Euroopa Liidu ametlik veebisait

Otsingutulemused

Results list

Otsingutulemuste lehel kuvatakse teie otsingukriteeriumidele vastavad teated. Selle lehe ülaosas on näha teie määratud otsingukriteeriumid. Konto jaotise 'Eelistused' kaudu on teil võimalus tulemuste loendis otsingukriteeriumide kuvamine igal ajal keelata.

Kuvatavate tulemuste arv lehe kohta põhineb teie eelistustel. Sisse loginud kasutajana saate oma konto jaotises 'Eelistused' igal ajal muuta objektide arvu otsingutulemuste lehe kohta (10, 25, 50, 100). Järgmisele/eelmisele lehele saab liikuda kasutades nuppu 'Lehe navigaator' või sisestades konkreetse lehe numbri lehe numbri sisestuskasti.

Otsingualarmi loomine (ainult sisse loginud kasutajad)

Saate luua otsingualarmi, et saada teada uutest tulemustest, mis vastavad teie otsingule. Alarmi jaoks saate valida ühe järgmistest sagedustest:

 • igapäevane
 • iganädalane
 • iga kahe nädala tagant
 • igakuine

Teil saab olla kuni 25 otsingualarmi. Pärast maksimaalse arvu saavutamist saate salvestada täiendava alarmi ainult siis, kui te olemasoleva alarmi üle kirjutate. Alarme saate igal ajal vaadata ja muuta jaotises 'Minu koondpaneel'.

Teate alarmi loomine (ainult sisse loginud kasutajad)

Pärast otsingutulemuste loendist vähemalt ühe teate valimist saate valida suvandi, et Luua teate alarm. Sellisel juhul saate e-posti teel teate iga kord, kui sellega seotud teade avaldatakse. Teate alarmi saate igal ajal vaadata ja muuta jaotises 'Minu koondpaneel'.

Alla laadimine

Saate alla laadida kogu otsingutulemuste loendi või konkreetsed valitud teated:

 • PDF sirvimiskeeles
 • PDF ametlikus keeles
  • Sisse loginud kasutajate jaoks on piirmäär 15 000 teadet
  • Külaliskasutajate jaoks on piirmäär 3 000 teadet
 • XML
  • Sisse loginud kasutajate jaoks on piirmäär 45 000 teadet
  • Külaliskasutajate jaoks on piirmäär 9 000 teadet

Eksportimisloend

Saate eksportida täiendavaid metaandmeid kogu loendi kohta või konkreetsete valitud teadete kohta:

 • Excel
  • Sisse loginud kasutajate jaoks on piirmäär 150 000 teadet
  • Külaliskasutajate jaoks on piirmäär 30 000 teadet
 • PDF
  • Sisse loginud kasutajate jaoks on piirmäär 150 000 teadet
  • Külaliskasutajate jaoks on piirmäär 30 000 teadet
 • CSV
  • Sisse loginud kasutajate jaoks on piirmäär 450 000 teadet
  • Sisse loginud kasutajate jaoks on piirmäär 90 000 teadet

Loendi eksportimiseks peate valima vähemalt ühe metaandmevälja. Metaandmete otsimiseks saate kasutada välja 'Filtri väli'.

Please note that it is possible that upon selection of certain metadata fields, an empty exported list is displayed for notices using the “TED Schema” format. This is because some metadata are not indexed for notices using the old format “TED schema”. However, in notices based on the eForms format, all the metadata are indexed.

URLi jagamine/muutmine

Saate igal ajal kopeerida URLi ja jagada seda teise kasutajaga. Vastuvõtja saab vaadata samu tulemusi kui teie. Kuna otsingupäringu parameetrid on URLi osa, saate redigeerida URLi, määratledes uue otsingupäringu, ja saada vastavad ajakohastatud otsingutulemused.

Näide: Teie URL on järgmine (tehtemärgi '?' järel leiate otsingupäringu parameetrid):

 • search/result?FT=paris&search-scope=ACTIVE

Ülaltoodud otsingupäring tähendab järgmist:

 • Otsingu ulatus on 'Aktiivsed teated'
 • Kontrollib teateid, mis sisaldavad vabatekstilist (FT) fraasi 'paris'

URLi redigeerides saate otsingu ulatust koheselt muuta, asendades "ACTIVE" sõnaga "ALL":

 • search/result?FT=paris&search-scope=ALL
  • Otsingu teostamine kasutades teadete ulatust 'Kõik'
 • search/result?FT=paris&search-scope=LATEST
  • Otsingu teostamiseks kasutage ulatust 'Viimane ELT S-seeria väljaanne'

Või muuta vabatekstilist (FT) fraasi, asendades fraasi 'Paris' mõne muu fraasiga:

 • search/result?FT=luxembourg&search-scope=ACTIVE
 • search/result?FT=agriculture&search-scope=LATEST