Tjänster - 274862-2017

15/07/2017    S134    - - Tjänster - Meddelande om tilldelning - Öppet förfarande 

Sverige-Piteå: Ledning, styrning, kommunikation och IT-system (C4)

2017/S 134-274862

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Piteå kommun
212000-2759
Svartuddsvägen 1
Piteå
941 85
Sverige
Kontaktperson: Linda Sandström
Telefon: +46 911696081
E-post: linda.sandstrom@pitea.se
Nuts-kod: SE332

Internetadress(er):

Allmän adress: https://www.pitea.se/

I.2)Information om gemensam upphandling
Kontraktet tilldelas av en inköpscentral
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Systemstöd för hantering av dataskyddsförordningen.

Referensnummer: 2/17
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
35710000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Norrbottens e-nämnd är upphandlande myndighet, Piteå kommun genomför upphandlingen för Norrbottens e-nämnds räkning vilket innebär att systemet och tjänsterna som efterfrågas i denna upphandling skall kunna avropas av de kommuner eller dess enskilda nämnder eller liknande, som ingår i E-nämnden under avtalsperioden, detta omfattar även kommunernas samtliga organisationer, föreningar, stiftelser eller bolag som hör till kommunerna under avtalsperioden.

Att vara avropsberättigad innebär en möjlighet att avropa från tecknat ramavtal, dock ingen skyldighet. När behov uppstår har avropsberättigad part möjlighet att avropa ramavtalet.

De kommunerna som ingår i den gemensamma nämnden, E-nämnden, och är avropsberättigade är Arjeplogs kommun, Arvidsjaurs kommun, Bodens kommun, Gällivare kommun, Haparanda stad, Jokkmokks kommun, Kalix kommun, Kiruna kommun (ingår ej in den gemensamma nämnden ännu utan har lämnat fullmakt för att delta i upphandlingen), Luleå kommun, Pajala kommun, Piteå kommun, Älvsbyns kommun, Överkalix kommun och Övertorneå kommun.

Upphandlingen omfattar kommunernas huvudsakliga behov av leverans av ett komplett och funktionssäkert system och tjänster för hantering och stöd för kartläggning av kommunernas hantering av personuppgifter samt för utvärdering och analys av densamma med stöd i aktuell lagstiftning för hantering av personuppgifter (PuL och sedermera i kommande dataskyddsförordning DSF/GDPR) eller i annan gällande lagstiftning som ersätter eller kompletterar dessa.

Systemet och tjänsten skall omfattas av följande moduler:

1. Registerförteckning inkl. systemstöd för systemanvändare.

2. Rättsfallsbibliotek inkl. juridisk frågeservice.

3. Utvärdering och sammanställning samt analys inkl. åtgärdsförslag.

4. Konsulttjänst för genomförande av uppdrag som avropas av kommunerna och som baseras på befintlig och kommande lagstiftning.

Valfritt options erbjudande av leverantör kan lämnas på:

1. E-learnings verktyg, någon form av e-learning som ger kommunerna möjlighet till massutbildning.

För närmare information om efterfrågat system och tjänster se vidare i aktuell upphandlingsdokumentation.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 4 000 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
35710000
48311100
48326100
48613000
48614000
48781000
48783000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE332
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Norrbottens e-nämnd är upphandlande myndighet, Piteå kommun genomför upphandlingen för Norrbottens e-nämnds räkning vilket innebär att systemet och tjänsterna som efterfrågas i denna upphandling skall kunna avropas av de kommuner eller dess enskilda nämnder eller liknande, som ingår i E-nämnden under avtalsperioden, detta omfattar även kommunernas samtliga organisationer, föreningar, stiftelser eller bolag som hör till kommunerna under avtalsperioden.

Att vara avropsberättigad innebär en möjlighet att avropa från tecknat ramavtal, dock ingen skyldighet. När behov uppstår har avropsberättigad part möjlighet att avropa ramavtalet.

De kommunerna som ingår i den gemensamma nämnden, E-nämnden, och är avropsberättigade är Arjeplogs kommun, Arvidsjaurs kommun, Bodens kommun, Gällivare kommun, Haparanda stad, Jokkmokks kommun, Kalix kommun, Kiruna kommun (ingår ej in den gemensamma nämnden ännu utan har lämnat fullmakt för att delta i upphandlingen), Luleå kommun, Pajala kommun, Piteå kommun, Älvsbyns kommun, Överkalix kommun och Övertorneå kommun.

Upphandlingen omfattar kommunernas huvudsakliga behov av leverans av ett komplett och funktionssäkert system och tjänster för hantering och stöd för kartläggning av kommunernas hantering av personuppgifter samt för utvärdering och analys av densamma med stöd i aktuell lagstiftning för hantering av personuppgifter (PuL och sedermera i kommande dataskyddsförordning DSF/GDPR) eller i annan gällande lagstiftning som ersätter eller kompletterar dessa.

Systemet och tjänsten skall omfattas av följande moduler:

1. Registerförteckning inkl. systemstöd för systemanvändare.

2. Rättsfallsbibliotek inkl. juridisk frågeservice.

3. Utvärdering och sammanställning samt analys inkl. åtgärdsförslag.

4. Konsulttjänst för genomförande av uppdrag som avropas av kommunerna och som baseras på befintlig och kommande lagstiftning.

Valfritt options erbjudande av leverantör kan lämnas på:

1. E-learnings verktyg, någon form av e-learning som ger kommunerna möjlighet till massutbildning.

För närmare information om efterfrågat system och tjänster se vidare i aktuell upphandlingsdokumentation.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

* Rättsfallsbibliotek inkl. juridiskfrågeservice.

* Utvärdering och sammanställning samt analys inkl. åtgärdsförslag.

* Konsulttjänst för genomförande av uppdrag som avropas av kommunerna och som baseras på befintlig och kommande lagstiftning.

* E-learnings verktyg, någon form av e-learning som ger kommunerna möjlighet till massutbildning.

II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2017/S 063-118379
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:

Systemstöd för hantering av dataskyddsförordningen

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
19/06/2017
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Draftit AB
556578-3957
Box 157
Arvika
671 24
Sverige
E-post: daniel.bjergestam@draftit.se
Nuts-kod: SE332

Internetadress: www.draftit.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 4 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 4 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Luleå
Skeppsbrogatan 43
Luleå
972 31
Sverige
Telefon: +46 920295490
E-post: forvaltningsrattenilulea@dom.se
Fax: +46 920220459

Internetadress: www.forvaltningsrattenilulea.domstol.se

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
12/07/2017