Tjänster - 320574-2017

12/08/2017    S154    - - Tjänster - Förhandsmeddelande utan anbudsinfordran - Direkttilldelning 

Tyskland-Burg: Kollektivtrafik på väg

2017/S 154-320574

Förhandsmeddelande för offentligt tjänstekontrakt

Standardformulär för meddelanden i enlighet med artikel 7.2 i förordning 1370/2007 som ska publiceras i Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning 1 år innan anbudsförfarandet inleds eller ett avtal direkttilldelas.

<regulation_20071370> (sv)

Avsnitt I: Behörig myndighet

I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er)

Landkreis Jerichower Land
Bahnhofstraße 9
Kontaktpunkt(er): Fachbereich Bau
Att: Herrn Röpke oder Herrn Lüdecke
39288 Burg
Tyskland
Telefon: +49 39219496361/+49 39219496366
E-post: bau@lkjl.de
Fax: +49 39219499663

Internetadress(er):

Upphandlande myndighet: http://www.lkjl.de

Ytterligare upplysningar kan erhållas från: Ovannämnda kontaktpunkt(er)

Avsnitt II: Upphandlingens föremål

II.3)Förväntat påbörjande av och löptid för kontraktet eller tidsfrist för slutförande
Start: 1.3.2019
Antal månader: 120 (fr.o.m. tilldelningen av kontraktet)

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Det utvalda företagets namn och adress

Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land mbH
Marientränke 35
39288 Burg
Tyskland
E-post: info@njl-burg.de
Telefon: +49 392193590
Internetadress: http://www.njl-burg.de
Fax: +49 3921935930