Servicii - 79855-2017

03/03/2017    S44

Slovenia-Ljubljana: Servicii de informare și asistență pentru activități de comunicare în favoarea Centrului de informare al UE din Ljubljana, Slovenia

2017/S 044-079855

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, Directorate-General for Communication, Representation in Ljubljana, Slovenia
Adresă: Dunajska cesta 20
Localitate: Ljubljana
Cod NUTS: SI021 Osrednjeslovenska
Cod poștal: 1000
Țară: Slovenia
Persoană de contact: Ms Katarina Dobranovic
E-mail: comm-rep-lju-tenders@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://ec.europa.eu/dgs/communication/index_en.htm
Adresa profilului cumpărătorului: http://ec.europa.eu/dgs/communication/contracts-and-grants/contracts/representations/index_en.htm
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de informare și asistență pentru activități de comunicare în favoarea Centrului de informare al UE din Ljubljana, Slovenia.

Număr de referinţă: PO/2016-01/LJU.
II.1.2)Cod CPV principal
79420000 Servicii conexe managementului
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Prestarea următoarelor servicii de calitate în favoarea Centrului de informare al UE:

— servicii de informare (primirea vizitatorilor ocazionali, a grupurilor de vizitatori, a școlilor și a organizațiilor, furnizarea de răspunsuri la întrebările și solicitările cetățenilor în persoană, prin telefon sau prin e-mail, acordarea de asistență la căutarea de informații online, comandarea și distribuirea publicațiilor UE la epuizarea stocurilor și la cerere);

— organizarea de evenimente în interior și în exterior (conferințe, prezentări, săptămâni tematice ale UE, ani europeni dedicați, prelegeri pe teme specifice ale UE, ateliere, expoziții);

— asistență tehnică pentru activitățile de comunicare ale reprezentanței.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 400 000.00 EUR
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: SI021 Osrednjeslovenska
Locul principal de executare:

Ljubljana.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

A se vedea caietul de sarcini al licitației.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: 1.a. Calitatea, relevanța și exhaustivitatea ofertei tehnice, indicându-se faptul că ofertantul va acoperi și va executa toate sarcinile în conformitate cu toate cerințele din caietul de sarcini al licitației / Pondere: 15
Criteriu privind calitatea - Nume: 1.b. Fiabilitatea mijloacelor utilizate pentru asigurarea executării continue și eficace a contractului și a executării prompte a sarcinilor: descrierea organizării activităților etc. / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: 1.c. Relevanța mijloacelor utilizate pentru garantarea unor servicii de înaltă calitate / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: 2. Relevanța, creativitatea și eficiența programului și a planului de comunicare propuse pentru Săptămâna Europei / Pondere: 35
Criteriu privind calitatea - Nume: 3. Calitatea metodologiei și a instrumentelor propuse pentru crearea, actualizarea și livrarea prezentării interactive a UE / Pondere: 20
Criteriu privind calitatea - Nume: 4. Relevanța, exhaustivitatea, stilul, caracterul convingător ale gestionării cazurilor propuse și ale răspunsurilor, precum și consilierea și asistența furnizate / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 100
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului: acțiuni de comunicare.
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2016/S 119-211235
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: PO/2016-01/LJU
Titlu:

Servicii de informare și asistență pentru activități de comunicare în favoarea Centrului de informare al UE din Ljubljana, Slovenia

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
31/01/2017
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 6
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 4
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 0
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Accuro Svetovanje, poslovne storitve, Mito Žnidarko s.p.
Adresă: Ulica Šercerjeve Brigade 3
Localitate: Poljčane
Cod NUTS: SI0 SLOVENIJA
Cod poștal: 2319
Țară: Slovenia
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 400 000.00 EUR
Valoarea totală a contractului/lotului: 400 000.00 EUR
V.2.5)Informații privind subcontractarea
Este probabil să se recurgă la subcontractarea contractului
Valoare sau proporţie care este probabil să fie subcontractată unor terţi
Procent: 14 %

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

În termen de 2 luni de la notificarea deciziei de atribuire, se poate introduce o acțiune în anulare a deciziei de atribuire. Orice cerere adresată autorității contractante și orice răspuns din partea acesteia sau orice plângere privind administrarea necorespunzătoare nu va avea ca scop sau ca efect suspendarea termenului-limită pentru introducerea unei acțiuni în anulare sau deschiderea unei noi perioade pentru introducerea unei acțiuni în anulare.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
21/02/2017