Pakalpojumi - 151010-2017

21/04/2017    S78    - - Pakalpojumi - Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu - Atklāta procedūra 

Ungārija-Budapešta: Inženiertehniskie pakalpojumi

2017/S 078-151010

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Iepirkuma procedūras rezultāti

Pakalpojumi

Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
NIF Zrt.
AK15388
Váci út 45.
Budapest
1134
Ungārija
Kontaktpersona: Közbeszerzési Osztály
Tālrunis: +36 14368100
E-pasts: kozbeszerzes@nif.hu
Fakss: +36 14368560
NUTS kods: HU101

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://www.nif.hu

Pircēja profila adrese: http://www.nif.hu

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Publisko tiesību subjekts
I.5)Galvenā darbības joma
Cita darbība: közlekedési infrastruktúra fejlesztés

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Megbízási szerződés az 55. sz. főút Mórahalom elkerülő – megyehatár közötti szakasz 115 kN-os tengelyterhelésre történő burkolat megerősítéséhez és párhuzamos kerékpárút építéséhez kapcsolódó lebonyolítói mérnöki és műszaki ellenőri feladatok elvégzésére.

Atsauces numurs: PST kód: K055.08
II.1.2)Galvenās CPV kods
71300000
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Megbízási szerződés az 55. sz. főút Mórahalom elkerülő – megyehatár közötti szakasz 115 kN-os tengelyterhelésre történő burkolat megerősítéséhez és párhuzamos kerékpárút építéséhez kapcsolódó lebonyolítói mérnöki és műszaki ellenőri feladatok elvégzésére.

II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.1.7)Iepirkuma kopējā vērtība (bez PVN)
Vērtība bez PVN: 92 850 000.00 HUF
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
71356100
71500000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: HU333
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Magyarország, Csongrád megye.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

55. sz. főút Mórahalom elkerülő – megyehatár közötti szakasz 115 kN-os tengelyterhelésre történő burkolat megerősítés és párhuzamos kerékpárút építése:

15,7 km hosszon 2x1 forgalmi sávos szakasz 115 kN-os burkolat-megerősítés; szintbeni kanyarodósávos csomópontok korszerűsítése/építése; 12,5 km párhuzamos új kerékpárút építés és 3,3 km hosszú meglévő kerékpárút szakasz áttervezése engedélyeztetése és átépítése; útcsatlakozások kiépítése; közművek kiváltása, védelembe helyezése.

A projekt érinti (csatlakozik) az 55. sz. főút 40+975-71+829 km sz. közötti (Kelebiai út csomópontja-Tataháza) közötti szakasz 115 kN-os tengelyterhelésre történő burkolat megerősítés és párhuzamos kerékpárút építése és az 55. főút Mórahalom elkerülő építése projekteket. A tárgyi projektben az utat és kerékpárutat csatlakoztatni kell a megvalósított szakaszokhoz, kimaradó szakasz nem maradhat.

A projekt jellemző műszaki paraméterei:

külterületen,

Útépítés: A kiépítés jellege: K.IV.A tervezési oszt.,

Tervezési sebesség: vt=90 km/h,

forgalmi sáv szélessége: 3,50 m, burkolat szélessége: 7,50 m,

átereszek építése,

csomópontok: 1 új csomópont építése, a meglévő csomópontok korrekciója,

földút csatlakozások kiépítése sárrázókkal, más közútról nem közelíthető ingatlanokhoz útcsatlakozás kiépítése,

Kerékpárút: főúttal párhuzamos új kerékpárút hossza: 12,5 km,

főúttal párhuzamos, a 25+242-28+500 km szelvények között önkormányzati beruházásban megépített kerékpárút szakasz átterveztetése, engedélyeztetése és átépítése.

Közművek:

— Hírközlő vezetékek kiváltása,

— villamosvezetékek kiváltása,

— Szennyvízcsatorna építése,

— Szénhidrogén vezetékek kiváltása,

— MÁV vezeték bevédése, szükség szerinti helyeken kiváltása.

Megbízott főbb mérnöki és műszaki ellenőri feladattípusai a kivitelezésre irányuló a Vállalkozási Szerződés teljesítése során

— a Vállalkozó által készített tervek felülvizsgálata,

— a Projekt pénzügyi és időbeli teljesítésének ellenőrzése,

— Vállalkozási Szerződés teljesítésével összefüggő általános ellenőrzési és intézkedési kötelezettség teljesítése,

— a kivitelezési munkák felügyelete,

— a Vállalkozó teljesítésének felmérése, a műszaki előrehaladás ellenőrzése,

— mérnöki feladatok teljesítése a Műszaki Átadás-átvételi Eljárás, az (ideiglenes) forgalomba helyezés/használatbavétel, használatba adás és befejező munkák során,

— kiegészítő mérnöki feladatok teljesítése.

A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: A felhívás III.1.3) M/2. pontja szerinti szakember közlekedési építmények megvalósítása területén szerzett projektvezetői (irányító mérnöki) többlettapasztalata előírt minimális időtartamon felül (hó) / Svērums: 50
Cena - Svērums: 50
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce: Ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt kíván benyújtani IKOP forrás biztosítására, a fedezet nem áll rendelkezésre. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján indítja meg.
II.2.14)Papildu informācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
Paziņojuma numurs ES OV: 2016/S 148-267730
IV.2.8)Informācija par dinamiskās iepirkumu sistēmas izbeigšanu
IV.2.9)Informācija par to, ka tiek izbeigts ar iepriekšēju informatīvu paziņojumu izsludinātais iepirkums

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: 1
Nosaukums:

Megbízási szerződés az 55. sz. főút Mórahalom elkerülő-megyehatár közötti szakasz 115 kN-os tengelyterhelésre történő burkolat megerősítéséhez és párhuzamos kerékpárút építéséhez kapcsolódó lebonyolít

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
16/03/2017
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 3
Saņemto MVU piedāvājumu skaits: 3
To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm: 0
To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES: 0
Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits: 0
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: jā
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
UTIBER-KÖMI Konzorcium, UTIBER Közúti Beruházó Kft.
Csóka u. 7-13.
Budapest
1115
Ungārija
NUTS kods: HU101
Darbuzņēmējs ir MVU: jā
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
KÖMI Kft.
Galagonya u. 5.
Budapest
1036
Ungārija
NUTS kods: HU101
Darbuzņēmējs ir MVU: jā
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība: 105 000 000.00 HUF
Līguma/daļas kopējā vērtība: 92 850 000.00 HUF
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3)Papildu informācija:

Érvényes ajánlatot tevők neve, címe:

I. Ajánlattevő neve: UTIBER-KÖMI Konzorcium.

1.Közös ajánlatevő neve: UTIBER Közúti Beruházó Kft.

Székhelye: 1115 Budapest, Csóka u. 7-13.

Adószáma: 10554885-2-43.

2.Közös ajánlattevő neve: KÖMI Kft.

Székhelye: 1036 Budapest, Galagonya u. 5.

Adószáma: 12208573-2-41.

II. Ajánlattevők neve: FŐBER-OVIBER Közös ajánlattevők.

1.Közös ajánlatevő neve: FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt.

Székhelye: 1138 Budapest, Váci út 140.

Adószáma: 12037984-2-41.

2.Közös ajánlattevő neve: Országos Vízügyi Beruházási Mérnöki Konzulens és Tervező Kft.

Székhelye: 1054 Budapest, Nagysándor J. u. 6.

Adószáma: 10832972-2-41.

Érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe:

Ajánlattevő neve: Transinvest-Budapest Kft.

Címe: 1106 Budapest, Fehér út 10/a-b.

Adószáma: 10322837-2-42.

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Ungārija
Tālrunis: +36 18828592
E-pasts: dontobizottsag@kt.hu
Fakss: +36 18828593
VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

Kbt. 148. §-a alapján.

VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Ungārija
Tālrunis: +36 18828592
E-pasts: dontobizottsag@kt.hu
Fakss: +36 18828593
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
20/04/2017