Dostawy - 99211-2017

TITytułPolska-Bydgoszcz: Gaz ziemny
NDNr dokumentu99211-2017
PDData publikacji17/03/2017
OJDz.U. S54
TWMiejscowośćBYDGOSZCZ
AUNazwa instytucjiMiasto Bydgoszcz
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Dostawy - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez zaproszenia do ubiegania się o zamówienie - Nie dotyczy
CYKrajPL
AARodzaj instytucji3 - Władze lokalne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany15/03/2017
NCZamówienie2 - Dostawy
PRProcedura9 - Nie dotyczy
TDDokument0 - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez zaproszenia do ubiegania się o zamówienie
RPLegislacja4 - Unia Europejska
PCKod CPV09123000 - Gaz ziemny
65210000 - Przesył gazu
OCPierwotny kod CPV09123000 - Gaz ziemny
65210000 - Przesył gazu
RCKod NUTSPL613
IAAdres internetowy (URL)www.bip.um.bydgoszcz.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE