Byggentreprenader - 17375-2022

14/01/2022    S10

Sverige-Ludvika: Rivning

2022/S 010-017375

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Byggentreprenader

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2021/S 232-610143)

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: LUDVIKA KOMMUN
Nationellt registreringsnummer: 212000-2270
Postadress: Upphandlingscenter
Ort: Ludvika
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 771 82
Land: Sverige
E-post: sara.stahl@ludvika.se
Telefon: +46 240-86689
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.upphandlingscenterfbr.se/

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Ombyggnation Herrhagsgården

Referensnummer: KS0475/21
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45111100 Rivning
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Herrhagsgården är ett vård- och omsorgsboende med demensinriktning med i dagsläget 77 platser. Byggnaden har sex våningar samt källare. Senaste ombyggnation är utförd på 1990-talet och nu behöver en större ombyggnation utföras igen. Det kommer i samband med renoveringen inte vara några kvarboende i fastigheten. Administrativ personal som har kontor i fastigheten kommer dock att delvis arbeta kvar under renoveringen. Även hemtjänstpersonal som utgår från Herrhagsgården kommer fortsatt nyttja sina lokaler.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
10/01/2022
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2021/S 232-610143

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.7
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 11/01/2022
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 10/01/2022
Lokal tid: 00:00
VII.2)Övriga upplysningar: