Padėkite mums tobulinti svetainę TED užpildydami trumpą klausimyną!

Prekės - 79865-2020

18/02/2020    S34    Prekės - Skelbimas apie sutarties sudarymą - Konkurso procedūra su derybomis 

Belgija-Antverpenas: Biuro ir skaičiavimo mašinos, įrenginiai ir reikmenys, išskyrus baldus ir programinės įrangos paketus

2020/S 034-079865

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Prekės

Teisinis pagrindas:

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Digipolis
Nacionalinis registracijos Nr.: 0860.487.295_21008
Adresas: Generaal Armstrongweg 1
Miestas: Antwerpen
NUTS kodas: BE211
Pašto kodas: 2020
Šalis: Belgija
El. paštas: Greet.Royers@digipolis.be
Telefonas: +32 33387725

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: www.digipolis.be

Pirkėjo profilio adresas: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=366676

I.2)Informacija apie pirkimą
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Kitas tipas: IGS Opdrachthoudende Vereniging
I.5)Pagrindinė veikla
Kita veikla: ICT

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

D000304 – raamovereenkomst voor de aankoop van werkplekmateriaal – kandidaatstelling

Nuorodos numeris: DP-D000304-F03_0
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
30000000
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Dit is een raamovereenkomst voor het leveren van desktop computers, werkstations, schermen en Apple-materiaal met bijbehorende randapparatuur en diensten, op basis van een maandelijkse geactualiseerde prijslijst.

Er zijn 3 percelen:

— perceel 1: het leveren van desktop computers en werkstations met bijbehorende opties,

— perceel 2: het leveren van schermen en bijbehorende diensten,

— perceel 3: het leveren van Apple-materiaal met bijbehorende opties en diensten.

De omschreven opdrachten betreffen steeds vermoedelijk hoeveelheden. Ze kunnen uitgebreid of verminderd worden overeenkomstig de noden van het bestuur en binnen het kader van dit bestek.

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
II.1.7)Bendra pirkimo vertė (be PVM)
Vertė be PVM: 3 904 169.00 EUR
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Desktop computers en werkstations met bijbehorende opties

Pirkimo dalies Nr.: 1
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
32000000
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: BE2
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Zie bijlage.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Zie bijlage.

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Schermen en bijbehorende diensten

Pirkimo dalies Nr.: 2
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
32000000
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: BE2
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Zie bijlage.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Zie bijlage.

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Apple-materiaal met bijbehorende opties en diensten

Pirkimo dalies Nr.: 3
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
32000000
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: BE2
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Zie bijlage.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Zie bijlage.

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Konkurso procedūra su derybomis
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 076-180286
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: D000304
Pirkimo dalies Nr.: 1
Pavadinimas:

Leveren van desktop computers, werkstations, [...]

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
09/12/2019
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 4
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Dell nv
Adresas: Doornveld 130
Miestas: Asse
NUTS kodas: BE241
Pašto kodas: 1731
Šalis: Belgija
Rangovas yra MVĮ: ne
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 2 128 000.00 EUR
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: D000304
Pirkimo dalies Nr.: 2
Pavadinimas:

Leveren van schermen en bijhorende diensten

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
09/12/2019
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 5
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Dell nv
Adresas: Doornveld 130
Miestas: Asse
NUTS kodas: BE241
Pašto kodas: 1731
Šalis: Belgija
Rangovas yra MVĮ: ne
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 936 000.00 EUR
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: D000304
Pirkimo dalies Nr.: 3
Pavadinimas:

Leveren van Apple-materiaal met bijhorende opties en diensten

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
21/11/2019
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: IT-Pro nv
Adresas: Noorderlaan 79/4
Miestas: Antwerpen
NUTS kodas: BE211
Pašto kodas: 2030
Šalis: Belgija
Rangovas yra MVĮ: ne
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 840 169.00 EUR
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:

Zie bijlage.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Digipolis
Adresas: Generaal Armstrongweg 1
Miestas: Antwerpen
Pašto kodas: 2020
Šalis: Belgija

Interneto adresas: www.digipolis.be

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
Oficialus pavadinimas: Digipolis
Adresas: Generaal Armstrongweg 1
Miestas: Antwerpen
Pašto kodas: 2020
Šalis: Belgija

Interneto adresas: www.digipolis.be

VI.4.3)Peržiūros procedūra
VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
13/02/2020