Piegādes - 57-2018

03/01/2018    S1

Beļģija-Brisele: Ilgtspējīgi ražotu biroja piederumu un papīra piegāde

2018/S 001-000057

Paziņojums par līgumu

Piegādes

Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Komisija
Pasta adrese: CSM 1 05/P001
Pilsēta: Bruxelles
NUTS kods: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Pasta indekss: 1049
Valsts: Beļģija
Kontaktpersona: OIB.02.002 Marchés publics
E-pasts: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Tālrunis: +32 22986989
Fakss: +32 22960570
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: http://ec.europa.eu
Pircēja profila adrese: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Informācija par iestādēm un aģentūrām – līgumslēdzējām iestādēm – pieejama VI.3. iedaļā
Pasta adrese: CSM 1 05/P001
Pilsēta: Bruxelles
NUTS kods: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Pasta indekss: 1049
Valsts: Beļģija
Kontaktpersona: OIB.02.002 Marchés publics
E-pasts: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Tālrunis: +32 22986989
Fakss: +32 22960570
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: http://ec.europa.eu
Pircēja profila adrese: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
Līgums ietver kopējo iepirkumu
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3157
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Ilgtspējīgi ražotu biroja piederumu un papīra piegāde

Atsauces numurs: OIB.02/PO/2017/069/793
II.1.2)Galvenās CPV kods
30192000 Biroja piederumi
II.1.3)Līguma veids
Piegādes
II.1.4)Īss apraksts:

Šī līguma mērķis ir noslēgt līgumu par ilgtspējīgi ražotu biroja piederumu un papīra piegādi.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 29 600 000.00 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: jā
Piedāvājumus var iesniegt par visām daļām
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Biroja piederumu, kā arī drukāšanas un kopēšanas papīra piegāde

Daļas numurs: 1
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
30192000 Biroja piederumi
30197630 Tipogrāfijas papīrs
30197643 Fotokopētāja papīrs
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: BE BELGIQUE-BELGIË
NUTS kods: FR FRANCE
NUTS kods: IE IRELAND
NUTS kods: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
NUTS kods: IT ITALIA
NUTS kods: DE DEUTSCHLAND
NUTS kods: NL NEDERLAND
NUTS kods: ES ESPAÑA
NUTS kods: PT PORTUGAL
NUTS kods: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
NUTS kods: SE SVERIGE
NUTS kods: UK UNITED KINGDOM
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Apvienotā Karaliste, Beļģija, Čehija, Francija, Itālija, Īrija, Luksemburga, Nīderlande, Portugāle, Spānija, Vācija, Zviedrija

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Biroja piederumu, kā arī drukāšanas un kopēšanas papīra piegāde

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 28 000 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 60
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce: ES administratīvās apropriācijas
II.2.14)Papildu informācija
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Drukāšanas papīra piegāde

Daļas numurs: 2
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
30197630 Tipogrāfijas papīrs
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: BE BELGIQUE-BELGIË
NUTS kods: IT ITALIA
NUTS kods: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Beļģija, Itālija, Luksemburga

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Drukāšanas papīra piegāde

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 1 600 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 60
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce: ES administratīvās apropriācijas
II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
Nosacījumu saraksts un īss apraksts:

— pretendentam savā piedāvājumā jāiekļauj visi dokumenti un informācija, kas prasīta šā paziņojuma III.1. iedaļā “Dalības nosacījumi” un minēta konkursa specifikāciju I pielikumā “Aizpildāmo un iesniedzamo dokumentu kontrolsaraksts”;

— pretendentam jo īpaši jāpievieno atbilstoši parakstīts un datēts svinīgs apliecinājums par to, ka uz viņu neattiecas neviens no gadījumiem, kuru dēļ viņu varētu izslēgt no dalības Eiropas Savienības piešķirtā līgumā. Svinīgais apliecinājums jāiesniedz kā pilnībā aizpildīta veidlapa, kas publicēta šajā tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

NB! Veiksmīgajam pretendentam pirms līguma parakstīšanas jāiesniedz turpmāk minētie dokumentārie pierādījumi, kas apstiprina godavārda apliecinājumu, pretējā gadījumā viņš tiks izslēgts.

NB! Grupām, ja tām tiek piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, godavārda apliecinājums, apliecinošie dokumenti un informācija jāiesniedz par katru dalībnieku.

III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

pretendentam jāiesniedz:

— finanšu pārskatu (bilanču un peļņas un zaudējumu aprēķinu) kopijas par pēdējiem 3 finanšu gadiem, norādot gada pirmsnodokļu peļņu. Ja attaisnojoša iemesla dēļ pretendents nevar tādas iesniegt, viņam jāpievieno paziņojums par gada pirmsnodokļu peļņu pēdējos 3 gados. Ja finanšu pārskati vai paziņojums vidēji pēdējos 3 gados uzrāda zaudējumus, pretendentam jāiesniedz cits dokuments, kas pierāda viņa finansiālās un saimnieciskās spējas, piemēram, attiecīga garantija no trešās personas (piem., mātesuzņēmuma), revidentu, zvērinātu grāmatvežu paziņojumi vai tiem līdzvērtīgi dokumenti,

— paziņojums par konkrēto gada apgrozījumu pēdējos 3 finanšu gados šā līguma jomā.

Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda:

lai pretendents tiktu izraudzīts, viņam jāiesniedz pierādījums par to, ka viņa vidējais gada apgrozījums pēdējos 3 finanšu gados bijis:

par 1. daļu — 5 600 000 EUR;

par 2. daļu — 340 000 EUR.

III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

— pretendentam jāiesniedz pierādījums par 3 tādu līgumu izpildi (katra līguma minimālā summa ir 250 000 EUR (par 1. daļu) un 50 000 EUR (par 2. daļu), kuri ir tieši saistīti ar šā līguma priekšmetu un kuri izpildīti pēdējos 3 gados; sarakstā jānorāda to vērtības, ilgums, sākuma datums un pilnīga informācija (kontaktpersona, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese) par to publiskajiem un privātajiem saņēmējiem. Šis saraksts jāpievieno apmierinošas izpildes apliecinājumiem, norādot katru saņēmēju,

— pretendentam par abām daļām jāiesniedz ISO 9001 sertifikāts vai, ja tas nav iespējams, uzņēmuma kvalitātes nodrošināšanas rokasgrāmata, kurā norādīta vismaz šāda informācija: kvalitātes sistēmas joma un piemērošanas apjoms; uzņēmuma, darbību, produktu un klientu izklāsts; dokumentēts vadības atzinums par kvalitātes politiku, uzņēmuma cilvēkresursu struktūras organizācijas shēma, procesu un to mijiedarbības apraksts, kā arī īstenotās procedūras.

Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda:

lai pretendents tiktu izraudzīts, viņam jāiesniedz pierādījums par to, ka katra līguma vērtība ir bijusi vismaz:

par 1. daļu — 250 000 EUR;

par 2. daļu — 50 000 EUR.

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
Iepirkums paredz pamatnolīguma noslēgšanu
Pamatnolīgums ar vienu uzņēmēju
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 28/02/2018
Vietējais laiks: 17:30
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Bulgāru valoda, Čehu valoda, Dāņu valoda, Vācu valoda, Grieķu valoda, Angļu valoda, Spāņu valoda, Igauņu valoda, Somu valoda, Franču valoda, Īru valoda, Horvātu valoda, Ungāru valoda, Itāļu valoda, Lietuviešu valoda, Latviešu valoda, Maltiešu valoda, Holandiešu valoda, Poļu valoda, Portugāļu valoda, Rumāņu valoda, Slovaku valoda, Slovēņu valoda, Zviedru valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 9 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 08/03/2018
Vietējais laiks: 10:00
Vieta:

Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles (OIB), Bâtiment CSM1, Cours Saint-Michel 23 (entrée côté Rue Père de Deken) — 1040 Bruxelles, Beļģija.

Informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanas procedūru:

piedāvājumu atvēršanā var piedalīties 1 atbilstoši pilnvarots katra pretendenta pārstāvis (jāuzrāda pase vai personas apliecība).

Pretendentiem, kas vēlas piedalīties, rakstiski jāinformē OIB.02.002 daļa “Publiskais iepirkums” (sk. iepriekš I.1. iedaļā norādīto adresi) ne vēlāk kā 2 darbdienas pirms atvēršanas sanāksmes.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: jā
Plānotais laiks turpmāko paziņojumu publicēšanai:

48 mēneši pēc piešķiršanas.

VI.3)Papildu informācija:

1) Specifikācijas un papildu dokumenti (ieskaitot jautājumus un atbildes) būs pieejami šādā tīmekļa vietnē: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3157 Ieinteresētās personas tiek aicinātas reģistrēties, izmantojot tīmekļa vietni. Tad tās ar tiešsaistes publiskā iepirkuma sistēmas starpniecību tiks informētas par jebkādiem precizējumiem attiecībā uz šo uzaicinājumu uz konkursu. Personas, kas vietnē nebūs reģistrējušās, tiek aicinātas to regulāri apmeklēt. Komisija nebūs atbildīga, ja pretendenti nebūs ņēmuši vērā šajā tīmekļa vietnē ievietoto papildu informāciju par šo uzaicinājumu uz konkursu.

Šī vietne regulāri tiks aktualizēta, un pretendentu pienākums konkursa norises laikā ir sekot līdzi precizējumiem un izmaiņām.

2) Paraugu iesniegšana par 2. daļu: visiem piedāvājumiem līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņam jābūt pievienotiem administratīvo noteikumu (II pielikums) 3.3.1.1. punktā prasītajiem 5 pamatpiederumu paraugiem.

3) Papildu informāciju par līguma noteikumiem, līguma atjaunošanu, dalības nosacījumiem, nepieciešamo spēju minimumu, kopējo paredzamo līguma apjomu u. c. var atrast specifikācijās, kas pieejamas iepriekš minētajā tīmekļa vietnē. Netiks izsniegtas drukātas versijas. Infrastruktūras un loģistikas birojs Briselē (OIB), kas 2005. gadā saņēma EMAS sertifikātu, īsteno videi nekaitīgus darba principus. EMAS ir vides vadības un audita sistēma, ES brīvprātīgais instruments, ko organizācijas izmanto to ietekmes uz vidi rādītāju uzlabošanai.

4) Līgumā kā līgumslēdzējas iestādes var tikt iekļautas izpildaģentūras (ierobežojot to dalību (visām kopā) līdz 10 % no līguma kopējās vērtības), ja šā uzaicinājuma uz konkursu publicēšanas laikā minētās aģentūras vēl nebija oficiāli izveidotas vai nebija izveides procesā un tādējādi tās nevarēja oficiāli norādīt uzaicinājuma uz konkursu dokumentos.

5) Sīkāku informāciju par dalību uzaicinājumos uz konkursu un par OIB publiskā iepirkuma procedūru norisi lūdzam meklēt dokumentā “Padomi pretendentiem” un brošūrā “Īstenojot komercsadarbību ar Eiropas Komisiju”, izmantojot šādu saiti:

http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

6) Uz šo iepirkumu attiecas kopējais iepirkums, kurā piedalās 37 citas iestādes un aģentūras kā līgumslēdzējas iestādes (sk. uzaicinājumu uz konkursu).

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: Rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: L-2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 43031
Fakss: +352 43032100
Interneta adrese: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

2 mēnešu laikā no prasītāja informēšanas vai, ja tā nav notikusi, no dienas, kad viņš to uzzinājis. Sūdzības iesniegšana Eiropas Ombudam nevar ne atlikt šo periodu, ne arī atklāt jaunu periodu pārsūdzību iesniegšanai.

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
22/12/2017