Pakalpojumi - 151436-2017

21/04/2017    S78    - - Pakalpojumi - Papildu informācija - Atklāta procedūra 

Polija-Iwanowice: Atkritumu (sadzīves) savākšanas pakalpojumi

2017/S 078-151436

Urząd Gminy Iwanowice, Iwanowice Włościańskie 99, Kontaktpersona(-as): Monika Kurkiewicz, Iwanowice 32-095, Polija. Tālrunis: +48 123884003. Fakss: +48 123884030. E-pasts: inwestycje@iwanowice.pl

(Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša pielikums, 15.4.2017, 2017/S 075-146298)

Priekšmets:
CPV:90511000, 90511200, 90512000, 90513100, 90514000, 90511300, 90533000

Atkritumu (sadzīves) savākšanas pakalpojumi

Mājsaimniecību atkritumu savākšanas pakalpojumi

Atkritumu transporta pakalpojumi

Mājsaimniecību atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi

Atkritumu otrreizējās pārstrādes pakalpojumi

Atkritumu savākšanas pakalpojumi

Atkritumu izgāztuves apsaimniekošanas pakalpojumi

Šī teksta vietā: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

18.5.2017 (9:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

18.5.2017 (9:15)

Jābūt: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

26.5.2017 (9:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

26.5.2017 (9:15)