Padėkite mums tobulinti svetainę TED užpildydami trumpą klausimyną!

Paslaugos - 90050-2020

Submission deadline has been amended by:  131022-2020
24/02/2020    S38    Paslaugos - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Atviras konkursas 

Italija-Udine: Socialinio darbo paslaugos, susijusios su apgyvendinimu

2020/S 038-090050

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Teisinis pagrindas:

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Prefettura – UTG Udine
Adresas: Via Piave 16
Miestas: Udine
NUTS kodas: ITH42
Pašto kodas: 33100
Šalis: Italija
Asmuo ryšiams: Prefettura UTG Udine – Servizio contabilità e gestione finanziaria – RUP: dott.ssa Elisabetta Tessitori
El. paštas: ammincontabile.prefud@pec.interno.it
Telefonas: +39 0432594425
Faksas: +39 0432594437

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/

I.2)Informacija apie pirkimą
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: http://www.prefettura.it/udine/multidip/index.htm
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Procedura aperta ai sensi degli articoli 54, 59 e 60 del Decreto legislativo n. 50/2016 per l’affidamento accordo quadro accoglienza richiedenti asilo

II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
85311000
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Procedura aperta ai sensi degli articoli 54, 59 e 60 del Decreto legislativo n. 50/2016 per l’affidamento mediante accordo quadro con più soggetti economici sul territorio della provincia di Udine del servizio di accoglienza ed assistenza in singole unità abitative di 500 cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale dalla data presunta del 1.4.2020 fino alla data anch’essa presunta del 31.3.2021. CIG: 82044649DE

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 4 398 125.00 EUR
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: IT
NUTS kodas: ITH42
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Territorio provincia di Udine

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Procedura aperta ai sensi degli articoli 54, 59 e 60 del Decreto legislativo n. 50/2016 per l’affidamento mediante accordo quadro con più soggetti economici sul territorio della provincia di Udine del servizio di accoglienza ed assistenza in singole unità abitative di 500 cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale dalla data presunta del 1.4.2020 fino alla data anch’essa presunta del 31.3.2021. CIG: 82044649DE

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Criteri indicati nel bando. / Lyginamasis svoris: 70
Kaina - Lyginamasis svoris: 30
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 4 398 125.00 EUR
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė dienomis: 365
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:

Ripetizione 1.4.2021 – 31.3.2022

II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

La gara è gestita sulla piattaforma Consip interamente elettronica. Le richieste di chiarimenti devono pervenire tramite sistema Consip entro giorno 18.3.2020.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Come indicato nel bando

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.5)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

Il contratto dovrà essere eseguito nel territorio della provincia di Udine su centri aggregati organizzati anche in rete per massimo 50 unità.

III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu
Preliminarioji sutartis su keliais veiklos vykdytojais
IV.1.4)Informacija apie sprendimų ar pasiūlymų skaičiaus mažinimą derybų ar dialogo metu
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 25/03/2020
Vietos laikas: 13:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Italų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 6 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 26/03/2020
Vietos laikas: 09:00
Vieta:

Sistema Consip in formato elettronico pubblicamente

Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

Le persone ammesse alla procedura pubblica sono quelle previste dal discipliare Consip che determina le modalità di partecipazione alla gara.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)Papildoma informacija:

La rendicontazione è oggetto di apposita definizione nella documentazione di gara.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: TAR FVG
Miestas: Trieste
Šalis: Italija
VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Come da normativa vigente entro 30 giorni dalla pubblicazione o notifica dell'atto.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Prefettura Udine
Miestas: Udine
Pašto kodas: 33100
Šalis: Italija
El. paštas: ammincontabile.prefud@pec.interno.it
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
20/02/2020