42162-2024 - Förhandsmeddelande om direkttilldelning