Palvelut - 33907-2022

21/01/2022    S15

Suomi-Helsinki: Turvallisuusneuvonta

2022/S 015-033907

Ennakkotietoilmoitus

Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Hansel Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0988084-1
Postiosoite: PL 1386
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Postinumero: 00101
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: kilpailutus@hansel.fi
Puhelin: +358 294444200
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://www.hansel.fi
I.2)Tiedot yhteishankinnasta
Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö
I.3)Viestintä
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: Yhteishankintayksikkö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Toimitilaturvallisuuden asiantuntijapalvelut 2022–2026 (DPS)

Viitenumero: HANSEL DPS 00632
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
79417000 Turvallisuusneuvonta
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hansel Oy:n tavoitteena on perustaa dynaaminen hankintajärjestelmä, jonka kohteena on toimitilaturvallisuuteen liittyvät asiantuntijapalvelut osallistumispyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Toimitilaturvallisuuteen liittyviksi järjestelmiksi katsotaan tässä yhteydessä erityisesti kameravalvonta-, rikosilmoitin- ja kulunvalvontajärjestelmät, mutta niitä voivat olla myös mm. paloilmoitin-, äänievakuointi-, lukitus-, äänievakuointi-, ryöstöilmaisu- ja henkilöturvajärjestelmät sekä erilaiset rakenteelliset suojaukset.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Katso kohta II.1.4) Lyhyt kuvaus.

II.2.14)Lisätiedot
II.3)Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
01/06/2022

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:

Tämä ilmoitus on ennakkotietoilmoitus. Tällä ilmoituksella ei pyydetä tarjouksia. Ennakkotietoilmoitukseen liittyy kutsu markkinavuoropuheluun ja Teams-infoon. Ilmoittautumalla markkinavuoropuheluun tarjoamisesta kiinnostuneilla yrityksillä on mahdollisuus käydä hankintaa koskevaa vuoropuhelua hankintayksikön kanssa. Markkinavuoropuheluun tai Teams-infoon osallistuminen tai osallistumatta jättäminen ei estä mahdolliseen hankintamenettelyyn osallistumista. Ennakkotietoilmoitus ei velvoita hankintayksikköä toteuttamaan varsinaista hankintamenettelyä. Kaikki tässä ennakkotietoilmoituksessa esitetyt tiedot ovat alustavia ja suuntaa-antavia ennakkotietoja. Ennakkotietoilmoitus ei sido hankintayksikköä minkäänlaiseen ratkaisuun.

INFOTILAISUUS

Hansel Oy järjestää hankinnasta kiinnostuneille yrityksille Teams-infotilaisuuden torstaina 17.2.2022 klo 09.30–10.30. Ilmoittautuminen Teams-infoon päättyy tiistaina 15.2.2022 klo 16.00.

Ilmoittaudu Teams-infoon täyttämällä oheinen kysely:

https://forms.office.com/r/tyrZxGQwFy

MARKKINAVUOROPUHELU

Hansel Oy tulee tarjoamaan hankinnasta kiinnostuneille tarjoajille mahdollisuuden osallistumispyynnön luonnosmateriaalin kirjalliseen kommentointiin sähköpostin välityksellä. Materiaaliluonnosten kirjallinen kommentointi on alustavasti suunniteltu järjestettäväksi keväällä 2022. Markkinavuoropuheluun ilmoittautuminen päättyy perjantaina 18.2.2022 klo 16.00. Markkinavuoropuheluun osallistuneille ei makseta korvausta osallistumisesta.

Ilmoittaudu markkinavuoropuheluun täyttämällä oheinen kysely:

https://forms.office.com/r/hhg115WAfx

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
17/01/2022