Roboty budowlane - 96927-2019

TITytułPolska-Warszawa: Roboty inżynieryjne i budowlane
NDNumer publikacji ogłoszenia96927-2019
PDData publikacji01/03/2019
OJNumer wydania Dz.U. S43
TWMiejscowość nabywcyWARSZAWA
AUNazwa urzędowa nabywcyGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
OLJęzyk oryginałuPL
CYKraj nabywcyPL
AARodzaj nabywcy1 - Ministerstwo lub inny organ państwowy lub federalny
HAInstytucja/agencja UE-
DSDokument wysłany26/02/2019
DTTermin składania ofert09/04/2019
NCRodzaj zamówienia1 - Roboty budowlane
PRRodzaj procedury1 - Procedura otwarta
TDRodzaj ogłoszenia3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TYRodzaj oferty1 - Wniosek dotyczący wszystkich partii
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCWspólny Słownik Zamówień (CPV)45111000 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45220000 - Roboty inżynieryjne i budowlane
45232300 - Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych
45231300 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45231400 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
71420000 - Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu
71320000 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71330000 - Różne usługi inżynieryjne
45233120 - Roboty w zakresie budowy dróg
RCMiejsce realizacji (NUTS)PL
IAAdres internetowy (URL)www.gddkia.gov.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE