Usługi - 86161-2017

TITytułPolska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania
NDNr dokumentu86161-2017
PDData publikacji08/03/2017
OJDz.U. S47
TWMiejscowośćWARSZAWA
AUNazwa instytucjiZakład Ubezpieczeń Społecznych
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Usługi - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez zaproszenia do ubiegania się o zamówienie - Nie dotyczy
CYKrajPL
AARodzaj instytucji6 - Podmiot prawa publicznego
HAEU Institution-
DSDokument wysłany06/03/2017
NCZamówienie4 - Usługi
PRProcedura9 - Nie dotyczy
TDDokument0 - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez zaproszenia do ubiegania się o zamówienie
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
PCKod CPV50312000 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego
72267000 - Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania
OCPierwotny kod CPV50312000 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego
72267000 - Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania
RCKod NUTSPL
IAAdres internetowy (URL)www.zus.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE