Pakalpojumi - 150967-2017

21/04/2017    S78    - - Pakalpojumi - Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu - Slēgta procedūra 

Nīderlande-Haarlem: Inženiertehniskie un celtniecības darbi

2017/S 078-150967

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Iepirkuma procedūras rezultāti

Pakalpojumi

Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Gemeente Haarlem
50647371
Gedempte Oude Gracht 2
Haarlem
2011 GR
Nīderlande
Kontaktpersona: Tjitske van Erp
E-pasts: erp@appm.nl
NUTS kods: NL

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://www.haarlem.nl

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Reģionāla vai vietēja iestāde
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Samenwerkingsovereenkomst projectmanagement en ingenieursdiensten.

Atsauces numurs: 2016451399
II.1.2)Galvenās CPV kods
45220000
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

De scope van de overeenkomst is het opzetten van een dienstverlening waarbij alle taken ten aanzien van het voorbereiden en begeleidingen van de realisatie van civiele projecten, binnen de Samenwerkingsovereenkomst, op projectbasis geleverd kunnen worden.

De taken die voor de verschillende projecten worden geleverd zijn onderdeel van één kwaliteitssysteem binnen de dienstverlening.

De samenwerkingsovereenkomst betreft in principe alle civiele projecten van de gemeente. De voorbereiding en uitvoeringsbegeleiding van ontwikkelingsprojecten en het dagelijks beheer en onderhoud vallen niet onder deze samenwerkingsovereenkomst.

Civiele projecten

De civiel projecten kunnen betrekking hebben op 1 of meer van de onderstaande onderdelen:

— herinrichting van wegen, straten en pleinen;

— vermindering van de vuilemissie op het oppervlaktewater een adequate afwatering, transport en ontwatering van hemelwater, afvalwater en grondwater door bijv. ombouw van het gemengde stelsel naar ...

II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: jā
II.1.7)Iepirkuma kopējā vērtība (bez PVN)
Vērtība bez PVN: 15 000 000.00 EUR
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

West

Daļas numurs: 1
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
45220000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: NL
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Haarlem.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Zie aanbestedingsleidraad selectiefase.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Samenwerken / Svērums: 1
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Werken in een stedelijke omgeving / Svērums: 1
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Transitie / Svērums: 1
Cena - Svērums: 1
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

Zie aanbestedingsleidraad selectiefase.

II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Oost

Daļas numurs: 2
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
45220000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: NL
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Haarlem.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Zie aanbestedingsleidraad selectiefase.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Samenwerken / Svērums: 1
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Werken in een stedelijke omgeving / Svērums: 1
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Transitie / Svērums: 1
Cena - Svērums: 1
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

Zie aanbestedingsleidraad selectiefase.

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Slēgta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
Iepirkums paredz pamatnolīguma noslēgšanu
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
Paziņojuma numurs ES OV: 2016/S 205-370771
IV.2.8)Informācija par dinamiskās iepirkumu sistēmas izbeigšanu
IV.2.9)Informācija par to, ka tiek izbeigts ar iepriekšēju informatīvu paziņojumu izsludinātais iepirkums

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: 2
Daļas numurs: 2
Nosaukums:

Samenwerkingsovereenkomst projectmanagement en ingenieursdiensten — perceel Oost

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
18/04/2017
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 9
Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits: 9
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Antea Nederland BV
29021830
Tolhuisweg 57
Heerenveen
8443 DV
Nīderlande
Tālrunis: +31 513634567
E-pasts: siebe.bosma@anteagroup.com
NUTS kods: NL

Interneta adrese: http://www.anteagroup.nl

Darbuzņēmējs ir MVU: jā
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība: 7 500 000.00 EUR
Līguma/daļas kopējā vērtība: 7 500 000.00 EUR
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: 1
Daļas numurs: 1
Nosaukums:

Samenwerkingsovereenkomst projectmanagement en ingenieursdiensten — perceel West

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
18/04/2017
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 9
Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits: 9
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Witteveen+Bos
38020751
Van Twickelostraat 2
Deventer
7411 SC
Nīderlande
Tālrunis: +31 570697911
E-pasts: info@witteveenbos.com
Fakss: +31 570697344
NUTS kods: NL

Interneta adrese: http://www.witteveenbos.nl

Darbuzņēmējs ir MVU: nē
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība: 7 500 000.00 EUR
Līguma/daļas kopējā vērtība: 7 500 000.00 EUR
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Rechtbank Noord-Holland
Simon de Vrieshof 1
Haarlem
2019 HA
Nīderlande
Tālrunis: +31 238884444
E-pasts: erp@appm.nl

Interneta adrese: https://www.rechtspraak.nl/organisatie-en-contact/organisatie/rechtbanken/rechtbank-noord-holland

VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

Zie aanbestedingsleidraad selectiefase.

VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
19/04/2017