Pakalpojumi - 150986-2017

21/04/2017    S78    - - Pakalpojumi - Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu - Atklāta procedūra 

Slovānija-Ljubljana: Dažādi pakalpojumi

2017/S 078-150986

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Iepirkuma procedūras rezultāti

Pakalpojumi

Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Direkcija RS za infrastrukturo
5300177000
Tržaška cesta 19
Ljubljana
1000
Slovēnija
Kontaktpersona: Sabina Brodt
Tālrunis: +386 014788336
E-pasts: jn.drsi@gov.si
Fakss: +386 014788036
NUTS kods: SI0

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://www.dc.gov.si

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Ministrija vai kāda cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot tās reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

A-029/17; Meritve in izračun realnih prometnih obremenitev.

Atsauces numurs: 43001-17/2017
II.1.2)Galvenās CPV kods
98300000
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Meritve in izračun realnih prometnih obremenitev.

II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.1.7)Iepirkuma kopējā vērtība (bez PVN)
Vērtība bez PVN: 1 545 779.20 EUR
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
71240000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: SI
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Meritve in izračun realnih prometnih obremenitev.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Odgovorni vodja za izvedbo naročila / Svērums: 20 %
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Strokovnjak gradbene stroke / Svērums: 10 %
Cena - Svērums: 70 %
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
Paziņojuma numurs ES OV: 2017/S 036-065265
IV.2.8)Informācija par dinamiskās iepirkumu sistēmas izbeigšanu
IV.2.9)Informācija par to, ka tiek izbeigts ar iepriekšēju informatīvu paziņojumu izsludinātais iepirkums

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
14/04/2017
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 1
Saņemto MVU piedāvājumu skaits: 1
To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm: 0
To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES: 0
Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits: 0
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Cestel d.o.o.
5608244000
Špruha 32
Trzin
1236
Slovēnija
NUTS kods: SI
Darbuzņēmējs ir MVU: jā
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība: 1 507 099.18 EUR
Līguma/daļas kopējā vērtība: 1 545 779.20 EUR
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Državna revizijska komisija
Slovenska cesta 54
Ljubljana
1000
Slovēnija
VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Direkcija RS za infrastrukturo
Tržaška cesta 19
Ljubljana
1000
Slovēnija
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
19/04/2017