Pakalpojumi - 151175-2017

21/04/2017    S78    - - Pakalpojumi - Paziņojums par līgumu - Atklāta procedūra 

Itāija-Verona: Notekūdeņu nosēdumu likvidēšanas pakalpojumi

2017/S 078-151175

Paziņojums par līgumu – sabiedriskie pakalpojumi

Pakalpojumi

Direktīva 2014/25/ES

I iedaļa: Līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
Viveracqua S.c. a r.l.
Lungadige Galtarossa 8 (ingresso da Via Campo Marzo 6)
Verona
37133
Itālija
E-pasts: alessia.duso@viveracqua.it
NUTS kods: ITD31

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://www.viveracqua.it

Pircēja profila adrese: http://viveracquaprocurement.bravosolution.com

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://viveracquaprocurement.bravosolution.com
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta elektroniski: https://viveracquaprocurement.bravosolution.com
I.6)Galvenā darbības joma
Ūdensapgāde

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Accordo quadro per il servizio di caricamento/raccolta, trasporto e recupero dei fanghi disidratati prodotti dal trattamento di depurazione acque reflue urbane C.E.R. 190805 e del digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani C.E.R. 19.06.04.

Atsauces numurs: VAG16S013
II.1.2)Galvenās CPV kods
90513900
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Accordo quadro per il servizio di caricamento/raccolta, trasporto e recupero dei fanghi disidratati prodotti dal trattamento di depurazione acque reflue urbane C.E.R. 190805 e del digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani C.E.R. 19.06.04.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 38 891 178.00 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: ITD3
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

VAG16S013 — Accordo quadro per il servizio di caricamento/raccolta, trasporto e recupero dei fanghi disidratati prodotti dal trattamento di depurazione acque reflue urbane C.E.R. 190805 e del digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani C.E.R. 19.06.04.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 38 891 178.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 36
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.12)Informācija par elektroniskajiem katalogiem
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

Vedi art. 7 del CSA-NA/Disciplinare di gara.

III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.4)Dalības objektīvie noteikumi un kritēriji
III.1.5)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.1.6)Prasītās iemaksas un garantijas:

Cauzione provvisoria da presentare secondo quanto previsto all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/16 e art. 8.1 del CSA-NA/Disciplinare di gara;

cauzione definitiva da presentare secondo quanto previsto all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/16.

III.1.7)Galvenie finansēšanas nosacījumi un maksājumu kārtība un/vai atsauce uz attiecīgajiem noteikumiem, kas tos reglamentē:

Autofinanziamento di ogni singolo Ente aggiudicatore e come indicato all'art. 6 dello schema di contratto.

III.1.8)Juridiskā forma, kādā jāapvienojas uzņēmēju grupai, kurai paredzēts piešķirt līguma slēgšanas tiesības:
III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.1)Informācija par konkrēto profesiju
III.2.2)Līguma izpildes nosacījumi:
III.2.3)Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
Iepirkums paredz pamatnolīguma noslēgšanu
Pamatnolīgums ar vienu uzņēmēju
IV.1.4)Informācija par risinājumu vai piedāvājumu skaita samazināšanu sarunu vai dialoga laikā
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 06/06/2017
Vietējais laiks: 12:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Itāļu valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 3 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 07/06/2017
Vietējais laiks: 12:00
Vieta:

Presso la sede della consorziata Acque Vicentine SpA.

Informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanas procedūru:

Seduta riservata.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: jā
Plānotais laiks turpmāko paziņojumu publicēšanai:

2020.

VI.2)Informācija par elektronisko darbplūsmu
VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
TAR Veneto
Venezia
Itālija
VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
19/04/2017