Vi har nöjet att meddela att en ny version av TED-portalen kommer att släppas den 29 januari 2024 (preliminärt datum)! Vill du veta mer om de nya funktionerna och vilka förbättringar vi har gjort? Du hittar svaren i vår artikel om den nya versionen av TED.

Just nu har vi problem med buggar som påverkar hur eForms-meddelanden visas. Vi jobbar med att lösa problemet. Under tiden hittar du information och vägledning på vår sida om problemet.

Använder du TED-data? Anmäl dig till vår workshop den 14 december 2023.

Tjänster - 22576-2022

17/01/2022    S11

Österrike-Wien: FRANET – datainsamlings- och forskningstjänster avseende frågor om grundläggande rättigheter: Del 8 – Grekland och del 27 – Sverige

2022/S 011-022576

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA)
Postadress: Schwarzenbergplatz 11
Ort: Vienna
Nuts-kod: AT13 Wien
Postnummer: 1040
Land: Österrike
Kontaktperson: Procurement Section
E-post: procurement@fra.europa.eu
Telefon: +43 158030610
Fax: +43 15031382
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.fra.europa.eu
Upphandlarprofil: http://fra.europa.eu/en/about-fra/procurement
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9893
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9893
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

FRANET – datainsamlings- och forskningstjänster avseende frågor om grundläggande rättigheter: Del 8 – Grekland och del 27 – Sverige

Referensnummer: F-SE-21-T13
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79315000 Sociala undersökningar
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Föremålet för kontraktet är att tillhandahålla Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) datainsamlings- och forskningstjänster avseende frågor om grundläggande rättigheter på nationell nivå.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 1 550 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för alla delar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

FRANET – datainsamlings- och forskningstjänster avseende frågor om grundläggande rättigheter – del 8 – Grekland

Del nr: 08
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79315000 Sociala undersökningar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: AT130 Wien
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

I uppdragstagarens lokaler eller på annan plats som anges i upphandlingsdokumenten.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Denna anbudsinfordran inleds i syfte att identifiera uppdragstagare som ska tillhandahålla den upphandlande myndigheten forsknings- och analystjänster avseende frågor om grundläggande rättigheter.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 1 300 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 24
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Kontraktet/kontrakten kommer att slutas för 1 år från och med datumet för dess ikraftträdande. Det kommer att förlängas automatiskt 1 gång med 1 år såvida inte någon av parterna erhåller ett formellt meddelande om det motsatta minst 3 månader före utgången av den pågående löptiden.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Upphandlingsdokumenten kommer att finnas tillgängliga för nedladdning på adressen som anges under rubrik I.3). Webbplatsen kommer att uppdateras regelbundet och det åligger anbudsgivarna att kontrollera vilka uppdateringar och ändringar som görs under anbudsperioden.

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

FRANET – datainsamlings- och forskningstjänster avseende frågor om grundläggande rättigheter — del 27 — Sverige

Del nr: 27
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79315000 Sociala undersökningar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: AT130 Wien
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

I uppdragstagarens lokaler eller på annan plats som anges i upphandlingsdokumenten.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Denna anbudsinfordran inleds i syfte att identifiera uppdragstagare som ska tillhandahålla den upphandlande myndigheten forsknings- och analystjänster avseende frågor om grundläggande rättigheter.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 250 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 24
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Kontraktet/kontrakten kommer att slutas för 1 år från och med datumet för dess ikraftträdande. Det kommer att förlängas automatiskt 1 gång med 1 år såvida inte någon av parterna erhåller ett formellt meddelande om det motsatta minst 3 månader före utgången av den pågående löptiden.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Upphandlingsdokumenten kommer att finnas tillgängliga för nedladdning på adressen som anges under rubrik I.3). Webbplatsen kommer att uppdateras regelbundet och det åligger anbudsgivarna att kontrollera vilka uppdateringar och ändringar som görs under anbudsperioden.

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Ramavtalet/ramavtalen kommer att avslutas antingen när ett nytt ramavtal avseende den öppna anbudsinfordran ”FRANET 3 [del 8 – Grekland/del 27 – Sverige]” träder i kraft, eller senast efter 24 månader efter ikraftträdandet.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 21/02/2022
Lokal tid: 17:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 23/02/2022
Lokal tid: 10:30
Plats:

I den upphandlande myndighetens lokaler.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Enligt vad som anges i upphandlingsdokumenten.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Anbud kan lämnas på något av EU:s officiella språk, dock helst på engelska.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu/
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
10/01/2022