Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Tjänster - 3569-2021

08/01/2021    S5

Nederländerna-Haag: Städtjänster

2021/S 005-003569

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2020/S 233-574100)

Rättslig grund:
Förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust)
Postadress: PO Box 16183
Ort: The Hague
Nuts-kod: NL332 Agglomeratie ’s-Gravenhage
Postnummer: 2500 BD
Land: Nederländerna
E-post: procurement@eurojust.europa.eu
Telefon: +31 704125581
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.eurojust.europa.eu/procurement

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Städtjänster

Referensnummer: 2020/EJ/06/PO
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90900000 Städning och renhållning
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Förfarandet omfattar tilldelning av ett ramavtal för tjänster för följande:

• städtjänster och rengöringsmateriel;

• hygien-/sanitetsvaror;

• avfallshantering och bortskaffande av tillgångar utanför anläggningen;

• skadedjursbekämpning;

• skötsel av inomhusväxter.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
05/01/2021
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2020/S 233-574100

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Tidsfrist för mottagande av anbud eller ansökningar om att delta
I stället för:
Datum: 18/01/2021
Lokal tid: 16:00
Ska det stå:
Datum: 28/01/2021
Lokal tid: 16:00
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Villkor för anbudsöppning
I stället för:
Datum: 19/01/2021
Lokal tid: 10:00
Ska det stå:
Datum: 29/01/2021
Lokal tid: 10:00
VII.2)Övriga upplysningar: