Padėkite mums tobulinti svetainę TED užpildydami trumpą klausimyną!

Paslaugos - 88208-2020

21/02/2020    S37    Paslaugos - Skelbimas apie sutarties sudarymą - Atviras konkursas 

Slovakija-Žilina: Administracinės paslaugos, susijusios su plėtros projektais

2020/S 037-088208

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Paslaugos

Teisinis pagrindas:

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Žilinský samosprávny kraj
Nacionalinis registracijos Nr.: 37808427
Adresas: Komenského 48
Miestas: Žilina
NUTS kodas: SK031
Pašto kodas: 011 09
Šalis: Slovakija
Asmuo ryšiams: Ing. Barbora Gondžárová, PhD.
El. paštas: obstaravanie@zask.sk
Telefonas: +421 415032457

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http:///www.regionzilina.sk

Pirkėjo profilio adresas: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8276

I.2)Informacija apie pirkimą
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)Pagrindinė veikla
Kita veikla: regionálna samospráva

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+

Nuorodos numeris: 424
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
75112100
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Predmetom zákazky je vypracovanie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+ (ďalej aj PHSR ŽSK) v súlade so zákonom č. 539/2008 Z.z o podpore regionálneho rozvoja, zákonom č. 302/2001 Z.z o samospráve a vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a za primeraného použitia Metodiky a inštitucionálneho rámca tvorby verejných stratégií a Metodiky tvorby programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce / obcí / VUC.

PHSR ŽSK, je 1 z hlavných nástrojov riadenia rozvoja kraja, ktorý definuje prioritné oblasti a rozvojové ciele kraja. PHSR ŽSK je strategický nástroj koncipovaný ako dokument definujúci potenciál a potreby kraja a hlavné ciele jeho rozvoja.

V rámci zákazky bude vytvorený dokument pozostávajúci z nasledovných častí: Úvod; Analytickú časť; Strategickú časť; Programovú časť, Realizačno-finančnú časť a Záver. Podrobnosti v súťažných podkladoch.

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: SK031
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Žilina

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Predmetom zákazky je vypracovanie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+ (ďalej aj PHSR ŽSK) v súlade so zákonom č. 539/2008 Z.z o podpore regionálneho rozvoja, zákonom č. 302/2001 Z.z o samospráve a vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a za primeraného použitia Metodiky a inštitucionálneho rámca tvorby verejných stratégií a Metodiky tvorby programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce / obcí / VUC.

PHSR ŽSK, je 1 z hlavných nástrojov riadenia rozvoja kraja, ktorý definuje prioritné oblasti a rozvojové ciele kraja. PHSR ŽSK je strategický nástroj koncipovaný ako dokument definujúci potenciál a potreby kraja a hlavné ciele jeho rozvoja.

V rámci zákazky bude vytvorený dokument pozostávajúci z nasledovných častí: Úvod; Analytickú časť; Strategickú časť; Programovú časť, Realizačno-finančnú časť a Záver. Podrobnosti v súťažných podkladoch.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 220-539941
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: ne
V.1)Informacija apie neskirtas sutartis
Sutartis / partija neskirta
Kitos priežastys (pirkimo procedūra nutraukta)

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Úrad pre verejné obstarávanie
Adresas: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Miestas: Bratislava
Pašto kodas: 820 05
Šalis: Slovakija
Telefonas: +421 250264176
Faksas: +421 250264219

Interneto adresas: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Úrad pre verejné obstarávanie
Adresas: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Miestas: Bratislava
Pašto kodas: 820 05
Šalis: Slovakija
Telefonas: +421 250264176
Faksas: +421 250264219

Interneto adresas: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
19/02/2020