Pakalpojumi - 151448-2017

Šo paziņojumu atcēla: 153371-2017
21/04/2017    S78    - - Pakalpojumi - Iepriekšējs informatīvs paziņojums bez iepirkuma izsludināšanas - Nav 

Beļģija-Sint-Denijs: Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi

2017/S 078-151448

Iepriekšējs informatīvs paziņojums

Pakalpojumi

Direktīva 2004/18/EK

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums, adreses un kontaktpunkts(-i)

Jongerenzorg Zuid-West-Vlaanderen VZW
Driesstraat 6
Kontaktpersona(-as): Stock Luc
8554 Sint-Denijs
Beļģija
Tālrunis: +32 56461510
E-pasts: directie@jongerenzorg.be
Fakss: +32 56461511

Interneta adrese(-s):

Līgumslēdzējas iestādes galvenā adrese: www.jongerenzorg.be

Pircēja profila adrese: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=268892

Papildu informāciju var saņemt: iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)

II.B iedaļu: Līguma priekšmets (Piegādes vai pakalpojumi)

II.5)Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

71000000

Apraksts
Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi .