Sedan den 2 november 2022 är TED-webbplatsen redo för eForms. Ändrad sökfunktion: du måste anpassa dina fördefinierade expertsökningar. Läs mer om förändringarna i TED-nyheterna och på de uppdaterade hjälpsidorna.

Varor - 388577-2018

06/09/2018    S171

Sverige-Stockholm: Vacciner

2018/S 171-388577

Meddelande om frivillig förhandsinsyn

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: SKL Kommentus Inköpscentral AB
Nationellt registreringsnummer: 556819-4798
Postadress: Hornsgatan 15
Ort: Stockholm
Nuts-kod: SE SVERIGE
Postnummer: 117 99
Land: Sverige
Kontaktperson: Klara Diskay
E-post: klara.diskay@affarsconcept.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.sklkommentus.se
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

HPV vaccin enligt det nationella barnvaccinprogrammet 2018

Referensnummer: 10452
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
33651600 Vacciner
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

SKL Kommentus Inköpscentral AB avser ingå ramavtal om leverans och distribution av HPV vaccin Gardasil 9.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 300 000 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE SVERIGE
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Ramavtalet omfattar leverans och distribution av HPV vaccinet Gardasil 9. Vaccinet kommer att användas för att vaccinera barn i elevhälsan enligt det nationella barnvaccinprogrammet. Gardasil 9 med ATC-koden J07BM03 är ett niovalent vaccin mot HPV som ges enligt ett tvådosschema. Att vaccinet är niovalent betyder att det skyddar mot sjukdomar orsakade av nio typer av HPV. Dessa sjukdomar innefattar cellförändringar som är förstadier till cancer eller redan utvecklad cancer i de kvinnliga könsorganen, i anus samt kondylom hos män och kvinnor.

II.2.5)Tilldelningskriterier
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Förhandlat förfarande utan föregående offentliggörande
  • Byggentreprenaderna/varorna/tjänsterna kan endast tillhandahållas/utföras av en viss anbudsgivare av följande skäl:
    • Skydd av ensamrätt, inklusive immateriella rättigheter
Förklaring:

Gardasil 9 är ett unikt vaccin. Det skyddar mot fler typer av HPV än något annat vaccin. Det ger även skydd mot kondylom, en egenskap som endast vaccin från leverantören Merck Sharp & Dohme Sweden AB (MSD) har. Gardasil 9 skyddas av ensamrätt i form av patent som innehas av leverantören samt säljs endast av Merck Sharp & Dohme Sweden AB.

Det får därmed anses utrett att det saknas andra leverantörer som kan tillhandahålla en likvärdig eller bättre vara än Gardasil 9.

Förutsättningar för att ingå ramavtal med leverantören genom ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering med stöd av 6 kap. 14 § första stycket 3 lag (2016:1145) om offentlig upphandling är därför uppfyllda.

IV.1.3)Information om ramavtal
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information

Avsnitt V: Tilldelning av kontrakt/koncessioner

Kontrakt nr: 1
Del nr: 1
Benämning på upphandlingen:

HPV vaccin enligt det nationella barnvaccinprogrammet 2018

V.2)Tilldelning av kontrakt/koncessioner
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
03/09/2018
V.2.2)Information om anbuden
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Entreprenörens/koncessionshavarens namn och adress
Officiellt namn: Merck Sharp & Dohme Sweden AB
Nationellt registreringsnummer: 556187-0014
Postadress: Box 45192
Ort: 104 30 Stockholm
Nuts-kod: SE SVERIGE
Land: Sverige
Uppdragstagaren/koncessionsinnehavaren kommer att vara ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens/koncessionens värde (exkl. moms)
Uppskattat totalt ursprungligt värde av kontraktet/kontraktsdelen/koncessionen: 300 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens/koncessionens totala värde: 300 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Stockholm
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
04/09/2018