Prekės - 79665-2020

18/02/2020    S34    Prekės - Skelbimas apie sutarties sudarymą - Atviras konkursas 

Latvija-Liepāja: Biuro ir skaičiavimo mašinos, įrenginiai ir reikmenys, išskyrus baldus ir programinės įrangos paketus

2020/S 034-079665

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Prekės

Teisinis pagrindas:

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Liepājas pilsētas pašvaldība
Nacionalinis registracijos Nr.: 90000063185
Adresas: Rožu iela 6
Miestas: Liepāja
NUTS kodas: LV003
Pašto kodas: LV-3401
Šalis: Latvija
Asmuo ryšiams: Andra Kalniņa
El. paštas: iepirkumi@liepaja.lv
Telefonas: +371 63404701
Faksas: +371 63404777

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://www.liepaja.lv/

Pirkėjo profilio adresas: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1350

I.2)Informacija apie pirkimą
Sutartį skiria centrinė perkančioji organizacija
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Par vispārīgās vienošanās noslēgšanu par biroja tehnikas piegādēm Liepājas pilsētas pašvaldības iestāžu un aģentūru vajadzībām

Nuorodos numeris: LPP 2018/29
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
30000000
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Par biroja tehnikas piegādēm.

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)Bendra pirkimo vertė (be PVM)
Vertė be PVM: 1 155.00 EUR
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
30000000
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: LV003
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Liepāja.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Par biroja tehnikas piegādēm.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2018/S 109-247987
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 1
Pavadinimas:

Par biroja tehnikas piegādēm

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
27/11/2019
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 3
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 3
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius: 0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 0
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: SIA "Inser IT"
Nacionalinis registracijos Nr.: 42103061567
Adresas: Baznīcas iela 25
Miestas: Liepāja
NUTS kodas: LV00
Pašto kodas: LV-3401
Šalis: Latvija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 1 155.00 EUR
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:

Informācija par 2019. gada 4. ceturksnī noslēgtajiem līgumiem ar SIA "Inser IT" vispārīgās vienošanās par biroja tehnikas piegādēm ietvaros.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Iepirkumu uzraudzības birojs
Adresas: Eksporta iela 6
Miestas: Rīga
Pašto kodas: LV-1010
Šalis: Latvija
El. paštas: pasts@iub.gov.lv
Telefonas: +371 67326719
Faksas: +371 67326720

Interneto adresas: http://www.iub.gov.lv

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Iepirkumu uzraudzības birojs
Adresas: Eksporta iela 6
Miestas: Rīga
Pašto kodas: LV-1010
Šalis: Latvija
El. paštas: pasts@iub.gov.lv
Telefonas: +371 67326719
Faksas: +371 67326720

Interneto adresas: http://www.iub.gov.lv

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
14/02/2020