Pentru informații privind cererile de oferte referitoare la nevoile de echipamente medicale, consultați site-ul specific cu informații despre COVID-19.

Conferința privind viitorul Europei vă oferă șansa de a vă împărtăși ideile și de a modela viitorul Europei. Faceți-vă auzit!

Servicii - 89156-2017

10/03/2017    S49

Belgia-Bruxelles: Consiliere juridică în domeniul PI

2017/S 049-089156

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, Joint Research Centre (JRC) — Resources
Adresă: rue du Champ de Mars 21 (CDMA 5/35)
Localitate: Bruxelles
Cod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
E-mail: JRC-B5-BXL-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://web.jrc.ec.europa.eu
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Agenția Europeană pentru Produse Chimice – ECHA
Adresă: Annankatu 18
Localitate: Helsinki
Cod NUTS: FI SUOMI / FINLAND
Cod poștal: 00121
Țară: Finlanda
E-mail: JRC-B5-BXL-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://echa.europa.eu/web/guest
I.2)Informații privind achizițiile publice comune
Contractul implică o achiziţie comună
În cazul unei achiziţii comune care implică diferite ţări – legislaţia naţională privind achiziţiile publice în vigoare:

Belgia.

Contractul este atribuit de un organism central de achiziţie
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Consiliere juridică în domeniul PI.

Număr de referinţă: JRC/BRU/2016/DDG.03/0001/OC.
II.1.2)Cod CPV principal
79110000 Servicii de consultanţă şi de reprezentare juridică
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Servicii de consiliere juridică în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală, legate de apărarea, protecția, utilizarea și respectarea drepturilor de proprietate intelectuală ale Uniunii Europene în baza diferitelor legislații naționale și internaționale.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 1 320 000.00 EUR
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
79100000 Servicii juridice
79120000 Servicii de consultanţă privind brevetarea şi drepturile de autor
79121000 Servicii de consultanţă privind drepturile de autor
79121100 Servicii de consultanţă privind drepturile de autor de software
79140000 Servicii de consultanţă şi de informare juridică
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Locul principal de executare:

Sediul contractantului.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Se solicită activități specifice unei firme de avocatură în domeniul proprietății intelectuale, care constau în prestarea de servicii de consiliere juridică în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală, legate de apărarea, protecția, utilizarea și respectarea drepturilor de proprietate intelectuală ale Uniunii Europene în baza diferitelor legislații naționale și internaționale. Gestionarea portofoliului privind proprietatea intelectuală nu este inclusă.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Calitatea tehnică / Pondere: 60
Criteriu privind costul - Nume: Prețul / Pondere: 40
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2016/S 070-121424
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 931751-2017-01-A21-BXL-UK
Titlu:

Consiliere juridică în domeniul PI

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
31/01/2017
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 3
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 0
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Fieldfisher LLP
Număr naţional de înregistrare: GB232273784
Localitate: London
Cod NUTS: UKI LONDON
Țară: Regatul Unit
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 320 000.00 EUR
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 320 000.00 EUR
V.2.5)Informații privind subcontractarea
Este probabil să se recurgă la subcontractarea contractului

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:

În conformitate cu articolul 134 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 al Comisiei, astfel cum a fost modificat, pe parcursul celor 3 ani ulteriori încheierii contractului inițial, autoritatea contractantă poate utiliza procedura de negociere fără publicarea unui anunț de participare pentru achiziționarea de servicii suplimentare care constau în repetarea de servicii similare (până la maximum 50 % din valoarea contractului inițial) din partea operatorului economic căruia i-a fost atribuit contractul.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Fax: +352 43032100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Fax: +352 43032100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
28/02/2017