Pakalpojumi - 151089-2017

21/04/2017    S78    - - Pakalpojumi - Paziņojums par brīvprātīgu ex ante pārskatāmību - Sarunu procedūra bez iepirkuma izsludināšanas 

Polija-Vroclava: Notekūdeņu, atkritumu, tīrīšanas un vides pakalpojumi

2017/S 078-151089

Brīvprātīgas ex-ante pārskatāmības paziņojums

Pakalpojumi

Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde/līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
Zarząd Zasobu Komunalnego Jednostka Budżetowa Gminy Wrocław
ul. Św. Elżbiety 3
Wrocław
50-111
Polija
Kontaktpersona: Katarzyna Morawiec
Tālrunis: +48 3328118
E-pasts: zp@zzk.wroc.pl
Fakss: +48 3328123
NUTS kods: PL514

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://bip.zzk.wroc.pl

I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Reģionāla vai vietēja iestāde
I.5)Galvenā darbības joma
Dzīvokļu un komunālā saimniecība

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Usługi odprowadzania ścieków opadowych z nieruchomosci gminnych, zarządzanych przez ZZK, do sieci kanalizacyjnej.

Atsauces numurs: ZZK-WP/3405/46/17
II.1.2)Galvenās CPV kods
90000000
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Usługi odprowadzania ścieków opadowych do sieci kanalizacyjnej z nieruchomosci gminnych, zarządzanych przez ZZK.

II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.1.7)Iepirkuma kopējā vērtība (bez PVN)
Vērtība bez PVN: 2 030 421.12 PLN
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
90480000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: PL514
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Usługi odprowadzania ścieków opadowych do sieci kanalizacyjnej z nieruchomosci gminnych, zarządzanych przez ZZK.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Sarunu procedūra bez iepriekšējas publicēšanas
  • Būvdarbus, preces vai pakalpojumus var nodrošināt tikai konkrēts ekonomikas dalībnieks šādu iemeslu dēļ:
    • konkurences nav tehnisku iemeslu dēļ
Paskaidrojums:

Zamówienie jest udzielane w trybie zamówienia z wolnej ręki na mocy art. 67 ust. 1, pkt 1lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych. Na mocy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz wprowadzonej taryfy za wody opadowe – MPWiK SA jest uprawnione do pobierania od innych podmiotów opłaty za wody opadowe lub roztopowe, ujęte w systemy kanalizacyjne. W rozumieniu Ustawy z dnia 7.6.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U z 2015 r. poz. 139 ze zm.) oraz na warunkach określonych Ustawą i Regulaminem zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej we Wrocławiu, Zamawiający udzieli zamówienia z wolnej ręki na usługi, które z przyczyn technicznych mogą być świadczone tylko przez jednego Wykonawcę. MPWiK SA jest jedynym posiadaczem urządzeń kanalizacyjnych, do których możliwe jest wprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych z terenów zarządzanych przez Zamawiającego.

IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru

V iedaļa: Līguma/koncesijas piešķiršana

V.2)Līguma/koncesijas piešķiršana
V.2.1)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas lēmuma datums:
03/04/2017
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja/koncesionāra nosaukums un adrese
MPWiK S.A.
ul. Na Grobli 14/16
Wrocław
50-421
Polija
NUTS kods: PL514
Darbuzņēmējs/koncesionārs būs MVU: jā
V.2.4)Informācija par līguma/daļas/koncesijas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas/koncesijas sākotnējā paredzamā kopējā vērtība: 2 030 421.12 PLN
Līguma/daļas/koncesijas kopējā vērtība: 2 192 854.80 PLN
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
KIO
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polija
VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
UZP
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polija
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
KIO
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polija
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
20/04/2017