Piegādes - 151417-2017

21/04/2017    S78    - - Piegādes - Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu - Atklāta procedūra 

Beļģija-Antverpene: Biroju mēbeles

2017/S 078-151417

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Piegādes

Direktīva 2004/18/EK

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums, adreses un kontaktpunkts(-i)

Arbeid en Gezondheid VZW
Sint-Bernardsesteenweg 200
Kontaktpunkts(-i): Van Hostauijen Tom Frans
Kontaktpersona(-as): Verantwoordelijke overheidsopdrachten
2020 Antwerpen
Beļģija
Tālrunis: +32 32854283
E-pasts: tom.vanhostauijen@devoorzorg.be

Interneta adrese(-s):

Pircēja profila adrese: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=269008

II iedaļa: Līguma priekšmets

II.1)Apraksts
II.1.5)Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

39130000, 45421153

Apraksts
Biroju mēbeles.
Iebūvēto mēbeļu uzstādīšana.
II.2)Līguma(-u) kopējā galīgā vērtība
II.2.1)Līguma(-u) kopējā galīgā vērtība
Vērtība: 690 232,41 EUR
Bez PVN

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

V.3)Tā uzņēmēja nosaukums un adrese, kuram nolemts piešķirt līguma slēgšanas tiesības

Pami NV
Nolimpark 1408, Industrielaan 20
3900 Overpelt
Beļģija

V.4)Informācija par līguma vērtību
Līguma sākotnēji paredzētā kopējā vērtība:
Vērtība: 595 000 EUR
Bez PVN
Līguma kopējā galīgā vērtība:
Vērtība: 690 232,41 EUR
Bez PVN