Pakalpojumi - 151030-2017

21/04/2017    S78    - - Pakalpojumi - Projektu konkurss - Atklāta procedūra 

Ungārija-Martonvásár: Arhitektūras projektēšanas pakalpojumi

2017/S 078-151030

Paziņojums par metu konkursu

Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde/līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
MTA Agrártudományi Kutatóközpont
AK16737
Brunszvik u. 2.
Martonvásár
2462
Ungārija
Kontaktpersona: Szekeres Zsolt, projektbiztos
Tālrunis: +36 22569569
E-pasts: szekeres.zsolt@agrar.mta.hu
Fakss: +36 34331410
NUTS kods: HU211

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://www.agrar.mta.hu/

Pircēja profila adrese: http://www.agrar.mta.hu/

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : http://www.mek.hu
Papildu informāciju var saņemt citā adresē:
MÉK Koordinációs és Logisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.
Ötpacsirta u. 2.
Budapest
1088
Ungārija
Kontaktpersona: Eltér István
Tālrunis: +36 309416750
E-pasts: istvan.elter@t-online.hu
Fakss: +36 13280339
NUTS kods: HU101

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://www.agrar.mta.hu/

Pircēja profila adrese: http://www.agrar.mta.hu/

Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz šādu adresi:
MÉK Koordinációs és Logisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.
Ötpacsirta u. 2.
Budapest
1088
Ungārija
Kontaktpersona: Eltér István
Tālrunis: +36 309416750
E-pasts: istvan.elter@t-online.hu
Fakss: +36 13280339
NUTS kods: HU101

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://www.agrar.mta.hu/

Pircēja profila adrese: http://www.agrar.mta.hu/

I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Publisko tiesību subjekts
I.5)Galvenā darbības joma
Cita darbība: kutatás-fejlesztés

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Tervpályázat készítése a Martonvásár MTA Agrártudományi Kutatási tömb tervezése tekintetében.

II.1.2)Galvenās CPV kods
71220000
II.2)Apraksts
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
71240000
71322000
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

A tervpályázat célja:

A martonvásári agrár-innovációs centrum (a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont új kutatási tömbje) kialakításával és egyes agrárturisztikai fejlesztések támogatásával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1963/2015. (XII. 23.) Korm. határozat, valamint a 1208/2016. (IV. 21.) Korm. határozat szerint az MTA a martonvásári kutatótömb megvalósításának első lépéseként a fejlesztés előkészítése céljából a kutatótömb tervezésére tervpályázatot ír ki. A tervezendő épület több intézményi osztály számára biztosít kutatóhelyet. Az MTA ATK 2019-ig felépülő, 21. századi igényeknek megfelelő műszerparkkal felszerelt új központi kutatóépületében megvalósuló fejlesztés elemei: fenotipizáló, képalkotó, metabolomikai, proteomikai, genomikai és bioinformatikai platform, laboratóriumok, kutatószobák.

A tudományos infrastruktúra új súlypontjaként az MTA Agrártudományi Kutatóközpontjában valósul meg az új Agrár-Innovációs Centrum a martonvásári kastélyparkban. A magyar mezőgazdaság igen fontos erőforrása jön létre. A központban egyebek mellett a klímaváltozás miatt szükségessé vált kutatásokat végeznek, így például az időjárás változásainak ellenállóbb vagy az extrém körülményekhez jobban alkalmazkodó növényeket nemesítenek, valamint a klímaváltozás nyomán Magyarországon újonnan megjelent kórokozófajokat is vizsgálnak majd. A fejlesztés részét képezi egy infrastruktúra-megújítást szolgáló támogatás. Ez lehetővé teszi a növények alkalmazkodóképességének tanulmányozását a teljes növény szintjétől a sejt- és molekuláris szintekig. Vizsgálhatóvá válnak a növények extrém környezeti hatásokra adott anyagcsere-, illetve génaktivációs válaszai.

Az MTA Agrártudományi Kutatóközpont 3 intézete több osztályának épít új kutatási tömböt:

a Mezőgazdasági Intézet Génmegőrzési Osztálya, és a Növényi Sejtbiológiai Osztálya (NSO)-, a Növényvédelmi Intézet 5 osztálya-, és a Talajtani és Agrokémiai Intézet 4 osztálya számára.

II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.10)Dalībnieku atlases kritēriji:
III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.1)Informācija par konkrēto profesiju
Piedalīties var tikai konkrētās profesijas pārstāvji: jā
Norādīt profesiju: Pályázó az a természetes személy lehet: - aki a 266/2013. (VII.11.) Kr. - szerint jogosult a pályázati eredményhirdetés időpontjában É jog. van, és szerepel a MÉK honlapján szereplő Névjegyzéken -aki az EU Közösség bármelyik országában letelepedett külföldi állampolgár, és a pályázati eredményhirdetés időpontjában az adott országban tervezői jog. rendelkezik.

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.2)Konkursa veids
Atklāts
IV.1.7)Jau atlasīto dalībnieku vārdi/nosaukumi:
IV.1.9)Projektu vērtēšanas kritēriji:

A pályaművek értékelése során a Bírálóbizottság az alábbi bírálati szempontok szerint értékeli a pályaműveket és dönt a rangsorolásról:

— a telepítés (a környezetbe illeszkedés, a beépítés) követelményeinek karakteres, városképet meghatározó arculat kialakítása funkcionális igények megvalósulása magas szintű térépítészeti, építészeti és zöldfelületi minőség létrehozása városképhez és környezethez való illeszkedés, a városképi szempontok érvényesülése, a településképi és településszerkezeti hatásvizsgálat pozitív eredménye az építészeti kialakítás minősége településrendezési, építési előírások betartása a dokumentációval összhangban,

— a megvalósíthatóság követelményeinek reális időbeli megvalósíthatóság a tervezési program szerinti rendeltetés, a használhatóság, a gazdaságosság gazdaságos szerkezeti rendszer, épületgépészeti és elektromos rendszer választása reális költségű, megvalósítható műszaki megoldások alkalmazása,

— a környezetvédelmi követelményeinek környezeti feltételekhez való alkalmazkodás kedvező anyaghasználatú, energiatudatos szerkezetek használata alacsony üzemeltetési költségű, fenntartható megoldások alkalmazása,

— a közlekedési követelményeinek térszervezés és közlekedési útvonalak összhangja kapcsolatok a szűkebb és tágabb környezet közlekedési hálózataihoz,

— a tervi minőség követelményeinek kidolgozottság, részletezettség közérthetőség, tervpályázati dokumentáció szerinti megítélhetőség dokumentációnak való megfelelés,

— és szempontjainak való megfelelést.

IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.2)Termiņš, līdz kuram jāsaņem projekti vai dalības pieteikumi
Datums: 20/06/2017
Vietējais laiks: 16:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītājiem kandidātiem nosūtīts dalības uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var sagatavot projektu vai dalības pieteikumu:
Ungāru valoda
IV.3)Godalgas un žūrija
IV.3.1)Informācija par godalgām
Tiks piešķirta(-as) godalga(-as): jā
Piešķiramo godalgu skaits un vērtība:

A pályaművek díjazására és megvételére nettó 15 000 000 HUF áll rendelkezésre.

A díj legnagyobb összege: 7 000 000 HUF.

A megvétel legkisebb összege: 1 000 000 HUF.

IV.3.2)Informācija par maksājumiem visiem dalībniekiem:

A Bírálóbizottság a beérkezett pályázatok egymáshoz viszonyított értéke alapján a fenti értékhatárok között határozza meg a díjak és a megvételek összegét.

A Bírálóbizottság megfelelő színvonalú pályaművek beérkezése esetén a teljes rendelkezésre álló összeget kiadja, és törekszik arra, hogy 1 győztes pályázót hirdessen ki.

A Bírálóbizottság eredménytelennek minősíti a pályázatot, ha egyetlen pályaművet sem talál díjazásra vagy megvételre alkalmasnak, és csökkentheti a díjazásra és/vagy megvételre fordított összeget, ha a tervpályázatot a hasznosíthatóság szempontjából csökkent értékűnek minősíti.

A díjazásban és megvételben részesült pályamunkák az ajánlatkérő tulajdonába kerülnek, azokat részben vagy egészben további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatja a szerzői jogi előírások betartásával.

IV.3.3)Turpmākie līgumi
Pakalpojumu līguma slēgšanas tiesības pēc konkursa tiks piešķirtas konkursa uzvarētājam vai vienam no uzvarētājiem: jā
IV.3.4)Žūrijas lēmums
Žūrijas lēmums līgumslēdzējai iestādei/līgumslēdzējam ir saistošs: jā
IV.3.5)Izvēlēto žūrijas locekļu vārdi:
Szavazásra jogosultak:
Elnök: dr. Balázs Ervin kertészmérnök, akadémikus (MTA-ATK)
Társelnök: Füleky Zsolt építészmérnök - Építészeti és Építésügyi helyettes államtitkár
Tagok:
dr. Finta József DLA építész, akadémikus
Kapitány József DLA építész (MÉK)
Krizsán András DLA építész - a MÉSZ elnöke
dr. Reith András PhD építész - a Budapesti Építész Kamara alelnöke
dr. Déry Attila kandidátus építész, - műemléki érték dokumentálás szakértő
Horváth Bálint főépítész - Martonvásár Város Önkormányzat alpolgármester
Póttag: -
Szavazásra nem jogosultak:
Szakértő: dr. Barnabás Beáta növénybiológus, akadémikus MTA főtitkár-helyettes
Jogi szakértő: dr. Balog Tímea jogász (Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt.)
Szakértő: dr. Hiripi Zsolt ügyvéd (MTA ATK projektiroda)
Szakértő: Fodor Csaba beruházási szakértő (MTA ATK projektiroda)
Szakértő: Buskó Sándor építőmérnök, igazgató (MTA Létesítménygazdálkodási Központ)
Szakértő: Tessely Zoltán országgyűlési képviselő Miniszterelnöki biztos
A Bírálóbizottság összetételét az ajánlatkérő a vonatkozó jogszabályok betartva határozta meg.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3)Papildu informācija:

A. Tervpályázat megjelentetése a MÉK honlapján: 24.4.2017-ig.

b. A helyszíni szemle időpontja: 25.4.2017. (kedd) 14:00 óra.

c. A kérdések feltevésének határideje: 2.5.2017. (kedd).

d. A kérdésekre adott válaszok határideje: 9.5.2017. (kedd).

e. A pályaművek beérkezésének határideje: 20.6.2017. (kedd) 16:00 óra.

f. A tervpályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása: 4.7.2017. (kedd) 16:00 óra.

g. A tervpályázat nyilvános bemutatása: 4.8.2017-ig.

h. A díjazásban vagy megvételben nem részesült pályaművek visszaadása: 8.9.2017-ig.

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Ungārija
Tālrunis: +36 18828593
E-pasts: dontobizottsag@kt.hu
Fakss: +36 18828593
VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

A Kbt. 148. §-a alapján.

VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Ungārija
Tālrunis: +36 18828594
E-pasts: dontobizottsag@kt.hu
Fakss: +36 18828593
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
19/04/2017