Tjänster - 15124-2018

13/01/2018    S9

Belgien-Bryssel: Utvärdering av regleringsinstrument för verkställande av regler för onlinespel och för kanalisering av efterfrågan mot kontrollerade erbjudanden

2018/S 009-015124

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, Directorate-General for Internal Market, Entrepreneurship and SMEs – Directorate E:Modernisation of the Single Market
Postadress: Avenue des Nerviens 105
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Kontaktperson: Raphaël Goulet, Head of Unit
E-post: GROW-E2@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu/growth/
Upphandlarprofil: http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Utvärdering av regleringsinstrument för verkställande av regler för onlinespel och för kanalisering av efterfrågan mot kontrollerade erbjudanden

Referensnummer: 641/PP/GRO/IMA/17/1131/9610
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79411000 Allmän organisationsrådgivning
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Undersökningen ska göra det möjligt för GD GROW att spela sin roll i att hitta genomförbara lösningar på problemet med spridningen av spelwebbplatser som är åtkomliga för miljontals medborgare men som förblir utanför medlemsstaternas myndigheters kontroll (då aktörerna är obehöriga i den berörda medlemsstaten och många av dem även befinner sig utanför EU).

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 150 000.00 EUR
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Uppdragstagaren förväntas lägga fram en bevisbaserad analys av effektiviteten och omfattningen avseende optimering av uppföljande verkställighetsåtgärder, såsom:

– blockering av tillgången till webbplatser,

– blockering av finansiella transaktioner som är oförenliga med spellagarna och

– administrativa påföljder och brottspåföljder mot aktörer och spelare som involverar sig i otillåten spelverksamhet.

Dessutom kommer uppdragstagaren att behöva utforma ett utvärderande ramverk för förebyggande verkställighetsåtgärder, såsom förbud mot reklam för otillåtna onlinespeltjänster, reklam för tillåtna erbjudanden för onlinespel (i syfte att kanalisera efterfrågan mot dem), kalibrering av tillåtna erbjudanden för onlinespel för att konkurrera med de otillåtna, eller kampanjer för att öka medvetenheten för att varna för de risker som är förknippade med olagliga onlinespel. Detta utvärderande ramverk bör omfatta minst följande:

– metod för övervakning av onlinespelverksamhet inom en viss jurisdiktion i syfte att fastställa baslinjen, bestämma målen och mäta framstegen, samt

– lämpliga indikatorer som lämnar rum för skillnader mellan regleringsmodeller och särskilda målsättningar som antagits av varje medlemsstat.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Relevans, innovationsförmåga och stabilitet avseende den föreslagna metoden för insamling av kvantitativ och kvalitativ data med anknytning till detta projekt / Viktning: 60
Kvalitetskriterium - Namn: Kvalitet på arbetsprogrammet avseende fördelning av arbetsuppgifter inom gruppen, en realistisk tidsplan baserad på en balanserad och konsekvent arbetsmetod, inbegripet fastställande av förseningsrisker / Viktning: 20
Kvalitetskriterium - Namn: Åtgärder för kvalitetskontroll för att säkerställa att uppgifterna i slutrapporten är korrekta, dess professionella presentation innefattande kvalitetskontroll av språkbruk i synnerhet / Viktning: 20
Pris - Viktning: 30 %
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2017/S 140-286833
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 641/PP/GRO/IMA/17/1131/9610
Benämning på upphandlingen:

Utvärdering av regleringsinstrument för verkställande av regler för onlinespel och för kanalisering av efterfrågan mot kontrollerade erbjudanden

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
20/12/2017
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 5
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 5
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Queen Mary University of London – QML
Postadress: 327, Mile End Road
Ort: London
Nuts-kod: UKI4 Not specified
Postnummer: E1 4NS
Land: Förenade kungariket
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 150 000.00 EUR
Kontraktets/delens totala värde: 121 950.00 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewal
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu/
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Inom 2 månader från den dag då den klagande delgavs eller, om så inte skett, från den dag då det blev känt. Ett klagomål till Europeiska ombudsmannen leder varken till att perioden avbryts eller till att en ny period för begäran om överprövning inleds.

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
08/01/2018