Padėkite mums tobulinti svetainę TED užpildydami trumpą klausimyną!

Paslaugos - 88133-2020

21/02/2020    S37    Paslaugos - Skelbimas apie sutarties sudarymą - Atviras konkursas 

Lenkija-Zagórzany: Miškininkystės paslaugos

2020/S 037-088133

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Paslaugos

Teisinis pagrindas:

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Skarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Gorlice z siedzibą w Zagórzanach
Nacionalinis registracijos Nr.: 7380007525
Adresas: Zagórzany nr 343
Miestas: Zagórzany
NUTS kodas: PL218
Pašto kodas: 38-333
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Rafał Stolarski
El. paštas: gorlice@krakow.lasy.gov.pl
Telefonas: +48 183530395
Faksas: +48 183511389

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: www.gorlice.krakow.lasy.gov.pl

Pirkėjo profilio adresas: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_gorlice

I.2)Informacija apie pirkimą
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Kitas tipas: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Pagrindinė veikla
Kita veikla: gospodarka leśna

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Gorlice w roku 2020

Nuorodos numeris: S.270.01.6.2019
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
77200000
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. –: „Ustawa olasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywkidrewna oraz nasiennictwa, selekcji drzew, szkółkarstwa, gospodarki łąkowo-rolnej, gospodarki łowieckiej,utrzymania obiektów turystycznych i edukacyjnych, utrzymania dróg leśnych i szlaków zrywkowych, dowykonania na terenie Nadleśnictwa Gorlice w roku 2020

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresów wymienionychwyżej wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składa się załącznik nr 3.1. – rozmiar prac wgczynności,załącznik nr 3.2. – strefy trudności i odległości zrywki oraz załącznik nr 3.3 – układ sortymentowypozyskania drewna.

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
II.1.7)Bendra pirkimo vertė (be PVM)
Vertė be PVM: 9 452 032.03 PLN
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Kompleksowe wykonanie usług leśnych w leśnictwie Męcina Wielka

Pirkimo dalies Nr.: 1
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
77230000
77211500
77231000
77200000
77211600
75251120
77211100
71322000
77231200
77231600
77210000
77211000
77211200
77211400
77211300
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL218
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Teren leśnictwa Męcina Wielka.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej obejmujące prace z zakresu hodowli iochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz nasiennictwa, selekcji drzew,szkółkarstwa,gospodarki łąkowo-rolnej, gospodarki łowieckiej, utrzymania obiektów turystycznych i edukacyjnych, utrzymania dróg leśnych i szlaków zrywkowych, do wykonania na terenie leśnictwa Męcina Wielka

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowyobejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). PrzedmiotemOpcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowymstanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z pracwskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty).Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służyroszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartościprzedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ.Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych praczawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie3lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego o wartości nie przekraczającej 50 % wartości zamówieniapodstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Kompleksowe wykonanie usług leśnych w leśnictwie Łużna

Pirkimo dalies Nr.: 2
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
77230000
77211500
77231000
77200000
77211600
75251120
77211100
71322000
77231200
77231600
77210000
77211000
77211200
77211400
77211300
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL218
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Teren leśnictwa Łużna.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz nasiennictwa, selekcji drzew,szkółkarstwa,gospodarki łąkowo-rolnej, gospodarki łowieckiej, utrzymania obiektów turystycznych i edukacyjnych, utrzymania dróg leśnych i szlaków zrywkowych, do wykonania na terenie leśnictwa Łużna

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowyobejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). PrzedmiotemOpcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowymstanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z pracwskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty).Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służyroszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartościprzedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ.Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych praczawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie3lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego o wartości nie przekraczającej 50 % wartości zamówieniapodstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Kompleksowe wykonanie usług leśnych w leśnictwie Stróże

Pirkimo dalies Nr.: 3
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
77230000
77211500
77231000
77200000
77211600
75251120
77211100
71322000
77231200
77231600
77210000
77211000
77211200
77211400
77211300
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL218
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Teren leśnictwa Stróże.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz nasiennictwa, selekcji drzew,szkółkarstwa,gospodarki łąkowo-rolnej, gospodarki łowieckiej, utrzymania obiektów turystycznych i edukacyjnych, utrzymania dróg leśnych i szlaków zrywkowych, do wykonania na terenie leśnictwa Stróże

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ.Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie3lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego o wartości nie przekraczającej 50 % wartości zamówieniapodstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Kompleksowe wykonanie usług leśnych w leśnictwach Dragaszów i Ropica Górna oraz szkółkarstwa

Pirkimo dalies Nr.: 4
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
77230000
77211500
77231000
77200000
77211600
75251120
77211100
71322000
77231200
77231600
77210000
77211000
77211200
77211400
77211300
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL218
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Teren leśnictwa Dragaszów, Ropica Górna, Łużna i Małastów

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz nasiennictwa, selekcji drzew, szkółkarstwa, gospodarki łąkowo-rolnej, gospodarki łowieckiej, utrzymania obiektów turystycznych i edukacyjnych, utrzymania dróg leśnych i szlaków zrywkowych, do wykonania na terenie leśnictwa Dragaszów, Ropica Górna, Łużna i Małastów.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ.Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie3lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego o wartości nie przekraczającej 50 % wartości zamówieniapodstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Kompleksowe wykonanie usług leśnych w leśnictwach Bodaki

Pirkimo dalies Nr.: 5
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
77230000
77211500
77231000
77200000
77211600
75251120
77211100
71322000
77231200
77231600
77210000
77211000
77211200
77211400
77211300
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL218
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Teren leśnictwa Bodaki

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz nasiennictwa, selekcji drzew, szkółkarstwa, gospodarki łąkowo-rolnej, gospodarki łowieckiej, utrzymania obiektów turystycznych i edukacyjnych, utrzymania dróg leśnych i szlaków zrywkowych, do wykonania na terenie leśnictwa Bodaki.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ.Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie3lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego o wartości nie przekraczającej 50 % wartości zamówieniapodstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Kompleksowe wykonanie usług leśnych w leśnictwie Małastów

Pirkimo dalies Nr.: 6
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
77230000
77211500
77231000
77200000
77211600
75251120
77211100
71322000
77231200
77231600
77210000
77211000
77211200
77211400
77211300
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL218
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Teren leśnictwa Bodaki

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz nasiennictwa, selekcji drzew, szkółkarstwa, gospodarki łąkowo-rolnej, gospodarki łowieckiej, utrzymania obiektów turystycznych i edukacyjnych, utrzymania dróg leśnych i szlaków zrywkowych, do wykonania na terenie leśnictwa Małastów.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ.Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie3lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego o wartości nie przekraczającej 50 % wartości zamówieniapodstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Kompleksowe wykonanie usług leśnych w leśnictwie Owczary

Pirkimo dalies Nr.: 7
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
77230000
77211500
77231000
77200000
77211600
75251120
77211100
71322000
77231200
77231600
77210000
77211000
77211200
77211400
77211300
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL218
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Teren leśnictwa Owczary

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz nasiennictwa, selekcji drzew, szkółkarstwa, gospodarki łąkowo-rolnej, gospodarki łowieckiej, utrzymania obiektów turystycznych i edukacyjnych, utrzymania dróg leśnych i szlaków zrywkowych, do wykonania na terenie leśnictwa Owczary.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ.Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie3lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego o wartości nie przekraczającej 50 % wartości zamówieniapodstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Kompleksowe wykonanie usług leśnych z zakresu łowiectwa

Pirkimo dalies Nr.: 8
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
77230000
77211500
77231000
77200000
77211600
75251120
77211100
71322000
77231200
77231600
77210000
77211000
77211200
77211400
77211300
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL218
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Zadania z zakresu gospodarki łowieckiej realizowane będą na terenie OHZ Nadleśnictwa Gorlice (części leśnictw: Owczary, Małastów, Dragaszów, Bodaki i Krzywa).

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej obejmujące prace z zakresu gospodarki łowieckiej realizowanych na terenie OHZ Nadleśnictwa Gorlice (części leśnictw: Owczary,Małastów,Dragaszów, Bodaki i Krzywa).

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ.Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie3lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego o wartości nie przekraczającej 50 % wartości zamówieniapodstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Kompleksowe wykonanie usług leśnych w leśnictwie Konieczna

Pirkimo dalies Nr.: 9
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
77230000
77211500
77231000
77200000
77211600
75251120
77211100
71322000
77231200
77231600
77210000
77211000
77211200
77211400
77211300
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL218
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Teren leśnictwa Konieczna

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz nasiennictwa, selekcji drzew, szkółkarstwa, gospodarki łąkowo-rolnej, gospodarki łowieckiej, utrzymania obiektów turystycznych i edukacyjnych, utrzymania dróg leśnych i szlaków zrywkowych, do wykonania na terenie leśnictwa Konieczna.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ.Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie3lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego o wartości nie przekraczającej 50 % wartości zamówieniapodstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Kompleksowe wykonanie usług leśnych w leśnictwie Krzywa

Pirkimo dalies Nr.: 10
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
77230000
77211500
77231000
77200000
77211600
75251120
77211100
71322000
77231200
77231600
77210000
77211000
77211200
77211400
77211300
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL218
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Teren leśnictwa Krzywa

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz nasiennictwa, selekcji drzew, szkółkarstwa, gospodarki łąkowo-rolnej, gospodarki łowieckiej, utrzymania obiektów turystycznych i edukacyjnych, utrzymania dróg leśnych i szlaków zrywkowych, do wykonania na terenie leśnictwa Krzywa.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ.Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie3lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego o wartości nie przekraczającej 50 % wartości zamówieniapodstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Kompleksowe wykonanie usług leśnych w leśnictwie Wołowiec

Pirkimo dalies Nr.: 11
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
77230000
77211500
77231000
77200000
77211600
75251120
77211100
71322000
77231200
77231600
77210000
77211000
77211200
77211400
77211300
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL218
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Teren leśnictwa Wołowiec

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz nasiennictwa, selekcji drzew, szkółkarstwa, gospodarki łąkowo-rolnej, gospodarki łowieckiej, utrzymania obiektów turystycznych i edukacyjnych, utrzymania dróg leśnych i szlaków zrywkowych, do wykonania na terenie leśnictwa Wołowiec.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ.Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie3lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego o wartości nie przekraczającej 50 % wartości zamówieniapodstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Kompleksowe wykonanie usług leśnych w leśnictwie Radocyna

Pirkimo dalies Nr.: 12
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
77230000
77211500
77231000
77200000
77211600
75251120
77211100
71322000
77231200
77231600
77210000
77211000
77211200
77211400
77211300
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL218
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Teren leśnictwa Radocyna

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz nasiennictwa, selekcji drzew, szkółkarstwa, gospodarki łąkowo-rolnej, gospodarki łowieckiej, utrzymania obiektów turystycznych i edukacyjnych, utrzymania dróg leśnych i szlaków zrywkowych, do wykonania na terenie leśnictwa Radocyna.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ.Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie3lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego o wartości nie przekraczającej 50 % wartości zamówieniapodstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Kompleksowe wykonanie usług leśnych w leśnictwie Grab

Pirkimo dalies Nr.: 13
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
77230000
77211500
77231000
77200000
77211600
75251120
77211100
71322000
77231200
77231600
77210000
77211000
77211200
77211400
77211300
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL218
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Teren leśnictwa Grab

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz nasiennictwa, selekcji drzew, szkółkarstwa, gospodarki łąkowo-rolnej, gospodarki łowieckiej, utrzymania obiektów turystycznych i edukacyjnych, utrzymania dróg leśnych i szlaków zrywkowych, do wykonania na terenie leśnictwa Grab.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ.Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie3lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego o wartości nie przekraczającej 50 % wartości zamówieniapodstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 218-535365
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Pirkimo dalies Nr.: 1
Pavadinimas:

Kompleksowe wykonanie usług leśnych w leśnictwie Męcina Wielka

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
09/01/2020
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 1
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 1
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Drzymała Marek Zrywka i przewóz drewna
Nacionalinis registracijos Nr.: 7381736031
Adresas: Sękowa 226
Miestas: Sękowa
NUTS kodas: PL218
Pašto kodas: 38-307
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Dariusz Tchir „TRANS-KOP” Transport Usługi Koparką
Nacionalinis registracijos Nr.: 738 102 60 16
Adresas: Wapienne 26
Miestas: Sękowa
NUTS kodas: PL218
Pašto kodas: 38-307
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Grzegorz Drzymała Usługi Leśne
Nacionalinis registracijos Nr.: 738 215 11 66
Adresas: Sękowa 226
Miestas: Sękowa
NUTS kodas: PL218
Pašto kodas: 38-307
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Paweł Przybycień Zakład Usług Leśnych
Nacionalinis registracijos Nr.: 738 212 22 88
Adresas: Dominikowice 296
Miestas: Kobylanka
NUTS kodas: PL218
Pašto kodas: 38-303
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Usługi Trasportowe Sławomir Gucwa
Nacionalinis registracijos Nr.: 738 182 82 47
Adresas: Kochanowskiego 67
Miestas: Gorlice
NUTS kodas: PL218
Pašto kodas: 38-300
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Wykonywanie Usług Leśnych Zdzisław Przybycień
Nacionalinis registracijos Nr.: 738 129 88 90
Adresas: Dominikowice 296
Miestas: Kobylanka
NUTS kodas: PL218
Pašto kodas: 38-303
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 602 625.23 PLN
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 602 326.98 PLN
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

V dalis: Sutarties skyrimas

Pirkimo dalies Nr.: 2
Pavadinimas:

Kompleksowe wykonanie usług leśnych w leśnictwie Łużna

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
13/01/2020
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 1
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 1
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Wykonanie Usług Leśnych Józef Korzec
Nacionalinis registracijos Nr.: 738-129-85-07
Adresas: Bystra 118
Miestas: Gorlice
NUTS kodas: PL218
Pašto kodas: 38-300
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Sławomir Gucwa Usługi Transportowe i Koparką
Nacionalinis registracijos Nr.: 738 182 82 47
Adresas: Kochanowskiego 67
Miestas: Gorlice
NUTS kodas: PL218
Pašto kodas: 38-300
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Wojciech Bania Usługi Leśne
Nacionalinis registracijos Nr.: 738 139 19 97
Adresas: Ropa nr 651
Miestas: Ropa
NUTS kodas: PL218
Pašto kodas: 38-312
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 529 060.51 PLN
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 513 533.80 PLN
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

V dalis: Sutarties skyrimas

Pirkimo dalies Nr.: 3
Pavadinimas:

Kompleksowe wykonanie usług leśnych w leśnictwie Stróże

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
13/01/2020
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 1
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 1
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Piotr Krupa Zakład Usług Leśnych, Usługi Ogólnobudowlane
Nacionalinis registracijos Nr.: 738 129 87 08
Adresas: Szymbark 742
Miestas: Szymbark
NUTS kodas: PL218
Pašto kodas: 38-311
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Andrzej Jerzak Zakład Usług Leśnych Usługi Ogólnobudowlane
Nacionalinis registracijos Nr.: 738 130 33 32
Adresas: Bieśnik 74
Miestas: Szalowa
NUTS kodas: PL218
Pašto kodas: 38-331
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Ireneusz Krok Usługi Leśne
Nacionalinis registracijos Nr.: 738-138-02-84
Adresas: Uście Gorlickie 205/12
Miestas: Uście Gorlickie
NUTS kodas: PL218
Pašto kodas: 38-315
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Jan Miarecki Usługi Transportowe
Nacionalinis registracijos Nr.: 738-183-83-75
Adresas: Gródek 11
Miestas: Stróże
NUTS kodas: PL218
Pašto kodas: 33-331
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Sławomir Gucwa Usługi Transportowe i Koparką
Nacionalinis registracijos Nr.: 738-182-82-47
Adresas: ul.Kochanowskiego 67
Miestas: Gorlice
NUTS kodas: PL218
Pašto kodas: 38-300
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Wiesław Krok
Adresas: Szymbark 120
Miestas: Szymbark
NUTS kodas: PL218
Pašto kodas: 38-311
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Zygmint Labut Usługi Koparką
Nacionalinis registracijos Nr.: 738-103-31-57
Adresas: Szymbark 57
Miestas: Szymbark
NUTS kodas: PL218
Pašto kodas: 38-311
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 449 348.87 PLN
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 450 120.80 PLN
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

V dalis: Sutarties skyrimas

Pirkimo dalies Nr.: 4
Pavadinimas:

Kompleksowe wykonanie usług leśnych w leśnictwach Dragaszów i Ropica Górna oraz szkółkarstwa

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
15/01/2020
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 2
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 2
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 2
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Adam Rzeszutek Usługi Leśne
Nacionalinis registracijos Nr.: 873-128-68-60
Adresas: Turza 17
Miestas: Turza
NUTS kodas: PL217
Pašto kodas: 33-167
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Leśniowski Wiesław
Nacionalinis registracijos Nr.: 738-129-87-37
Adresas: Zagórzany 580/12
Miestas: Zagórzany
NUTS kodas: PL218
Pašto kodas: 38-333
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Łukasz Rączkowski
Nacionalinis registracijos Nr.: 738-207-64-53
Adresas: Ropica Górna 84
Miestas: Sękowa
NUTS kodas: PL218
Pašto kodas: 38-307
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Paweł Lepak Usługi Leśne "Drwal"
Nacionalinis registracijos Nr.: 738-179-72-45
Adresas: Bodaki 11
Miestas: Sękowa
NUTS kodas: PL218
Pašto kodas: 38-307
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Sławomir Gucwa Usługi Transportowe i Koparką Gorlice
Nacionalinis registracijos Nr.: 738-182-82-47
Adresas: ul. Jana Kochanowskiego 67
Miestas: Gorlice
NUTS kodas: PL218
Pašto kodas: 38-300
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Usługi Leśne DREWMAX Marcin Rzeszutek
Nacionalinis registracijos Nr.: 993-065-98-50
Adresas: Turza 17
Miestas: Turza
NUTS kodas: PL217
Pašto kodas: 33-167
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Usługi Leśne Mechanika Maszyn Michał Hals
Nacionalinis registracijos Nr.: 685-222-20-88
Adresas: ul. Kaczorowy 15B, 38-200 Jasło
Miestas: Jasło
NUTS kodas: PL821
Pašto kodas: 38-200
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Wykonywanie Usług Leśnych s.c. Pisarczyk Piotr Pisarczyk Marek (Marek)
Nacionalinis registracijos Nr.: 738-139-33-87
Adresas: Owczary 58, 38-307 Sękowa
Miestas: Sękowa
NUTS kodas: PL218
Pašto kodas: 38-307
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 1 648 206.52 PLN
Mažiausios kainos pasiūlymas: 1 574 785.67 PLN / Didžiausios kainos pasiūlymas: 1 646 266.81 PLN į kurį atsižvelgta
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

V dalis: Sutarties skyrimas

Pirkimo dalies Nr.: 5
Pavadinimas:

Kompleksowe wykonanie usług leśnych w leśnictwie Bodaki

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
29/01/2020
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 2
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 2
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 2
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Zakład Usług Leśnych „DREW-BART” Jan Paszko,
Nacionalinis registracijos Nr.: 738-130-35-62
Adresas: Bartne 38,
Miestas: Sękowa
NUTS kodas: PL218
Pašto kodas: 38-307
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Zakład Usług Leśnych Jarosław Ziomek
Nacionalinis registracijos Nr.: 7381801260
Adresas: Zagórzany 727
Miestas: Zagórzany
NUTS kodas: PL218
Pašto kodas: 38-333
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH Eugeniusz Kożuch, Śnietnica 58, 38-315 Uście Gorlickie
Nacionalinis registracijos Nr.: 7381185335
Adresas: Śnietnica 58, 38-315 Uście Gorlickie
Miestas: Uście Gorlickie
NUTS kodas: PL218
Pašto kodas: 38-315
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Usługi Leśne „DRWAL” Paweł Lepak
Nacionalinis registracijos Nr.: 7381797245
Adresas: Bodaki 11, 38-307 Sękowa
Miestas: Sękowa
NUTS kodas: PL218
Pašto kodas: 38-307
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Usługi Transportowe i Koparką Sławomir Gucwa, ul. J. Kochanowskiego 67, 38-300 Gorlice
Adresas: ul. J. Kochanowskiego 67, 38-300 Gorlice
Miestas: Gorlice
NUTS kodas: PL218
Pašto kodas: 38-300
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Zakład Usług Leśnych Michał Dziamba
Nacionalinis registracijos Nr.: 7381437618
Adresas: Bartne 58, 38-307 Sękowa
Miestas: Sękowa
NUTS kodas: PL218
Pašto kodas: 38-307
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 819 725.17 PLN
Mažiausios kainos pasiūlymas: 772 324.75 PLN / Didžiausios kainos pasiūlymas: 821 218.85 PLN į kurį atsižvelgta
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

V dalis: Sutarties skyrimas

Pirkimo dalies Nr.: 6
Pavadinimas:

Kompleksowe wykonanie usług leśnych w leśnictwie Małastów

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
09/01/2020
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 1
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 1
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Adam Rzeszutek Usługi Leśne
Nacionalinis registracijos Nr.: 873-128-68-60
Adresas: 33-167 Turza 17
Miestas: Turza
NUTS kodas: PL217
Pašto kodas: 33-167
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Sławomir Gucwa Usługi Transportowe i Koparką
Nacionalinis registracijos Nr.: 738-182-82-47
Adresas: Kochanowskiego 67
Miestas: Gorlice
NUTS kodas: PL218
Pašto kodas: 38-300
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Usługi Leśne DREWMAX Marcin Rzeszutek
Nacionalinis registracijos Nr.: 993-065-98-50
Adresas: Turza 17
Miestas: Turza
NUTS kodas: PL218
Pašto kodas: 33-167
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Usługi Leśne Krzysztof Hajduga
Nacionalinis registracijos Nr.: 734-322-03-77
Adresas: Kłodne 149
Miestas: 34-654 Kłodne
NUTS kodas: PL218
Pašto kodas: 34-654
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 838 225.61 PLN
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 738 307.10 PLN
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

V dalis: Sutarties skyrimas

Pirkimo dalies Nr.: 7
Pavadinimas:

Kompleksowe wykonanie usług leśnych w leśnictwie Owczary

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: ne
V.1)Informacija apie neskirtas sutartis
Sutartis / partija neskirta
Negauta jokių pasiūlymų ar paraiškų arba jos buvo atmestos

V dalis: Sutarties skyrimas

Pirkimo dalies Nr.: 8
Pavadinimas:

Kompleksowe wykonanie usług leśnych z zakresu łowiectwa

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
21/01/2020
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 1
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 1
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Usługi Leśne „DRWAL” Paweł Lepak
Nacionalinis registracijos Nr.: 738-179-72-45
Adresas: Bodaki 11
Miestas: Sękowa
NUTS kodas: PL218
Pašto kodas: 38-307
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 35 227.50 PLN
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 36 061.60 PLN
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

V dalis: Sutarties skyrimas

Pirkimo dalies Nr.: 9
Pavadinimas:

Kompleksowe wykonanie usług leśnych w leśnictwie Konieczna

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
09/01/2020
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 1
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 1
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: FIRMA USŁUGOWA KITA Grzegorz Kita
Adresas: Smerekowiec 9
Miestas: Uście Gorlickie
NUTS kodas: PL218
Pašto kodas: 38-315
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 860 103.35 PLN
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 859 883.86 PLN
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą
Tikėtina, kad sutartis bus perduota vykdyti subrangovams
Sutarties, kuri pagal subrangos sutartį greičiausiai bus perduota vykdyti trečiosioms šalims, vertė arba dalis
Vertė be PVM: 601 900.00 PLN
Dalis: 70 %
Sutarties dalies, kuri bus perduota vykdyti subrangovams, trumpas aprašymas:

Podwykonawcą zostanie zlecona część prac dotycząca: zrywki i pozyskania, zagospodarowania lasu i hodowli

V dalis: Sutarties skyrimas

Pirkimo dalies Nr.: 10
Pavadinimas:

Kompleksowe wykonanie usług leśnych w leśnictwie Krzywa

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
16/01/2020
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 1
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 1
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Krzysztof Śliwa FPHT
Nacionalinis registracijos Nr.: 738-183-49-92
Adresas: Siary 229
Miestas: Sękowa
NUTS kodas: PL218
Pašto kodas: 38-307
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Jan Hryc Usługi Leśne
Nacionalinis registracijos Nr.: 738-190-53-50
Adresas: Krzywa nr 23/1
Miestas: Sękowa
NUTS kodas: PL218
Pašto kodas: 38-307
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Adam Hryc Usługi Leśne
Nacionalinis registracijos Nr.: 738-180-88-07
Adresas: Krzywa 24/3
Miestas: Krzywa 24/3, 38-307 Sękowa
NUTS kodas: PL218
Pašto kodas: 38-307
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Mirosław Hryc Usługi Leśne
Nacionalinis registracijos Nr.: 738-126-98-94
Adresas: Krzywa nr 20/1, 38-307 Sękowa
Miestas: Sękowa
NUTS kodas: PL218
Pašto kodas: 38-307
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Piotr Kukuczka
Nacionalinis registracijos Nr.: 738-214-91-81
Adresas: Gładyszów 83
Miestas: Uście Gorlickie
NUTS kodas: PL218
Pašto kodas: 38-315
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Sławomir Gucwa Usługi Transportowe i Koparką
Nacionalinis registracijos Nr.: 738-182-82-47
Adresas: Kochanowskiego 67, 38-300 Gorlice
Miestas: Gorlice
NUTS kodas: PL218
Pašto kodas: 38-300
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Stanisław Kukuczka
Nacionalinis registracijos Nr.: 738-169-71-47
Adresas: Gładyszów nr 83
Miestas: Uście Gorlickie
NUTS kodas: PL218
Pašto kodas: 38-315
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 705 244.29 PLN
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 716 243.85 PLN
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

V dalis: Sutarties skyrimas

Pirkimo dalies Nr.: 11
Pavadinimas:

Kompleksowe wykonanie usług leśnych w leśnictwie Wołowiec

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
13/01/2020
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 1
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 1
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Andrzej Olejarz Usługi Leśne
Nacionalinis registracijos Nr.: 738-130-10-14
Adresas: Krzywa nr 17
Miestas: Sękowa
NUTS kodas: PL218
Pašto kodas: 38-307
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Daniel Kicwak Usługi Leśne
Nacionalinis registracijos Nr.: 738-203-87-93
Adresas: Krzywa nr 7/2, 38-307 Sękowa
Miestas: Sękowa
NUTS kodas: PL218
Pašto kodas: 38-307
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Izabela Floryan Usługi Leśne
Nacionalinis registracijos Nr.: 738-143-34-25
Adresas: Krzywa nr 3/2, 38-307 Sękowa
Miestas: Sękowa
NUTS kodas: PL218
Pašto kodas: 38-307
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Janusz Szymczyk Usługi Leśne
Nacionalinis registracijos Nr.: 738-208-94-50
Adresas: Krzywa nr 5, 38-307 Sękowa
Miestas: Sękowa
NUTS kodas: PL218
Pašto kodas: 38-307
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Piotr Kicwak Usługi Leśne
Nacionalinis registracijos Nr.: 738-129-86-02
Adresas: Ropica Górna 46
Miestas: Sękowa
NUTS kodas: PL218
Pašto kodas: 38-307
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Sławomir Gucwa Usługi Transportowe i Koparką
Nacionalinis registracijos Nr.: 738-182-82-47
Adresas: Kochanowskiego 67
Miestas: Gorlice
NUTS kodas: PL218
Pašto kodas: 38-300
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 767 420.71 PLN
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 773 297.85 PLN
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

V dalis: Sutarties skyrimas

Pirkimo dalies Nr.: 12
Pavadinimas:

Kompleksowe wykonanie usług leśnych w leśnictwie Radocyna

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
15/01/2020
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 1
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 1
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Janusz Kopeć Usługi Leśne
Nacionalinis registracijos Nr.: 685 130 13 31
Adresas: Wyszowatka nr 9/1
Miestas: Krempna
NUTS kodas: PL218
Pašto kodas: 38-232
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Czesław Pajdzik
Nacionalinis registracijos Nr.: 738 103 31 28
Adresas: Wyszowatka nr 9/1, 38-232 Krempna
Miestas: Krempna
NUTS kodas: PL218
Pašto kodas: 38-232
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Janusz Sowa Usługi Leśne
Nacionalinis registracijos Nr.: 738 103 31 28
Adresas: Zdynia 29, 38-315 Uście Gorlickie
Miestas: Uście Gorlickie
NUTS kodas: PL218
Pašto kodas: 38-315
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Jarosław Ziomek Zakład Usług Leśnych
Adresas: Zagórzany nr 727
Miestas: Zagórzany
NUTS kodas: PL218
Pašto kodas: 38-333
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Sławomir Gucwa Usługi Transportowe i Koparką
Nacionalinis registracijos Nr.: 738 182 82 47
Adresas: Kochanowskiego 67,
Miestas: Gorlice
NUTS kodas: PL218
Pašto kodas: 38-300
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Tomasz Rodak Usługi Leśne
Nacionalinis registracijos Nr.: 685 215 15 37
Adresas: Kotań nr 33
Miestas: Krempna
NUTS kodas: PL821
Pašto kodas: 38-232
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Wiesław Niedzielski Usługi Leśne „LAS”
Nacionalinis registracijos Nr.: 738 130 34 15
Adresas: Szymbark 714,
Miestas: Szymbark
NUTS kodas: PL218
Pašto kodas: 38-311
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 676 670.20 PLN
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 682 670.20 PLN
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

V dalis: Sutarties skyrimas

Pirkimo dalies Nr.: 13
Pavadinimas:

Kompleksowe wykonanie usług leśnych w leśnictwie Grab

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: ne
V.1)Informacija apie neskirtas sutartis
Sutartis / partija neskirta
Negauta jokių pasiūlymų ar paraiškų arba jos buvo atmestos

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresas: ul. Postępu 17A
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587800

Interneto adresas: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie PZP. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie PZP, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17A
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587800

Interneto adresas: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
17/02/2020