urządzeń i elementów instalacji,

f) przeprowadzenie na miejscu montażów instalacji w oparciu wykonaną dokumentację projektową

g) uruchomienie i instruktaż

h) przygotowanie wniosku o przeprowadzenie badania technicznego urządzenia podlegającego dozorowi technicznemu w imieniu mieszkańca – jeśli dotyczy

i) zgłoszenie urządzeń do właściwej jednostki dozoru technicznego w celu uzyskania decyzji zezwalającej na eksploatacje wraz z uzyskaniem decyzji na eksploatacje w imieniu mieszkańca – jeśli dotyczy

j) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

k) przygotowanie i złożenie wniosku o zawiadomieniu o zakończeniu robót budowlanych do właściwego PINB w imieniu mieszkańca

2) Przewiduje się 10 instalacji kotłów na gaz ziemny w tym::

a) 1 instalacji o mocy kotła 15 kW i wielkości zbiornika 115l na gaz ziemny

b) 1 instalacji o mocy kotła 21 kW i wielkości zbiornika 115l na gaz ziemny

c) 2 instalacji o mocy kotła 21 kW i wielkości zbiornika 180l na gaz ziemny

d) 1 instalacji o mocy kotła 27 kW i wielkości zbiornika 115l na gaz ziemny

e) 1 instalacji o mocy kotła 27 kW i wielkości zbiornika 140l na gaz ziemny

f) 4 instalacji o mocy kotła 27 kW i wielkości zbiornika 180l na gaz ziemny

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: okres gwarancji / Lyginamasis svoris: 40 %
Kaina - Lyginamasis svoris: 60 %
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Pabaiga: 31/10/2021
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

Projekt nr WND-RPLD.04.04.00-10-0001/18 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

II.2.14)Papildoma informacija

1. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24 aa ustawy może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. W sekcji III i VI uwzględniono zapisy SIWZ.

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem instalacji kotłów na gaz płynny w ramach projektu Gospodarka niskoemisyjna - wymiana źródeł ciepła w Gminie Lubochnia

Pirkimo dalies Nr.: 4
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
44621220
45300000
45331110
45331000
45330000
71320000
71321200
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL713
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Teren Gminy Lubochnia

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

1) Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) wykonanie dokumentacji projektowych

b) demontaż istniejącego kotła c.o. i zasobnika c.w.u.

c) uzyskanie niezbędnych pozwoleń na budowę / zgłoszenie robót budowlanych

d) dostawę i montaż urządzeń i elementów instalacji,

e) przeprowadzenie na miejscu montażów instalacji w oparciu wykonaną dokumentację projektową

f) uruchomienie i instruktaż

g) przygotowanie wniosku o przeprowadzenie badania technicznego urządzenia podlegającego dozorowi technicznemu w imieniu mieszkańca

h) zgłoszenie urządzeń do właściwej jednostki dozoru technicznego w celu uzyskania decyzji zezwalającej na eksploatacje wraz z uzyskaniem decyzji na eksploatacje w imieniu mieszkańca

i) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

j) przygotowanie i złożenie wniosku o zawiadomieniu o zakończeniu robót budowlanych do właściwego PINB w imieniu mieszkańca

2) Przewiduje się 18 instalacji kotłów na gaz płynny w tym::

a) 4 instalacji o mocy kotła 15 kW i wielkości zbiornika 115l na gaz płynny

b) 2 instalacji o mocy kotła 15 kW i wielkości zbiornika 180l na gaz płynny

c) 3 instalacji o mocy kotła 21 kW i wielkości zbiornika 115l na gaz płynny

d) 1 instalacji o mocy kotła 21 kW i wielkości zbiornika 140l na gaz płynny

e) 3 instalacji o mocy kotła 21 kW i wielkości zbiornika 180l na gaz płynny

f) 2 instalacji o mocy kotła 27 kW i wielkości zbiornika 140l na gaz płynny

g) 2 instalacji o mocy kotła 27 kW i wielkości zbiornika 180l na gaz płynny

h) 1 instalacji o mocy kotła 35 kW i wielkości zbiornika 180l na gaz płynny

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: okres gwarancji / Lyginamasis svoris: 40 %
Kaina - Lyginamasis svoris: 60 %
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Pabaiga: 31/10/2021
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

Projekt nr WND-RPLD.04.04.00-10-0001/18 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

II.2.14)Papildoma informacija

1. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24 aa ustawy może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. W sekcji III i VI uwzględniono zapisy SIWZ.

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem powietrznych pomp ciepła w ramach projektu Gospodarka niskoemisyjna - wymiana źródeł ciepła w Gminie Lubochnia

Pirkimo dalies Nr.: 5
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
42122460
45300000
45330000
71321200
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL713
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Teren Gminy Lubochnia

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

1) Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) wykonanie dokumentacji projektowych

b) dostawę urządzeń i elementów instalacji,

c) przeprowadzenie na miejscu montażów instalacji w oparciu wykonaną dokumentację projektową

d) uruchomienie i instruktaż

2) Przewiduje się 4 instalacje pomp ciepła w tym::

a) 2 instalacje o mocy kotła 11 kW

b) 1 instalację o mocy kotła 15 kW

c) 1 instalację o mocy kotła 19 kW

Szczegółowy opis wymagań Zamawiającego dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia obejmującego prace projektowe, montażowe i budowlane określa Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU), Załącznik Nr 8 do SIWZ.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: okres gwarancji / Lyginamasis svoris: 40 %
Kaina - Lyginamasis svoris: 60 %
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Pabaiga: 31/10/2020
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

Projekt nr WND-RPLD.04.04.00-10-0001/18 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

II.2.14)Papildoma informacija

1. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24 aa ustawy może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. W sekcji III i VI uwzględniono zapisy SIWZ.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

2. Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania warunku odnośnie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp.

4. Zamawiający przewiduje podstawy wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy.

5. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 5 Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE,zwanego dalej „jednolitym dokumentem” lub „JEDZ” – wg. załącznika 4 do SIWZ.

7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji,o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacji z otwarcia ofert), jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi

Załącznik nr 5 do SIWZ.

8. Od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zamawiający wymaga przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdziale VII ust 5 pkt 2 SIWZ.

9. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ dotyczący tych podmiotów.

10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a) żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24ust. 1 i ust. 5 pkt 1, 2, 4, 8 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z rozdziale V ust. 1 SIWZ. Zamawiający nie precyzuje szczególnego sposobu spełniania warunku przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

b) jednolity dokument, o którym mowa rozdziale VII ust. 1 pkt 1 i 2 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;

c) oświadczenie o przynależności braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców;

d) zobowiązani są oni na wezwanie zamawiającego, złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdz. VII ust. 5 SIWZ, przy czym dokumenty i oświadczenia, o których mowa: w rozdz. VII ust 5 pkt 1 SIWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wskazuje/-ą spełnienie warunku, w zakresie i na

Zasadach opisanych w rozdz. V ust 1 pkt 1.2 SIWZ, dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdz. VII ust. 5 pkt 2 SIWZ składa każdy z Wykonawców, dokumenty i w rozdz. VII ust. 5 pkt. 3) SIWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.

Dalsze dokumenty są w sekcji III.1.3.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

11.Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał (a w przypadku świadczeń o charakterze okresowym lub ciągłym – wykonuje) należycie:

a)w zakresie części 1 zamówienia: co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem instalacji kotłów na biomasę (pellet) w ilości minimum 25 instalacji w ramach jednego kontraktu

b)w zakresie części 2 zamówienia: co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem instalacji kotłów na ekogroszek w ilości minimum 15 instalacji w ramach jednego kontraktu

c)w zakresie części 3 zamówienia: co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem instalacji kotłów na gaz ziemny w ilości minimum 5 instalacji w ramach jednego kontraktu

d)zakresie części 4 zamówienia: co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem instalacji kotłów na gaz płynny w ilości minimum 9 instalacji w ramach jednego kontraktu

e)w zakresie części 5 zamówienia: co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem powietrznych pomp ciepła w ilości minimum 2 pompy w ramach jednego kontraktu

UWAGA: Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienia w formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw z montażem.

12. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

13. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale V SIWZ:

a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

14. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale VI SIWZ:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

Ciąg dalszy pkt III. zawartego w sekcji III.1.3:

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności, wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ;

f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ;

g) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w Ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1785), zgodnie z wzorem stanowiącym z załącznik nr 7 do SIWZ.

15. W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego Wykonawca przedstawi do oferty:

W zakresie części I i II

a)karty techniczne kotłów opalanych pelletem lub ekogroszkiem obejmujące informacje potwierdzające spełnienie przez te urządzenia warunków zawartych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ,

b)deklarację zgodności z Dyrektywami UE oraz oznaczenie znakiem CE dla danego modelu kotła opalanego pelletem lub ekogroszkiem

c)certyfikat spełnienia warunków 5 klasy efektywności energetycznej zgodnie z normą CE (EN 303-5: 2012) lub równoważnej wydany przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy Pzp.

d)certyfikat lub zaświadczenie o spełnieniu warunków dyrektywy EKO PROJEKT (EKODESIGN) na podstawie Rozporządzeń Komisji UE UE2015/1189 UE 2009/125/WE

W zakresie części III i IV

a)karty techniczne kotłów i zasobników ciepłej wody użytkowej obejmujące informacje potwierdzające spełnienie przez te urządzenia warunków zawartych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ, b)deklarację zgodności z Dyrektywami UE oraz oznaczenie znakiem CE dla danego modelu kotłów gazowych c)atesty higieniczne dla urządzeń produkujących ciepłą wodę użytkową,

W zakresie części V

a)karty techniczne pomp ciepła i zasobników ciepłej wody użytkowej obejmujące informacje potwierdzające spełnienie przez te urządzenia warunków zawartych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ,

16. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,zamiast dokumentów, o których mowa w:

a) rozdz. VII ust. 5 pkt 2 lit. a SIWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy

Dalsze dokumenty są w sekcji VI.3 w części „Informacje dodatkowe".

III.1.5)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

1. Projekt umowy stanowi załącznik nr 2a, 2b, 2c,,2d, 2e, 2f do SIWZ.

2. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa, o której mowa w pkt 1 powyżej.

3. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 144 ustawy,w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych w § 16 projektu umowy.

III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.4)Informacija apie sprendimų ar pasiūlymų skaičiaus mažinimą derybų ar dialogo metu
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 24/03/2020
Vietos laikas: 10:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lenkų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 2 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 24/03/2020
Vietos laikas: 11:30
Vieta:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy Lubochnia, ul. Tomaszowska 9, Lubochnia Dworska, 97-217 Lubochnia, POLSKA, sala konferencyjna, I piętro.

Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

1. Otwarcie ofert jest jawne.

2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
VI.3)Papildoma informacija:

Ciąg dalszy pkt III. zawartego w sekcji III.1.3:

Informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp

b) rozdz. VII ust. 5 pkt 2 lit b–d SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

— nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

— nie otwarto jego likwidacji ami nie ogłoszono upadłości

17. Dokumenty, o których mowa w rozdziale VII ust. 7 lit. a i lit. b tiret drugi SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w rozdziale VII ust 7 lit. b tiret pierwszy SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

18. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o którym mowa w rozdz. VII ust. 7 SIWZ –powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby której dokument miał dotyczyć,złożone przez notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis rozdziale VII ust. 8 SIWZ stosuje się odpowiednio.

19. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w rozdziale VII ust. 5 pkt 2 lit. a SIWZ, składa dokument, o którym mowa w rozdziale VII ust. 7 lit. a SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym,administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis rozdziale VII ust. 8 SIWZ stosuje się odpowiednio.

20. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:

Dla części 1 zamówienia: 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych)

Dla części 2 zamówienia: 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych).

Dla części 3 zamówienia: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)

Dla części 4 zamówienia: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Dla części 5 zamówienia: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysięcy złotych).

21. Termin 2 miesięcy określony w sekcji IV.2.6 należy rozumieć jako 60 dni liczone od ustalonej daty składania ofert.

22.Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w jednym z następujących formatów danych: .pdf,.doc,.docx,.rtf,.xps,.odt i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym – pod rygorem nieważności. Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w regulaminie korzystania z miniPortal (https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx).

23. Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

24. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej zamawiającego pod adresem: http://www.lubochnia.pl/ w zakładce BIP/ zamówienia publiczne /2020 /

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587800

Interneto adresas: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

1. Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale VI ustawy. 2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu. 3. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 4. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 8. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 9. Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach: a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni –jeżeli zostały przesłane w inny sposób. b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. c) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego. 12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188), jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587800

Interneto adresas: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
14/02/2020