Būvdarbi - 151238-2017

21/04/2017    S78    - - Būvdarbi - Papildu informācija - Atklāta procedūra 

Polija-Oława: Peldbaseina celtniecības darbi

2017/S 078-151238

Gmina Miasto Oława, pl. Zamkowy 15, Kontaktpersona(-as): Grzegorz Andros, Oława 55-200, Polija. Tālrunis: +48 713035562. Fakss: +48 713035500. E-pasts: gandros@um.olawa.pl

(Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša pielikums, 28.3.2017, 2017/S 061-114790)

Priekšmets:
CPV:45212212

Peldbaseina celtniecības darbi

Šī teksta vietā: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

5.5.2017 (10:00)

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:

30.6.2017

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

5.5.2017 (10:15)

Jābūt: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

22.5.2017 (10:00)

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:

14.7.2017

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

22.5.2017 (10:15)