Tjänster - 15044-2018

12/01/2018    S8    - - Tjänster - Kvalifikationssystem med uppmaning till anbudsgivning - Ej tillämpligt 

Österrike-Wien: Kollektivtrafik på väg

2018/S 008-015044

Kvalificeringssystem – försörjningssektorerna

Direktiv 2004/17/EG

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er)

ÖBB-Postbus GmbH
Am Hauptbahnhof 2
Kontaktpunkt(er): ÖBB-Postbus GmbH, Verkehrsmarkt
Att: Erich Csizmadia
1100 Wien
Österrike
E-post: erich.csizmadia@postbus.at

Internetadress(er):

Upphandlande enhet: www.postbus.at

Ytterligare upplysningar kan erhållas från Ovannämnda kontaktpunkt(er)

Ytterligare handlingar kan erhållas från Ovannämnda kontaktpunkt(er)

Anbudsansökningar och anbud ska skickas till Ovannämnda kontaktpunkt(er)

Avsnitt II: Föremålet för kvalificeringssystemet

II.4)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

60112000

Beskrivning
Kollektivtrafik på väg.

Avsnitt V: Förfarande

IV.1)Tilldelningskriterier
IV.1.2)Information om elektronisk auktion
En elektronisk auktion kommer att användas: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Kvalificeringssystemets giltighetstid
Ingen tidsbegränsning