Vi har nöjet att meddela att en ny version av TED-portalen kommer att släppas den 29 januari 2024 (preliminärt datum)! Vill du veta mer om de nya funktionerna och vilka förbättringar vi har gjort? Du hittar svaren i vår artikel om den nya versionen av TED.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Tjänster - 46970-2020

31/01/2020    S22

Belgien-Bryssel: Underhåll och drift av allmän säkerhetsutrustning vid Europaparlamentets säten i Bryssel (del 1), Strasbourg (del 2) och Luxemburg (del 3)

2020/S 022-046970

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
Förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europaparlamentet, Direction générale Sécurité et protection (DG SAFE)
Postadress: Rue Wiertz 60
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postnummer: 1047
Land: Belgien
Kontaktperson: Unité 'Budget'
E-post: SAFE.marches-tenders@ep.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5795
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Underhåll och drift av allmän säkerhetsutrustning vid Europaparlamentets säten i Bryssel (del 1), Strasbourg (del 2) och Luxemburg (del 3)

Referensnummer: EP/DGSAFE/UTSI/SER/2019-009
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
50600000 Reparation och underhåll av säkerhets- och försvarsmateriel
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Föreliggande upphandling utgörs av:

— Tillhandahållande av kvalificerad personal för att utföra uppgifter i samband med underhåll och daglig uppdatering av utrustning, anordningar och materiel av typ I, samt för att bistå vid drift/användning av säkerhetsutrustning och -anordningar,

— underhåll av utrustning och anordningar samt materiel av typ II (helhetsunderhåll) med krav på att uppnå resultat.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 19 500 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för alla delar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Underhåll och drift av de allmänna säkerhetsanordningarna på Europaparlamentets säte i Bryssel

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
50610000 Reparation och underhåll av säkerhetsutrustning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Bryssel.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

— Tillhandahållande av kvalificerad personal för att utföra uppgifter i samband med underhåll och daglig uppdatering av utrustning, anordningar och materiel av typ I, samt för att bistå vid drift/användning av säkerhetsutrustning och -anordningar.

Underhåll av utrustning och anordningar samt materiel av typ II (helhetsunderhåll) med krav på att uppnå resultat.

Tjänster av typ I — anordningar och materiel som måste underhållas och övervakas med verktyg, metoder och anordningar som finns tillgängliga på parlamentet.

Tjänster av typ II — anordningar och materiel som inte måste underhållas och övervakas med verktyg, metoder och anordningar som finns tillgängliga på parlamentet.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 9 500 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Underhåll och drift av de allmänna säkerhetsanordningarna på Europaparlamentets säte i Strasbourg

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
50610000 Reparation och underhåll av säkerhetsutrustning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRF ALSACE-CHAMPAGNE-ARDENNE-LORRAINE
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Strasbourg.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

— Tillhandahållande av kvalificerad personal för att utföra uppgifter i samband med underhåll och daglig uppdatering av utrustning, anordningar och materiel av typ I, samt för att bistå vid drift/användning av säkerhetsutrustning och -anordningar.

Underhåll av utrustning och anordningar samt materiel av typ II (helhetsunderhåll) med krav på att uppnå resultat.

Tjänster av typ I — anordningar och materiel som måste underhållas och övervakas med verktyg, metoder och anordningar som finns tillgängliga på parlamentet.

Tjänster av typ II — anordningar och materiel som inte måste underhållas och övervakas med verktyg, metoder och anordningar som finns tillgängliga på parlamentet.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 6 500 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Underhåll och drift av de allmänna säkerhetsanordningarna på Europaparlamentets säte i Luxemburg

Del nr: 3
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
50610000 Reparation och underhåll av säkerhetsutrustning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: LU LUXEMBOURG
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Luxemburg.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

— Tillhandahållande av kvalificerad personal för att utföra uppgifter i samband med underhåll och daglig uppdatering av utrustning, anordningar och materiel av typ I, samt för att bistå vid drift/användning av säkerhetsutrustning och -anordningar.

Underhåll av utrustning och anordningar samt materiel av typ II (helhetsunderhåll) med krav på att uppnå resultat.

Tjänster av typ I — anordningar och materiel som måste underhållas och övervakas med verktyg, metoder och anordningar som finns tillgängliga på parlamentet.

Tjänster av typ II — anordningar och materiel som inte måste underhållas och övervakas med verktyg, metoder och anordningar som finns tillgängliga på parlamentet.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 3 500 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Se upphandlingsdokumenten

III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Se upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 19/03/2020
Lokal tid: 17:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 26/03/2020
Lokal tid: 10:00
Plats:

Bryssel.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens domstols tribunal
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2525
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 433766
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
Officiellt namn: Europeiska ombudsmannen
Postadress: 1 avenue du Président Robert Schuman
Ort: Strasbourg
Postnummer: 67001
Land: Frankrike
Telefon: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Internetadress: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens domstols tribunal
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2525
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 433766
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
21/01/2020