Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

Konferensen om Europas framtid är din chans att dela med dig av dina idéer och forma vårt framtida EU. Gör din röst hörd!

Tjänster - 26536-2021

20/01/2021    S13

Belgien-Bryssel: Tillhandahållande av marknadsdata om nanoteknik för större transparens

2021/S 013-026536

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2020/S 238-587102)

Rättslig grund:
Förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, RTD — Research and Innovation, RTD.F.4 — Materials for Tomorrow
Postadress: Espace Orban (ORBN), Square Frère-Orban 8
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postnummer: 1040
Land: Belgien
E-post: rtd-call-for-tenders@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu/info/departments/research-and-innovation_en

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tillhandahållande av marknadsdata om nanoteknik för större transparens

Referensnummer: RTD/2020/OP/0008
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
73200000 FoU-rådgivning
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Undersökningen om nanoteknik/nanomaterial syftar till att tillhandahålla en ny uppsättning data från perioden 2017–2020 till NanoData-databasen vid EUON. Denna undersökning kommer att följa upp den tidigare NanoData-undersökningen som genomfördes 2013–2017. Dessa data finns för närvarande tillgängliga på EUON:s webbplats.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
15/01/2021
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2020/S 238-587102

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Tidsfrist för mottagande av anbud eller ansökningar om att delta
I stället för:
Datum: 20/01/2021
Lokal tid: 16:00
Ska det stå:
Datum: 22/02/2021
Lokal tid: 16:00
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Villkor för anbudsöppning
I stället för:
Datum: 22/01/2021
Lokal tid: 10:00
Ska det stå:
Datum: 24/02/2021
Lokal tid: 15:00
VII.2)Övriga upplysningar: