Spletišče TED je od 2. novembra 2022 združljivo z e-obrazci. Iskanje je spremenjeno: prilagodite vnaprej določena zahtevna vprašanja. Več o spremembah preberite v oddelku Novice o strani in na posodobljenih straneh za pomoč

Storitve - 95197-2016

22/03/2016    S57

Belgija-Bruselj: Voda za državljane – podpora za politične dejavnosti Komisije na področju direktiv o kopalnih vodah, pitni vodi in čiščenju komunalne odpadne vode

2016/S 057-095197

Obvestilo o oddaji naročila

Rezultati postopka javnega naročila

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska komisija, Directorate-General for the Environment, ENV.SRD.2 — Finance
Poštni naslov: BU 9, 01/005
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Poštna številka: 1049
Država: Belgija
Kontaktna oseba: Markets Team
E-naslov: env-tenders@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Voda za državljane – podpora za politične dejavnosti Komisije na področju direktiv o kopalnih vodah, pitni vodi in čiščenju komunalne odpadne vode

Referenčna številka dokumenta: ENV.C.2/FRA/2015/0032.
II.1.2)Glavna koda CPV
90700000 Okoljske storitve
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Okvirno naročilo „Voda za državljane“ za podporo izvajanju direktiv o vodnem gospodarstvu, vključno z direktivo o kopalnih vodah (Direktiva 2006/7/ES Evropskega parlamenta in Sveta), direktivo o pitni vodi (Direktiva Sveta 98/83/ES) in direktivo o čiščenju komunalne odpadne vode (Direktiva Sveta 91/271/EGS).

To vključuje dejavnosti rednega poročanja, študije primerov za zagotavljanje tehnične in znanstvene podpore, ocene izvajanja ali vidike pregledov politik, redna srečanja in, po potrebi, primere kršitev. Naloge, izvedene v okviru naročila, bodo prispevale tudi k zagotavljanju, da izvajanje 3 direktiv izpolnjuje cilje in uvaja nove elemente, opisane v izvedbenem sporočilu (COM(2012) 95 final) z dne 7.3.2012.

II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.1.7)Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost brez DDV: 8 000 000.00 EUR
II.2)Opis
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

„Extra muros“.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Okvirno naročilo za 24 mesecev, z možnostjo enkratnega podaljšanja.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti - Ime: Organizacija dela / Ponder: 20
Merilo kakovosti - Ime: Ukrepi za nadzor kakovosti / Ponder: 10
Merilo kakovosti - Ime: Kakovost predlagane metodologije / Ponder: 36
Merilo kakovosti - Ime: Organizacija dela / Ponder: 24
Merilo kakovosti - Ime: Ukrepi za nadzor kakovosti / Ponder: 10
Cena - Ponder: 50 %
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka obvestila v UL: 2015/S 138-253767
IV.2.8)Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9)Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. naročila: ENV.C.2/FRA/2015/0032/MILIEU
Naslov:

Voda za državljane – podpora za politične dejavnosti Komisije na področju direktiv o kopalnih vodah, pitni vodi in čiščenju komunalne odpadne vode

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da
V.2)Oddaja naročila
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe:
12/02/2016
V.2.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 2
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: Milieu Ltd
Poštni naslov: chaussée de Charleroi 112
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Poštna številka: 1060
Država: Belgija
Izvajalec je MSP: da
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 4 000 000.00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 8 000 000.00 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. naročila: ENV.C.2/FRA/2015/0032/Umweltbundesamt
Naslov:

Voda za državljane – podpora za politične dejavnosti Komisije na področju direktiv o kopalnih vodah, pitni vodi in čiščenju komunalne odpadne vode

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da
V.2)Oddaja naročila
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe:
12/02/2016
V.2.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 2
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: Umweltbundesamt GmbH
Poštni naslov: Spittelauer Lände 5
Kraj: Vienna
Šifra NUTS: AT ÖSTERREICH
Poštna številka: 1090
Država: Avstrija
Izvajalec je MSP: ne
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 4 000 000.00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 8 000 000.00 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:

V skladu s členom 134.1(f) pravil uporabe Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25.10.2012 (finančna uredba) lahko naročnik v 3 letih od oddaje prvotnega naročila uporabi izjemni postopek s pogajanji za dodatne storitve (brez predhodne objave obvestila o naročilu), ki obsegajo ponovitev podobnih storitev (do največ 50 % vrednosti prvotnega naročila), oddanih gospodarskemu subjektu, kateremu je bilo oddano prvotno naročilo s strani istega naročnika.

Razpisna dokumentacija bo na voljo za prenos na naslovu iz točke I.1. Spletna stran se bo redno posodabljala; za preverjanje dopolnitev in sprememb med razpisnim postopkom so odgovorni ponudniki.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-naslov: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 43032100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

Morebitne pripombe v zvezi s postopkom oddaje naročila lahko pošljete naročniku na naslov iz točke I.1.

Če menite, da je prišlo do nepravilnosti, lahko vložite pritožbo pri Evropskem varuhu človekovih pravic v 2 letih od datuma, ko ste bili obveščeni o dejstvih, ki predstavljajo podlago za pritožbo (glejte http://www.ombudsman.europa.eu). Takšna pritožba ne vpliva na zadržanje navedenega obdobja za sprožitev pritožbe ali na začetek novega obdobja za vložitev pritožbe.

V 2 mesecih od obvestila o oddaji naročila lahko vložite pritožbo pri organu iz točke VI.4.1.

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
10/03/2016