Palīdziet mums uzlabot TED tīmekļa vietni, piedaloties īsā aptaujā!

Pakalpojumi - 42433-2015

Rādīt kompakto skatījumu

06/02/2015    S26    Aģentūras - Pakalpojumi - Paziņojums par līgumu - Atklāta procedūra 

Nīderlande-Hāga: Viesmīlības, konferenču un saistītie pakalpojumi

2015/S 026-042433

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Direktīva 2004/18/EK

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums, adreses un kontaktpunkts(-i)

Pilns nosaukums: Eiropols
Pasta adrese: Eisenhowerlaan 73
Pilsēta: Hāga
Pasta indekss: 2517 KK
Valsts: Nīderlande
Kontaktpersona(-as): Iepirkumu birojs
E-pasts: procurement@europol.europa.eu
Tālrunis: +31 703531681
Fakss: +31 703180808

Interneta adrese(-s):

Līgumslēdzējas iestādes galvenā adrese: http://www.europol.europa.eu

Elektroniska piekļuve informācijai: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=700

Papildu informāciju var saņemt:
iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)

Specifikācijas un papildu dokumentus (arī dokumentus attiecībā uz konkursa dialogu un dinamisko iepirkumu sistēmu) var saņemt:
iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)

Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta:
iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)

I.2)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.3)Galvenā darbības joma
Sabiedriskā kārtība un drošība
I.4)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā
Līgumslēdzēja iestāde veic iepirkumu citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā: nē

II iedaļa: Līguma priekšmets

II.1)Apraksts
II.1.1)Līgumslēdzējas iestādes piešķirtais līguma nosaukums:
Viesmīlības, konferenču un saistītie pakalpojumi.
II.1.2)Līguma veids un būvdarbu veikšanas, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta
Pakalpojumi

NUTS kods NL332

II.1.3)Informācija par publisko iepirkumu līgumu, vispārīgo vienošanos vai dinamisko iepirkumu sistēmu (DIS)
Paziņojums paredz vispārīgās vienošanās izveidi
II.1.4)Informācija par vispārīgo vienošanos
Vispārīgā vienošanās ar vienu uzņēmēju

Vispārīgās vienošanās darbības laiks

Ilgums gados: 4

Paredzamā iepirkumu kopējā vērtība visā vispārīgās vienošanās darbības laikā

Paredzamā vērtība bez PVN: 3 300 000 EUR
II.1.5)Īss līguma vai iepirkuma(-u) apraksts
Regulāra pakalpojumu sniegšana, ietverot: viesmīlības un reģistratūras pakalpojumus un Eiropola suvenīru veikala vadību; apkalpošanas centra palīdzības dienesta un darbības un konferenču organizēšanas pakalpojumus un pasākumu atbalsta pakalpojumus pēc pieprasījuma. Līguma darbības laiks būs 2 gadi ar iespēju 2 reizes pagarināt, katru reizi par 1 gadu (maksimālais kopējais darbības laiks ir 4 gadi).
II.1.6)Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

79992000, 79500000

II.1.7)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Līgums, uz kuru attiecas Valsts iepirkuma nolīgums (GPA): nē
II.1.8)Daļas
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.1.9)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2)Līguma daudzums vai apjoms
II.2.1)Kopējais daudzums vai apjoms:
Visam līguma darbības laikam paredzētais maksimālais izdevumu apjoms ir 3 300 000 EUR. Papildus tam, ka Eiropols izmantos konkursa rezultātā noslēgto līgumu, veiksmīgais pretendents piemēros to pašu cenu struktūru un nosacījumus trešām personām, kas vēlēsies pasūtīt tieši no veiksmīgā pretendenta. Eiropols paredz, ka šo trešo personu pasūtījumu vērtība nepārsniegs 15 % no līguma vērtības.
II.2.2)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.3)Informācija par atjaunošanu
Līgumu var atjaunot: jā
Iespējamo atjaunošanas reižu skaits: 2
Atjaunojamu piegāžu vai pakalpojumu līgumu gadījumā – plānotais laika grafiks turpmākajiem līgumiem:
mēnešos: 12 (no līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas dienas)
II.3)Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.1.1)Prasītās iemaksas un garantijas:
III.1.2)Galvenie finansēšanas nosacījumi un maksājumu kārtība un/vai atsauce uz attiecīgajiem noteikumiem, kas tos reglamentē:
III.1.3)Juridiskā forma, kādā jāapvienojas uzņēmēju grupai, kurai paredzēts piešķirt līguma slēgšanas tiesības:
III.1.4)Citi konkrēti nosacījumi
Uz līguma izpildi attiecas īpaši nosacījumi: nē
III.2)Dalības nosacījumi
III.2.1)Uzņēmēju personiskais stāvoklis, ieskaitot prasības attiecībā uz iekļaušanu profesionālajos vai amatniecības reģistros
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas: uz kandidātiem nedrīkst attiekties neviens no gadījumiem, kuri uzskaitīti Finanšu regulas, ko piemēro ES vispārējam budžetam, 106. pantā.
III.2.2)Saimnieciskās un finansiālās spējas
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas: kā norādīts konkursa dokumentācijā.
Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda: kā norādīts konkursa dokumentācijā.
III.2.3)Tehniskās spējas
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas:
kā norādīts konkursa dokumentācijā.
Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda:
kā norādīts konkursa dokumentācijā.
III.2.4)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.3)Īpaši nosacījumi pakalpojumu līgumiem
III.3.1)Informācija par konkrēto profesiju
III.3.2)Personāls, kas atbildīgs par pakalpojuma izpildi

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Procedūras veids
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta
IV.1.2)Ierobežojumi attiecībā uz uzņēmēju skaitu, ko uzaicinās iesniegt piedāvājumus vai piedalīties
IV.1.3)Uzņēmēju skaita samazināšana sarunu vai dialoga laikā
IV.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
IV.2.1)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums saskaņā ar kritērijiem, kas noteikti specifikācijās, uzaicinājumā iesniegt piedāvājumus vai uzsākt sarunas vai aprakstošā dokumentā
IV.2.2)Informācija par elektronisko izsoli
Tiks piemērota elektroniskā izsole: nē
IV.3)Administratīvā informācija
IV.3.1)Identifikācijas numurs, ko piešķīrusi līgumslēdzēja iestāde:
D/C58/1431.
IV.3.2)Iepriekšēja(-as) publikācija(-as) par šo pašu līgumu

IV.3.3)Nosacījumi specifikāciju un papildu dokumentu vai aprakstošā dokumenta saņemšanai
Dokumenti ir par samaksu: nē
IV.3.4)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
16.3.2015 - 23:59
IV.3.5)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.3.6)Valoda(-as), kurā(-ās) var sagatavot projektu vai dalības pieteikumu
Jebkura ES oficiālā valoda
IV.3.7)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
līdz: 16.9.2015
IV.3.8)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 18.3.2015 - 10:00

Vieta:

Eiropola galvenā mītne, Hāga, Nīderlande.

Personas, kurām ir atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā: jā
Papildu informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanu: ne vairāk kā 1 katra pretendenta pārstāvis. Drošības iemeslu dēļ pretendentiem jāreģistrējas līdz noteiktajam termiņam (lūdzam skatīt konkursa dokumentāciju), lai viņi varētu apmeklēt atvēršanas sanāksmi.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējais iepirkums: nē
VI.2)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
VI.3)Papildu informācija
Lūdzam izmantot attiecīgo saiti, lai piekļūtu visiem konkursa dokumentiem. Dokumenti būs apskatāmi un lejupielādējami, bet, lai lietotāji varētu izmantot dažas tīmekļa vietnes "e-Tendering" iespējas, tiem būs jāpiesakās vietnē. Pēc pieteikšanās lietotāji varēs pierakstīties uz uzaicinājumu uz konkursu, lai saņemtu paziņojumus par tādiem gadījumiem kā jaunu dokumentu publicēšana. Turklāt lietotāji pēc pieteikšanās varēs arī uzdot jautājumus par šo uzaicinājumu uz konkursu.
VI.4)Pārsūdzības procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārsūdzības procedūrām

Pilns nosaukums: Eiropas Savienības Tiesas Vispārējā tiesa
Pasta adrese: rue du Fort NiedergrünewaldPasta indekss: 2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 4303-1
Fakss: +352 4303-2100
Interneta adrese: http://www.curia.europa.eu

VI.4.2)Pārsūdzību iesniegšana
Precīza informācija par pārsūdzību iesniegšanas termiņu(-iem): 2 mēnešu laikā no prasītāja informēšanas vai, ja tā nav notikusi, no dienas, kad viņš to uzzinājis. Sūdzības iesniegšana Eiropas ombudam nevar ne atlikt šo periodu, ne arī atklāt jaunu periodu pārsūdzību iesniegšanai.
VI.4.3)Iestāde, kur var saņemt informāciju par pārsūdzību iesniegšanu
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
27.1.2015