Pakalpojumi - 151716-2017

21/04/2017    S78    - - Pakalpojumi - Paziņojums par līgumu - Atklāta procedūra 

Šveice-Lozanna: Inženiertehniskie pakalpojumi

2017/S 078-151716

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
TRIBU architecture SA
Rue de Bourg 16-20
Lausanne
1003
Šveice
Kontaktpersona: Gaël Cochand
E-pasts: lancy2@tribu-architecture.ch
NUTS kods: CH0

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: https://www.simap.ch

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.3)Saziņa
Piekļuve iepirkuma dokumentiem ir ierobežota. Plašāku informāciju var iegūt: http://www.simap.ch/shabforms/servlet/Search?NOTICE_NR=964525
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz šādu adresi:
Fondation pour la promotion du logement bon marché et de l'habitat coopératif (FPLC).
Rue des Maraîchers 36
Genève
1205
Šveice
E-pasts: lancy2@tribu-architecture.ch
NUTS kods: CH0

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: https://www.simap.ch

I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Reģionāla vai vietēja iestāde
I.5)Galvenā darbības joma
Dzīvokļu un komunālā saimniecība

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Quartier de l'Adret-lot DEL13, ville de Lancy. Appel d'offres — ingénieurs CVCSE.

II.1.2)Galvenās CPV kods
71300000
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Prestations des ingénieurs CVCSE: mandat pour le 100 % des prestations ordinaires telles que décrites dans la norme SIA 108, ainsi que les prestations complémentaires telles que décrites dans le cahier d'appel d'offres (se référer au point 3).

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: CH0
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Nouveau quartier de l'Adret, Chemin de Mérinos / Avenue Eugène Lance, 1212 Grand-Lancy.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Prestations des ingénieurs CVCSE: mandat pour le 100 % des prestations ordinaires telles que décrites dans la norme SIA 108, ainsi que les prestations complémentaires telles que décrites dans le cahier d'appel d'offres (se référer au point 3).

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Zemāk minētie kritēriji
Izmaksu kritērijs - Nosaukums: Coût, montant de l'offre / Svērums: 30 pts
Izmaksu kritērijs - Nosaukums: Réflexion du candidat, appréciation de la problématique / Svērums: 30 pts
Izmaksu kritērijs - Nosaukums: Références / Svērums: 20 pts
Izmaksu kritērijs - Nosaukums: Planification des ressources / Svērums: 10 pts
Izmaksu kritērijs - Nosaukums: Qualifications du candidat / Svērums: 5 pts
Izmaksu kritērijs - Nosaukums: Développement durable / Svērums: 5 pts
II.2.6)Paredzamā vērtība
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 43
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.12)Informācija par elektroniskajiem katalogiem
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.5)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.1)Informācija par konkrēto profesiju
III.2.2)Līguma izpildes nosacījumi:
III.2.3)Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.4)Informācija par risinājumu vai piedāvājumu skaita samazināšanu sarunu vai dialoga laikā
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 30/05/2017
Vietējais laiks: 12:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Franču valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 6 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 31/05/2017
Vietējais laiks: 23:59
Vieta:

Genève.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.2)Informācija par elektronisko darbplūsmu
VI.3)Papildu informācija:

Des offres partielles ne sont pas admises.

Conditions générales: selon cahier d'appel d'offres (document n° 32).

Négociations: jusqu'à et y compris la décision d'adjudication, les négociations sur les prix, les remises des prix et les prestations sont interdites.

Indication des voies de recours: le présent appel d'offres étant soumis au règlement genevois sur la passation des marchés publics (RSGe L 6 05.01), il peut faire l'objet d'un recours dans les 10 jours à compter de sa publication dans la FAO auprès de la chambre administrative de la cour de justice genevoise, Rue du Mont-Blanc 18, case postale 1956, 1211 Genève 1. Le recours devra être déposé en 2 exemplaires, se référer au présent appel d'offres et contenir les conclusions dûment motivées, avec indication des moyens de preuves ainsi que la signature du recourant.

Délai de clôture pour le dépôt des offres / remarques:

1. 2 exemplaires au format papier des offres sont à rendre en mains propres jusqu'au mardi 30.5.2017, 12:00 à l'adresse suivante: fondation pour la promotion du logement bon marché et de l'habitat coopératif (FPLC), Rue des Maraîchers 36, 1205 Genève;

2. En outre, les fichiers informatiques au format PDF des offres doivent être envoyés à l'adresse mail: lancy2@tribu-architecture.ch — le 30.5.2017;

3. En cas de fichier dépassant 8 MB, le mail contenant un lien vers un site de transfert de gros fichiers doit être envoyé le: 30.5.2017 avant minuit.

Publication de référence nationale: SIMAP du 20.4.2017, doc. 964525.

Délai souhaité pour poser des questions par écrit: 1.5.2017.

Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres: l'inscription sur www.simap.ch — n'équivaut pas à une inscription officielle ou à une demande de dossier.

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Bundesverwaltungsgericht
Postfach
Saint-Gall
9023
Šveice
VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
20/04/2017