Pakalpojumi - 151700-2017

21/04/2017    S78    - - Pakalpojumi - Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu - Atklāta procedūra 

Norvēģija-Oslo: Būvniecības konsultāciju pakalpojumi

2017/S 078-151700

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Iepirkuma procedūras rezultāti

Pakalpojumi

Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Statsbygg Hovedkontor
971278374
Postbok 8106 Dep. (Biskop Gunnerusgt. 6)
Oslo
0032
Norvēģija
Kontaktpersona: Torstein Bakke Andersen
Tālrunis: +47 97626072
E-pasts: antor@statsbygg.no
NUTS kods: NO

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://www.statsbygg.no/

Pircēja profila adrese: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/2672

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Ministrija vai kāda cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot tās reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
I.5)Galvenā darbības joma
Ekonomika un finanses

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

1003601 Project New National Museum — H401 Construction management (Construction management, electro).

II.1.2)Galvenās CPV kods
71315200
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

The tenderer shall ensure Statsbygg's need for on-site construction management for the work included in the electro technical contracts for the project. Requirements for which services will be provided by the construction manager, are described in the attached function description for construction management.

Note that the construction management for all disciplines shall co-operate in solving the projects' total challenges, and all construction managers can therefore be imposed to attend to other assignments, e.g. in relation to other contracts, interface between contracts and requirements for work in connection with completion of projects.

II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.1.7)Iepirkuma kopējā vērtība (bez PVN)
Lētākais vērtētais piedāvājums: 22 000 000.00 NOK / Dārgākais vērtētais piedāvājums: 25 000 000.00 NOK taken into consideration
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
71315200
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: NO
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Construction management, Electrical installations for the Project New National Museum.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Quality — the offered human resources' competence and experience. / Svērums: 50 %
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Assignment comprehension / Svērums: 10 %
Cena - Svērums: 40 %
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: jā
Iespēju apraksts:

E. Construction manager, Testing and interface

G. Construction manager, interface and doors

H. The construction management assistance (control engineers) — junior construction managers who shall provide support to senior construction managers and other construction management for various inspection and follow-up works.

II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
Paziņojuma numurs ES OV: 2016/S 235-429386
IV.2.8)Informācija par dinamiskās iepirkumu sistēmas izbeigšanu
IV.2.9)Informācija par to, ka tiek izbeigts ar iepriekšēju informatīvu paziņojumu izsludinātais iepirkums

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
02/03/2017
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 2
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
ÅF Advansia AS
Postboks 194
Norvēģija
NUTS kods: NO
Darbuzņēmējs ir MVU: nē
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN)
Lētākais vērtētais piedāvājums: 37 420 000.00 NOK / Dārgākais vērtētais piedāvājums: 41 320 000.00 NOK taken into consideration
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Oslo Tingrett
Oslo
Norvēģija
VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
20/04/2017