Meillä on ilo ilmoittaa, että TED-portaalin uusi versio otetaan käyttöön 29. tammikuuta 2024 (alustava päivä, vahvistetaan myöhemmin!). Haluatko tietää enemmän uusista toiminnoista ja tehdyistä parannuksista? Tutustu artikkeliimme, josta saat lisätietoa tärkeimmistä muutoksista ja uusista toiminnoista.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Tavarat - 44868-2019

30/01/2019    S21

Belgia-Bryssel: Toimistotarvikkeiden, paperin sekä atk-kulutustarvikkeiden ja kirjapainotarvikkeiden kestävää kehitystä noudattava hankinta

2019/S 021-044868

Hankintailmoitus

Tavarahankinnat

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan komissio
Postiosoite: CSM 1 05/P001
Postitoimipaikka: Bruxelles
NUTS-koodi: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postinumero: 1049
Maa: Belgia
Yhteyshenkilö: OIB.02.002 Marchés publics
Sähköpostiosoite: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Puhelin: +32 22986989
Faksi: +32 22960570
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://ec.europa.eu
Hankkijaprofiilin osoite: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Tämä sopimus kuuluu yhteiseen menettelyyn, johon osallistuu hankintaviranomaisina 34 muuta toimielintä ja virastoa (katso tarjouspyyntöön liittyvä tarjouskutsu).
Postiosoite: CSM 1 05/P001
Postitoimipaikka: Bruxelles
NUTS-koodi: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postinumero: 1049
Maa: Belgia
Yhteyshenkilö: OIB.02.002 Marchés publics
Sähköpostiosoite: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Puhelin: +32 22986989
Faksi: +32 22960570
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://ec.europa.eu
Hankkijaprofiilin osoite: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
I.2)Tiedot yhteishankinnasta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4391
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4391
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Toimistotarvikkeiden, paperin sekä atk-kulutustarvikkeiden ja kirjapainotarvikkeiden kestävää kehitystä noudattava hankinta

Viitenumero: OIB/2019/OP/0006
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
30192000 Toimistotarvikkeet
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tämän sopimuksen kohteena on sopimuksen tekeminen toimistotarvikkeiden, paperin sekä atk-kulutustarvikkeiden ja kirjapainotarvikkeiden kestävää kehitystä noudattavasta hankinnasta.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 28 000 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
30197630 Painopaperi
30197643 Valokopiopaperi
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: 00 Not specified
Pääasiallinen suorituspaikka:

Euroopan unioni

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Toimistotarvikkeiden, paperin sekä atk-kulutustarvikkeiden ja kirjapainotarvikkeiden kestävää kehitystä noudattava hankinta

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 28 000 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 60
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite:

EU:n hallinnolliset määrärahat

II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajan on liitettävä tarjoukseensa kaikki asiakirjat ja tiedot, joita vaaditaan tämän ilmoituksen kohdassa III.1) (osallistumisvaatimukset) ja jotka on lueteltu tarjouseritelmien liitteessä I (tarkistusluettelo asiakirjoista, jotka on täytettävä ja toimitettava).

Tarjoajan on liitettävä mukaan asianmukaisesti allekirjoitettu ja päivätty virallinen vakuutus siitä, että tämä ei ole missään sellaisessa tilanteessa, joka johtaisi Euroopan unionin tarjouskilpailusta poissulkemiseen. Kunnian ja omantunnon kautta annetun vakuutuksen on oltava kokonaisuudessaan seuraavalla verkkosivustolla julkaistun mallin mukainen: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

Huomaa, että valitun tarjoajan on poissulkemisen uhalla toimitettava seuraavat todistusasiakirjat kunnian ja omantunnon kautta annetun vakuutuksen vahvistamiseksi ennen sopimuksen allekirjoittamista.

Huomaa, että jokaisen ryhmittymän jäsenen osalta on toimitettava kunnian ja omantunnon kautta annettu vakuutus sekä todistusasiakirjat ja tiedot, mikäli ryhmittymä valitaan sopimusosapuoleksi.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajan on toimitettava

— jäljennös 3:n viime tilikauden tilinpäätösasiakirjoista (taseet ja tuloslaskelmat), joista käy ilmi vuotuinen voitto ennen veroja. Jos tarjoaja ei voi perustellusta syystä toimittaa kyseisiä asiakirjoja, tarjoajan on liitettävä mukaan ilmoitus 3:n viime vuoden vuotuisesta tuloksesta ennen veroja. Jos tilinpäätöslaskelmista tai ilmoituksesta käy ilmi, että tarjoajalla on 3:lta viime vuodelta keskimäärin tappiota, tarjoajan on toimitettava taloudellisen ja rahoituksellisen tilanteensa todistamiseksi jokin muu asiakirja, kuten kolmannen osapuolen (esimerkiksi emoyhtiön) antama asianmukainen takuu, tilintarkastajien tai auktorisoitujen tilintarkastajien lausunnot tai muun vastaavan asiantuntijan lausunto,

— ilmoitus tähän sopimukseen liittyvästä vuotuisesta erityisliikevaihdosta 3:n viime tilikauden ajalta.

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Voidakseen tulla valituksi tarjoajan on toimitettava todisteet 5 700 000 EUR:n keskimääräisestä vuotuisesta kokonaisliikevaihdosta 3:n viime tilikauden ajalta.

III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

— tarjoajan on toimitettava todisteet 3:n sellaisen sopimuksen toteuttamisesta, joista kunkin arvo on ollut vähintään 250 000 EUR, jotka liittyvät suoraan tämän sopimuksen kohteeseen ja jotka on suoritettu 3:n viime vuoden aikana, sekä tiedot sopimusten arvoista, kestoajoista ja aloituspäivämääristä sekä sopimusten julkisten tai yksityisten toimeksiantajien täydelliset yhteystiedot (yhteyshenkilön nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite). Edellä mainittuun luetteloon on liitettävä kunkin edunsaajan antama todistus sopimusten asianmukaisesta toteuttamisesta,

— tarjoajan on toimitettava ISO 9001 -sertifiointi tai, jos sellaista ei ole, yrityksen laadunvarmistusohjekirja, johon on sisällyttävä vähintään seuraavat tiedot: laatujärjestelmän kohde ja soveltamisala, yrityksen ja sen toiminnan, tuotteiden ja asiakkaiden esittely, yritysjohdon ilmoitus yrityksessä noudatetusta laatupolitiikasta, yrityksen henkilöstörakenteen organisaatiokaavio, kuvaus toimintaprosesseista ja niiden yhteisvaikutuksista sekä kuvaus käytetyistä menetelmistä.

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Voidakseen tulla valituksi tarjoajan on toimitettava kunkin 3 sopimuksen osalta todisteet seuraavista vähimmäisarvoista: 250 000 EUR

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely yhden toimijan kanssa
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 11/03/2019
Paikallinen aika: 15:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 12/03/2019
Paikallinen aika: 10:00
Paikka:

Office pour les infrastructures et la logistique, Bruxelles (OIB), Bâtiment CSM1, Cours Saint-Michel 23 (entrée côté Rue Père de Deken), 1040 Bruxelles, BELGIA.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjousten avaustilaisuuteen voi osallistua 1 asianmukaisesti valtuutettu edustaja jokaiselta tarjoajalta (henkilöllisyys täytyy todistaa esittämällä passi tai henkilötodistus). Tarjoajien, jotka haluavat osallistua tarjousten avaustilaisuuteen, on ilmoitettava asiasta julkisista hankinnoista vastaavalle yksikölle OIB.02.002 kirjallisesti (osoitetiedot on ilmoitettu kohdassa I.1)) viimeistään 2 työpäivää ennen tarjousten avaustilaisuutta.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: kyllä
Myöhempien ilmoitusten arvioitu julkaisuajankohta:

48 kuukautta sopimuksenteon jälkeen.

VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Käytetään sähköistä tilausta
VI.3)Lisätiedot:

1) Brittiläiset hakijat tai tarjoajat:

Brittiläisten hakijoiden tai tarjoajien on huomioitava, että Yhdistyneen kuningaskunnan EU:sta irtautumisen jälkeen kolmansiin maihin sijoittautuneisiin talouden toimijoihin sovellettavia EU:n hankintamenettelyihin osallistumista koskevia sääntöjä sovelletaan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sijoittautuneisiin hakijoihin tai tarjoajiin neuvottelujen lopputuloksesta riippuen. Mikäli voimassa olevassa lainsäädännössä ei anneta lupaa kyseiselle osallistumiselle, Yhdistyneestä kuningaskunnasta peräisin olevat hakijat ja tarjoajat voidaan hylätä hankintamenettelystä.

2) Eritelmät ja täydentävät asiakirjat (mukaan luettuina kysymykset ja vastaukset) ovat saatavilla seuraavasta verkko-osoitteesta:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4391.

Kiinnostuneita tahoja pyydetään rekisteröitymään kyseisen verkkosivuston kautta. Tahoille ilmoitetaan tällöin verkossa olevan julkisia hankintoja koskevan järjestelmän avulla kaikista tätä tarjouspyyntöä koskevista saatavilla olevista päivityksistä. Niitä tahoja, jotka eivät rekisteröidy verkkosivustolle, kehotetaan seuraamaan sitä säännöllisesti. Komissio ei ole vastuussa, jos tarjoajat eivät ota huomioon tarjouspyyntöön liittyviä lisätietoja, jotka julkaistaan kyseisellä verkkosivustolla.

Kyseistä sivustoa päivitetään säännöllisesti, ja tarjoajien on itse huolehdittava päivitysten ja muutosten seuraamisesta tarjousmenettelyn aikana.

3) näytekappaleiden luovutuksen on tapahduttava 15 työpäivän kuluessa tarjouksen viimeisestä jättöpäivästä lukien, kuten ilmoitetaan hallinnollisten ehtojen kohdassa 3.4.1.1 (liite II),

4) sopimukseen saatetaan sisällyttää hankintaviranomaisiksi toimeenpanovirastoja, jotka eivät ole vielä virallisesti olemassa tämän tarjouspyynnön julkaisuhetkellä tai joita ei oltu perustamassa ja näin ollen niitä ei voitu nimetä virallisesti tarjouspyyntöasiakirjoissa. Kyseisten toimeenpanovirastojen osuus sopimuksen kokonaisarvosta ei voi yhteensä niiden kaikkien osalta ylittää 10 prosenttia,

5) tämä sopimus kuuluu yhteiseen menettelyyn, johon osallistuu hankintaviranomaisina 34 muuta toimielintä ja virastoa (katso tarjouspyyntöön liittyvä tarjouskutsu),

6) lisätietoja tarjouspyyntömenettelyihin osallistumisesta ja julkisia hankintoja koskevien menettelyjen kulusta infrastruktuuri- ja logistiikkatoimistossa Brysselissä saa tarjoajien oppaasta (”Guide des soumissionnaires”) ja Liiketoiminta Euroopan komission kanssa -esitteestä, jotka ovat saatavissa seuraavasta internetosoitteesta: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 43031
Faksi: +352 43032100
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Muutosta on haettava 2 kuukauden kuluessa ilmoituksesta asianosaiselle tai, jos ilmoitusta ei ole tehty, siitä päivästä, jona asia tuli hänen tietoonsa. Euroopan oikeusasiamiehelle tehty kantelu ei vaikuta määräaikaan, eikä sen vuoksi muutoksenhaulle määrätä uutta määräaikaa.

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
18/01/2019