Tjänster - 31036-2022

Submission deadline has been amended by:  105185-2022
20/01/2022    S14

Frankrike-Paris: IKT-rådgivning

2022/S 014-031036

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
Förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma)
Postadress: 201-203 rue de Bercy
Ort: Paris
Nuts-kod: FR101 Paris
Postnummer: 75012
Land: Frankrike
E-post: procurement@esma.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.esma.europa.eu/page/procurement
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska bankmyndigheten (EBA)
Postadress: Tour Europlaza, 20 avenue André Prothin
Ort: Paris La Défense
Nuts-kod: FR10 Ile-de-France
Postnummer: 92927
Land: Frankrike
E-post: procurement@eba.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.eba.europa.eu/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA)
Postadress: 120 rue Marc Lefrancq, BP 20932
Ort: Valenciennes
Nuts-kod: FRE11 Nord
Postnummer: 59307
Land: Frankrike
E-post: procurement@era.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.era.europa.eu/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa)
Postadress: Westhafenplatz 1
Ort: Frankfurt am Main
Nuts-kod: DE Deutschland
Postnummer: 60327
Land: Tyskland
E-post: procurement@eiopa.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.eiopa.europa.eu/
I.2)Information om gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9975
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9975
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

IKT-rådgivning

Referensnummer: PROC/2021/12
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
72200000 Programmering av mjukvara samt rådgivning
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

De upphandlande myndigheterna ämnar teckna multipla ramavtal i kaskadform för IKT-rådgivningstjänster som beskrivs i förfrågningsunderlagen och deras bilagor.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 40 200 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DE Deutschland
Nuts-kod: FR France
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

FRANKRIKE: Paris, Valencienne, Lille; TYSKLAND: Frankfurt am Main.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Syftet med detta upphandlingsförfarande är att tillhanda utvecklings-, rådgivnings- och supporttjänster inom området informationssystem, i alla former av kontrakt (på plats, i närheten, externt).

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 40 200 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Undertecknas för två år, två möjliga förlängningar på ett år vardera.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens:

EU:s administrativa anslag

II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med flera aktörer
Planerat högsta antal deltagare i ramavtalet: 5
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 07/03/2022
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska, Bulgariska, Danska, Tyska, Grekiska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Lettiska, Litauiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Spanska, Svenska, Tjeckiska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 9 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 08/03/2022
Lokal tid: 11:00
Plats:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: ja
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrunewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
Internetadress: http://www.curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
13/01/2022