Pakalpojumi - 151022-2017

21/04/2017    S78    - - Pakalpojumi - Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu - Atklāta procedūra 

Bulgārija-Stara Zagora: Analīzes pakalpojumi

2017/S 078-151022

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Iepirkuma procedūras rezultāti

Pakalpojumi

Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Obshtina Stara Zagora
000818022
bul. „Tsar Simeon Veliki“ No. 107
Stara Zagora
6000
Bulgārija
Kontaktpersona: Mariya Boyanova
Tālrunis: +359 42614813
E-pasts: m.boyanova@starazagora.bg
Fakss: +359 42259132
NUTS kods: BG344

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://www.starazagora.bg

Pircēja profila adrese: http://starazagora.bg/profil-na-kupuvacha/protzeduri-po-zop-sled-15-04-2016/

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Reģionāla vai vietēja iestāde
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

„Актуализация на транспортната схема и разработване на тарифна политика на Община Стара Загора за управление на градския транспорт по проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в гр.“.

II.1.2)Galvenās CPV kods
71620000
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Очакваните резултати от изпълнението на обществената поръчка са следните: — Актуализирана транспортна схема на Община Стара Загора. — Разработена тарифна политика за обществения транспорт на Община Стара Загора. Обхвата на обществената поръчка включва изпълнение на дейности и задачи свързани с: — Актуализация на транспортната схема на Община Стара Загора; — Разработване на тарифна политика за обществения транспорт. Изпълнителят трябва да изпълни следните дейности: — Анализ на съществуващата ситуация — Набиране и анализ на данни — Мерки за приоритет на обществения транспорт в организацията на движение — Организация на трафика — Актуализация на транспортната схема, оптимизиране на маршрутната мрежа на обществения транспорт и изготвяне на предложения и разработване на тарифна политика.

II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
71620000
71410000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: BG344
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Гр. Стара Загора.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Изпълнителят трябва да изпълни следните дейности:

— Анализ на съществуващата ситуация.

— Набиране и анализ на данни.

— Мерки за приоритет на обществения транспорт в организацията на движение.

— Организация на трафика.

— Актуализация на транспортната схема, оптимизиране на маршрутната мрежа на обществения транспорт и изготвяне на предложения и разработване на тарифна политика.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: А — Концепция за изпълнение на поръчката / Svērums: 50
Cena - Svērums: 50
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce: Проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в гр. Стара Загора — II фаза“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфина.
II.2.14)Papildu informācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
Paziņojuma numurs ES OV: 2017/S 017-027828
IV.2.8)Informācija par dinamiskās iepirkumu sistēmas izbeigšanu
IV.2.9)Informācija par to, ka tiek izbeigts ar iepriekšēju informatīvu paziņojumu izsludinātais iepirkums

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): nē
V.1)Informācija par nepilnīgu iepirkuma procedūru
Līgums/daļa nav piešķirta
Citi iemesli (procedūras pārtraukšana)

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3)Papildu informācija:

Настоящата поръчка е прекратена с Решение № 10-00-276 /24.02.2017 г. на Кмета на Община Стара Загора. Съгласно чл. 110, ал. 1, т. 8 предл. 2 от ЗОП Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди.

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgārija
Tālrunis: +359 29884070
E-pasts: cpcadmin@cpc.bg
Fakss: +359 29807315

Interneta adrese: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

Чл. 196 и сл от ЗОП.

VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
19/04/2017