Padėkite mums tobulinti svetainę TED užpildydami trumpą klausimyną!

Prekės - 81267-2020

18/02/2020    S34    Prekės - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Derybos 

Belgija-Steenokkerzeel: Telefonų stotys

2020/S 034-081267

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Prekės

Teisinis pagrindas:

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Skeyes
Nacionalinis registracijos Nr.: 0206.048.091_26860
Adresas: Tervuursesteenweg 303
Miestas: Steenokkerzeel
NUTS kodas: BE241
Pašto kodas: 1820
Šalis: Belgija
El. paštas: tendering@skeyes.be

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: www.skeyes.be

Pirkėjo profilio adresas: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=366774

I.2)Informacija apie pirkimą
I.3)Komunikavimas
Prieiga prie pirkimo dokumentų yra ribojama. Daugiau informacijos galima rasti čia: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=366774
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Belgocontrol-OA+2458-F05
I.6)Pagrindinė veikla
Oro uostų veikla

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Renouvellement de la téléphonie opérationnelle de Skeyes

Nuorodos numeris: Belgocontrol-OA 2458-F05_0
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
32551200
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Voir guide de sélection.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: BE241
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Voir guide de sélection.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 48
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:

Le document de marché prévoira une modalité de résiliation annuelle et la possibilité, après la durée ‎initiale, de prolonger 2 fois le contrat pour une période de 2 ans aux mêmes conditions (continuité et ‎stabilité du service/de la téléphonie opérationnelle). ‎

II.2.9)Informacija apie kviečiamų kandidatų skaičiaus apribojimus
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Voir guide de sélection.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Voir guide de sélection.

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Voir guide de sélection.

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

Classe: N/A, catégorie: N/A.

III.1.4)Objektyvios taisyklės ir dalyvavimo kriterijai
Taisyklių ir kriterijų sąrašas bei trumpas aprašymas:

Voir guide de sélection.

III.1.5)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.1.6)Reikalaujami užstatai ir garantijos:
III.1.7)Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:
III.1.8)Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:

Voir guide de sélection.

III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:
III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Derybos su išankstiniu kvietimu dalyvauti konkurse
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.4)Informacija apie sprendimų ar pasiūlymų skaičiaus mažinimą derybų ar dialogo metu
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 16/03/2020
Vietos laikas: 11:15
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Prancūzų kalba, Olandų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
VI.3)Papildoma informacija:

Voir guide de sélection.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Conseil d'État
Miestas: Bruxelles
Pašto kodas: 1040
Šalis: Belgija

Interneto adresas: http://www.raadvanstate.be/

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Conseil d'État
Miestas: Bruxelles
Pašto kodas: 1040
Šalis: Belgija

Interneto adresas: http://www.raadvanstate.be/

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
13/02/2020