Вижте страницата ни за COVID-19 във връзка с търговете за медицинско оборудване.

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност да споделиш идеите си и да оформиш бъдещето на Европа. Изрази мнението си!

Услуги - 26899-2014

Компактен изглед

25/01/2014    S18

Люксембург-Люксембург: Обработка на електронни документи

2014/S 018-026899

Незавършена процедура

(Приложение към Официален вестник на Европейския съюз, 24.7.2013 г., 2013/S 142-246429)

Служба за публикации на Европейския съюз, на вниманието на: г-жа Maria Manuela Cruz, 2, rue Mercier, 2985Люксембург, ЛЮКСЕМБУРГ. Тел. +352 2929-44331. Факс +352 2929-42672. Електронна поща: opoce-appels-offres@publications.europa.eu


Забележка:

Процедурата по възлагане бе прекратена.

Европейският парламент взе решение да прекрати гореспоменатата процедура за обществена поръчка. Решението е в следствие на промяна на насоката и обсега на услугите, които предстои да бъдат обхванати.