Varor - 320417-2017

12/08/2017    S154    - - Varor - Meddelande om upphandling - Förhandlat förfarande 

Italien-Prato: Bussar för kollektivtrafik

2017/S 154-320417

Meddelande om upphandling – försörjningssektorerna

Varor

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1)Namn och adresser
CAP Società Cooperativa
Piazza Duomo 18
Prato
59100
Italien
Kontaktperson: Luca Pieraccioli
Telefon: +39 0574608202
E-post: luca_pieraccioli@capautolinee.it
Nuts-kod: ITI1

Internetadress(er):

Allmän adress: www.capautolinee.it

I.1)Namn och adresser
Trasporti Toscani Srl
Piazza Duomo 18
Prato
Italien
Kontaktperson: Luca Pieraccioli
Telefon: +39 0574608202
E-post: luca_pieraccioli@capautolinee.it
Nuts-kod: ITI15

Internetadress(er):

Allmän adress: www.capautolinee.it

I.2)Gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: www.capautolinee.it
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.6)Huvudsaklig verksamhet
Järnvägar i stadstrafik, spårvagnar, trådbussar eller bussar

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Fornitura autobus extraurbani nuovi.

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
34121100
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Fornitura autobus extraurbani nuovi, classe II, lunghezza compresa tra 10 e 11 metri e tra 11 e 12 metri, 2 porte, categoria M3, alimentati a gasolio e conformi alla normativa Euro VI.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 7 500 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för högsta antal delkontrakt: 4
Högsta antal delkontrakt som kan tilldelas en anbudsgivare: 4
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

CAP Società Cooperativa

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
34121100 - MA03
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: IT
Nuts-kod: ITI
Nuts-kod: ITI15
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Prato, Piazza Duomo 18.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

N. 16 extraurbani 2 porte classe 2 lunghezza tra 11 e 12 metri, categoria M3- valore stimato IVA esclusa 3 840 000 EUR oltre oneri di eventuali finanziamenti; 0 EUR per oneri della sicurezza dovuti a interferenze.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 3 840 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 7
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.9)Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds
Planerat antal kandidater: 5
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

7 autobus su 16 saranno senz'altro acquistati; l'acquisto dei rimanenti 9 è subordinato all'erogazioni di ulteriori contributi da parte della Regione Toscana.

II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

CAP Società Cooperativa.

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
34121100 - MA03
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: IT
Nuts-kod: ITI
Nuts-kod: ITI15
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Prato, Piazza Duomo 18.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

N. 7 extraurbani 2 porte classe 2 lunghezza tra 10 e 11 metri, categoria M3- valore stimato IVA esclusa 1 540 000 EUR oltre oneri di eventuali finanziamenti; 0 EUR per oneri della sicurezza dovuti a interferenze.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 1 540 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 7
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.9)Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds
Planerat antal kandidater: 5
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

3 autobus su 7 saranno senz'altro acquistati; l'acquisto dei rimanenti 9 è subordinato all'erogazioni di ulteriori contributi da parte della Regione Toscana.

II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Trasporti Toscani Srl

Del nr: 3
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
34121100 - MA03
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: IT
Nuts-kod: ITI
Nuts-kod: ITI15
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Prato, Piazza Duomo 18.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

N. 7 extraurbani 2 porte classe 2 lunghezza tra 11 e 12 metri, categoria M3- valore stimato IVA esclusa 1 680 000 EUR oltre oneri di eventuali finanziamenti; 0 EUR per oneri della sicurezza dovuti a interferenze.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 1 680 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 7
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.9)Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds
Planerat antal kandidater: 5
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

6 autobus su 7 saranno senz'altro acquistati; l'acquisto dei rimanenti 9 è subordinato all'erogazioni di ulteriori contributi da parte della Regione Toscana.

II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Trasporti Toscani Srl

Del nr: 4
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
34121100 - MA03
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: IT
Nuts-kod: ITI
Nuts-kod: ITI15
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Prato, Piazza Duomo 18.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

N. 2 extraurbani 2 porte classe 2 lunghezza tra 10 e 11 metri, categoria M3- valore stimato IVA esclusa 440 000 EUR oltre oneri di eventuali finanziamenti; 0 EUR per oneri della sicurezza dovuti a interferenze.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 440 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 7
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.9)Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds
Planerat antal kandidater: 5
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.4)Objektiva regler och kriterier för deltagande
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.1.6)Begärda säkerheter och garantier:
III.1.7)Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
III.1.8)Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Förhandlat förfarande med föregående meddelande om upphandling
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 15/09/2017
Lokal tid: 13:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Italienska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
IV.2.7)Anbudsöppning

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana
Firenze
Italien
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
08/08/2017