Tjänster - 488120-2017

07/12/2017    S235    - - Tjänster - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Frankrike-Rennes: Kollektivtrafik på väg

2017/S 235-488120

Meddelande om upphandling

Tjänster

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Département d'Îlle et Vilaine
1 avenue de la Préfecture, CS 24218
Rennes
Frankrike
E-post: dafsam@ille-et-vilaine.fr
Nuts-kod: FRH03

Internetadress(er):

Allmän adress: https://marches.megalisbretagne.org

Upphandlarprofil: https://marches.megalisbretagne.org

I.2)Gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://marches.megalisbretagne.org
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://marches.megalisbretagne.org
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till följande adress:
Département d'Îlle et Vilaine pôle, ressources humaines et performance de gestion, direction finances et commande publique
1 avenue de la Préfecture, CS 24218
Rennes
35042
Frankrike
Telefon: +33 299023135
E-post: dafsam@ille-et-vilaine.fr
Fax: +33 299023929
Nuts-kod: FRH03

Internetadress(er):

Allmän adress: https://marches.megalisbretagne.org

Upphandlarprofil: https://marches.megalisbretagne.org

I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Exécution de services réguliers de transport scolaire réservé aux élèves et étudiants en situation de handicap domiciliés dans le département d'Îlle et Vilaine (16 lots).

Referensnummer: 2017-FCS-D35-0030
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
60112000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Exécution de services réguliers de transport scolaire réservé aux élèves et étudiants en situation de handicap domiciliés dans le département d'Îlle et Vilaine (16 lots).

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 18 392 800.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för alla delar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Saint-Malo

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
60112000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRH03
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Saint-Malo.

À titre indicatif, nombre de circuits en 2017-2018 à la date du 15.11.2017 pour le lot nº 1: 22.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 1 460 800.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Procédure utilisée d'appel d'offres ouvert soumise aux dispositions des articles 25-I.1o et 67 à 68 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016. Ce lot 1 sans montant minimum ni montant maximum passé en application des articles 78 et 80 du décret nº 2016-360 sera conclu avec plusieurs titulaires (au minimum 3 sous réserve d'un nombre suffisant d'offres).

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Dol de Bretagne

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
60112000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRH03
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Dol de Bretagne.

À titre indicatif, nombre de circuits en 2017-2018 à la date du 15.11.2017 pour le lot nº 2: 22.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 1 460 800.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Procédure utilisée d'appel d'offres ouvert soumise aux dispositions des articles 25-I.1º et 67 à 68 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016. Ce lot 1 sans montant minimum ni montant maximum passé en application des articles 78 et 80 du décret nº 2016-360 sera conclu avec plusieurs titulaires (au minimum 3 sous réserve d'un nombre suffisant d'offres).

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Fougères

Del nr: 3
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
60112000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRH03
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Fougères.

À titre indicatif, nombre de circuits en 2017-2018 à la date du 15.11.2017 pour le lot nº 3: 22.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 1 394 400.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Procédure utilisée d'appel d'offres ouvert soumise aux dispositions des articles 25-I.1º et 67 à 68 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016. Ce lot 1 sans montant minimum ni montant maximum passé en application des articles 78 et 80 du décret nº 2016-360 sera conclu avec plusieurs titulaires (au minimum 3 sous réserve d'un nombre suffisant d'offres).

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Saint-Aubin-d'Aubigné

Del nr: 4
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
60112000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRH03
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Saint-Aubin-d'Aubigné.

À titre indicatif, nombre de circuits en 2017-2018 à la date du 15.11.2017 pour le lot nº 4: 16

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 1 062 400.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Procédure utilisée d'appel d'offres ouvert soumise aux dispositions des articles 25-I.1º et 67 à 68 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016. Ce lot 1 sans montant minimum ni montant maximum passé en application des articles 78 et 80 du décret nº 2016-360 sera conclu avec plusieurs titulaires (au minimum 3 sous réserve d'un nombre suffisant d'offres).

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Montfort-sur-Meu

Del nr: 5
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
60112000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRH03
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Montfort-sur-Meu.

À titre indicatif, nombre de circuits en 2017-2018 à la date du 15.11.2017 pour le lot nº 5: 27.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 1 792 800.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Procédure utilisée d'appel d'offres ouvert soumise aux dispositions des articles 25-I.1o et 67 à 68 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016. Ce lot 1 sans montant minimum ni montant maximum passé en application des articles 78 et 80 du décret nº 2016-360 sera conclu avec plusieurs titulaires (au minimum 3 sous réserve d'un nombre suffisant d'offres).

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Redon

Del nr: 6
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
60112000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRH03
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Redon.

À titre indicatif, nombre de circuits en 2017-2018 à la date du 15.11.2017 pour le lot nº 6: 18.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 1 195 200.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Procédure utilisée d'appel d'offres ouvert soumise aux dispositions des articles 25-I.1º et 67 à 68 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016. Ce lot 1 sans montant minimum ni montant maximum passé en application des articles 78 et 80 du décret nº 2016-360 sera conclu avec plusieurs titulaires (au minimum 3 sous réserve d'un nombre suffisant d'offres).

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Bain-de-Bretagne

Del nr: 7
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
60112000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRH03
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Bain-de-Bretagne.

À titre indicatif, nombre de circuits en 2017-2018 à la date du 15.11.2017 pour le lot nº 7: 19.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 1 261 600.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Procédure utilisée d'appel d'offres ouvert soumise aux dispositions des articles 25-I.1º et 67 à 68 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016. Ce lot 1 sans montant minimum ni montant maximum passé en application des articles 78 et 80 du décret nº 2016-360 sera conclu avec plusieurs titulaires (au minimum 3 sous réserve d'un nombre suffisant d'offres).

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Vitré

Del nr: 8
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
60112000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRH03
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Vitré.

À titre indicatif, nombre de circuits en 2017-2018 à la date du 15.11.2017 pour le lot nº 8: 16.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 1 062 400.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Procédure utilisée d'appel d'offres ouvert soumise aux dispositions des articles 25-I.1º et 67 à 68 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016. Ce lot 1 sans montant minimum ni montant maximum passé en application des articles 78 et 80 du décret nº 2016-360 sera conclu avec plusieurs titulaires (au minimum 3 sous réserve d'un nombre suffisant d'offres).

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Vern-sur-Seiche

Del nr: 9
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
60112000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRH03
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Vern-sur-Seiche.

À titre indicatif, nombre de circuits en 2017-2018 à la date du 15.11.2017 pour le lot nº 9: 23.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 1 527 200.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Procédure utilisée d'appel d'offres ouvert soumise aux dispositions des articles 25-I.1º et 67 à 68 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016. Ce lot 1 sans montant minimum ni montant maximum passé en application des articles 78 et 80 du décret nº 2016-360 sera conclu avec plusieurs titulaires (au minimum 3 sous réserve d'un nombre suffisant d'offres).

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Rennes Nord-Ouest

Del nr: 10
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
60112000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRH03
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Rennes Nord-Ouest.

À titre indicatif, nombre de circuits en 2017-2018 à la date du 15.11.2017 pour le lot nº 10: 13.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 863 200.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Procédure utilisée d'appel d'offres ouvert soumise aux dispositions des articles 25-I.1º et 67 à 68 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016. Ce lot 1 sans montant minimum ni montant maximum passé en application des articles 78 et 80 du décret nº 2016-360 sera conclu avec plusieurs titulaires (au minimum 3 sous réserve d'un nombre suffisant d'offres).

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Rennes Nord-Est

Del nr: 11
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
60112000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRH03
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Rennes Nord-Est.

À titre indicatif, nombre de circuits en 2017-2018 à la date du 15.11.2017 pour le lot nº 11: 21.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 1 394 400.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Procédure utilisée d'appel d'offres ouvert soumise aux dispositions des articles 25-I.1º et 67 à 68 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016. Ce lot 1 sans montant minimum ni montant maximum passé en application des articles 78 et 80 du décret nº 2016-360 sera conclu avec plusieurs titulaires (au minimum 3 sous réserve d'un nombre suffisant d'offres).

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Rennes Sud-Ouest

Del nr: 12
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
60112000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRH03
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Rennes Sud-Ouest.

À titre indicatif, nombre de circuits en 2017-2018 à la date du 15.11.2017 pour le lot nº 12: 26.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 1 726 400.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Procédure utilisée d'appel d'offres ouvert soumise aux dispositions des articles 25-I.1º et 67 à 68 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016. Ce lot 1 sans montant minimum ni montant maximum passé en application des articles 78 et 80 du décret nº 2016-360 sera conclu avec plusieurs titulaires (au minimum 3 sous réserve d'un nombre suffisant d'offres).

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Rennes Sud-Est

Del nr: 13
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
60112000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRH03
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Rennes Sud-Est.

À titre indicatif, nombre de circuits en 2017-2018 à la date du 15.11.2017 pour le lot nº 13: 12.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 796 800.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Procédure utilisée d'appel d'offres ouvert soumise aux dispositions des articles 25-I.1º et 67 à 68 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016. Ce lot 1 sans montant minimum ni montant maximum passé en application des articles 78 et 80 du décret nº 2016-360 sera conclu avec plusieurs titulaires (au minimum 3 sous réserve d'un nombre suffisant d'offres).

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Lot spécifique UFR (utilisateur de fauteuil roulant) Rennes

Del nr: 14
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
60112000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRH03
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Lot spécifique UFR (Utilisateur de fauteuil roulant) Rennes.

À titre indicatif, nombre de circuits en 2017-2018 à la date du 15.11.2017 pour le lot nº 14: 7.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 464 800.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Procédure utilisée d'appel d'offres ouvert soumise aux dispositions des articles 25-I.1º et 67 à 68 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016. Ce lot 1 sans montant minimum ni montant maximum passé en application des articles 78 et 80 du décret nº 2016-360 sera conclu avec plusieurs titulaires (au minimum 3 sous réserve d'un nombre suffisant d'offres).

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Lot spécifique UFR (Utilisateur de fauteuil roulant) Hors Rennes

Del nr: 15
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
60112000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRH03
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Lot spécifique UFR (Utilisateur de fauteuil roulant) Hors Rennes.

À titre indicatif, nombre de circuits en 2017-2018 à la date du 15.11.2017 pour le lot nº 15: 13.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 863 200.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Procédure utilisée d'appel d'offres ouvert soumise aux dispositions des articles 25-I.1º et 67 à 68 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016. Ce lot 1 sans montant minimum ni montant maximum passé en application des articles 78 et 80 du décret nº 2016-360 sera conclu avec plusieurs titulaires (au minimum 3 sous réserve d'un nombre suffisant d'offres).

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Lot spécifique UFR (Utilisateur de fauteuil roulant) transport des étudiants

Del nr: 16
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
60112000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRH03
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Lot spécifique UFR (Utilisateur de fauteuil roulant) transport des étudiants.

À titre indicatif, nombre de circuits en 2017-2018 à la date du 15.11.2017 pour le lot nº 16: 1.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 66 400.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Procédure utilisée d'appel d'offres ouvert soumise aux dispositions des articles 25-I.1º et 67 à 68 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016. Ce lot 1 sans montant minimum ni montant maximum passé en application des articles 78 et 80 du décret nº 2016-360 sera conclu avec plusieurs titulaires (au minimum 3 sous réserve d'un nombre suffisant d'offres).

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Cf. L'article 4 du règlement de la consultation «Présentation des candidatures et des offres»

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Cf. L'article 4 du règlement de la consultation «Présentation des candidatures et des offres»

III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Cf. L'article 4 du règlement de la consultation «Présentation des candidatures et des offres»

III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
Utförandet av tjänsten är förbehållet en bestämd yrkesgrupp
Lämna hänvisning till de lagar eller andra föreskrifter som gäller:

Copie de l'attestation d'enregistrement au registre des entreprises de transport public de voyageurs; copie de la licence de transport (licence pour le transport intérieur de personnes par route pour compte d'autrui).

III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med flera aktörer
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 02/02/2018
Lokal tid: 16:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Franska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 5 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 05/02/2018
Lokal tid: 14:00
Plats:

Secrétariat de la commission d'appels d'offre

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Seront recevables les candidatures présentant des garanties techniques et financières suffisantes. Les critères et sous critères de jugement des offres sont détaillés à l'article 5 du règlement de la consultation. Le dossier de consultation des entreprises est disponible en téléchargement gratuit à l'adresse suivante: https://marches.megalisbretagne.org La réponse par voie électronique est autorisée.

Le présent appel d'offres ouvert est soumis aux dispositions des articles 25-I.1º et 67 à 68 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016.

Ce marché public prend la forme d'un accord-cadre à bons de commande en application des articles 78 et 80 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016.

Il s'agit d'accords-cadres à bons de commande sans montant minimum ni montant maximum sur la durée totale conclus avec plusieurs titulaires (au minimum 3 sous réserve d'un nombre suffisant d'offres) pour tous les lots sauf le lot 16 qui est un accord-cadre à bons de commande sans montant minimum ni montant maximum conclu avec un seul titulaire.

Cet accord-cadre fait partie du dispositif «Marché public simplifié (MPS)». Les dispositions relatives au dispositif MPS sont précisées à l'article 4 du règlement de la consultation.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Tribunal administratif de Rennes
3 contour de la Motte
Rennes
35044
Frankrike
Telefon: +33 223212828
E-post: greffe.ta-rennes@juradm.fr
Fax: +33 299635684
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Concernant les délais d'introduction des recours, il convient de se reporter aux articles L. 551-1 à L.551-4 du code de la justice administrative (référé précontractuel) et aux articles L. 551-13 à L. 551-16 du code de la justice administrative (référé contractuel).

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Tribunal administratif de Rennes
3 contour de la Motte
Rennes
35044
Frankrike
Telefon: +33 223212828
E-post: greffe.ta-rennes@juradm.fr
Fax: +33 299635684
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
05/12/2017