Usługi - 97914-2017

TITytułPolska-Bydgoszcz: Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane
NDNr dokumentu97914-2017
PDData publikacji16/03/2017
OJDz.U. S53
TWMiejscowośćBYDGOSZCZ
AUNazwa instytucjiMiasto Bydgoszcz
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Usługi - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez zaproszenia do ubiegania się o zamówienie - Nie dotyczy
CYKrajPL
AARodzaj instytucji3 - Władze lokalne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany15/03/2017
NCZamówienie4 - Usługi
PRProcedura9 - Nie dotyczy
TDDokument0 - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez zaproszenia do ubiegania się o zamówienie
RPLegislacja4 - Unia Europejska
PCKod CPV77211400 - Usługi wycinania drzew
77211500 - Usługi pielęgnacji drzew
77211600 - Sadzenie drzew
77310000 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
77312100 - Usługi odchwaszczania
77314100 - Usługi w zakresie trawników
77340000 - Usługi okrzesywania drzew oraz przycinania żywopłotów
90511000 - Usługi wywozu odpadów
90600000 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane
90620000 - Usługi odśnieżania
90630000 - Usługi usuwania oblodzeń
OCPierwotny kod CPV77211400 - Usługi wycinania drzew
77211500 - Usługi pielęgnacji drzew
77211600 - Sadzenie drzew
77310000 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
77312100 - Usługi odchwaszczania
77314100 - Usługi w zakresie trawników
77340000 - Usługi okrzesywania drzew oraz przycinania żywopłotów
90511000 - Usługi wywozu odpadów
90600000 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane
90620000 - Usługi odśnieżania
90630000 - Usługi usuwania oblodzeń
RCKod NUTSPL613
IAAdres internetowy (URL)www.bip.um.bydgoszcz.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE