Pakalpojumi - 151551-2017

21/04/2017    S78    - - Pakalpojumi - Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu - Atklāta procedūra 

Zviedrija-Stokholma: Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi

2017/S 078-151551

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Pakalpojumi

Direktīva 2004/18/EK

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums, adreses un kontaktpunkts(-i)

Stockholms stad, Trafikkontoret
212000-0142
Box 8311
Kontaktpunkts(-i): Trafikkontoret
Kontaktpersona(-as): Nils Matsson
SE-104 20 Stockholm
Zviedrija
E-pasts: nils.matsson@stockholm.se

Interneta adrese(-s):

Elektroniska piekļuve informācijai: https://upphandling.stockholm.se/doc.aspx?UniqueId=afbxaqkjoq&GoTo=Docs

Piedāvājumu un dalības pieteikumu elektroniskā iesniegšana: https://upphandling.stockholm.se/doc.aspx?UniqueId=afbxaqkjoq&GoTo=Tender

II iedaļa: Līguma priekšmets

II.1)Apraksts
II.1.5)Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

71000000, 71200000, 71300000, 71400000, 71500000

Apraksts
Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi.
Arhitektūras un saistītie pakalpojumi.
Inženiertehniskie pakalpojumi.
Pilsētplānošanas un ainavu arhitektūras pakalpojumi.
Ar celtniecību saistītie pakalpojumi.

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

V.3)Tā uzņēmēja nosaukums un adrese, kuram nolemts piešķirt līguma slēgšanas tiesības

Ramböll Sverige AB
556133-0506
Box 17009
SE-104 62 Stockholm
Zviedrija
E-pasts: tendsign@ramboll.se
Interneta adrese: http://www.ramboll.se

V.4)Informācija par līguma vērtību