Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

Konferensen om Europas framtid är din chans att dela med dig av dina idéer och forma vårt framtida EU. Gör din röst hörd!

Tjänster - 48762-2021

01/02/2021    S21

Tyskland-Karlsruhe: Rengöring av industrianläggningsdelar vid JRC i Karlsruhe

2021/S 021-048762

Förhandsmeddelande

Detta meddelande är endast för förhandsinformation

Tjänster

Rättslig grund:
Förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, Joint Research Centre (JRC), Karlsruhe, — Gemeinsame Forschungsstelle, JRC.G.1 — Strahlenschutz und Sicherheit an JRC Standorten
Postadress: PO Box 2340
Ort: Karlsruhe
Nuts-kod: DE122 Karlsruhe, Stadtkreis
Postnummer: 76125
Land: Tyskland
Kontaktperson: Abteilung Auftragsvergabe
E-post: jrc-procurement-karlsruhe@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7782
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Rengöring av industrianläggningsdelar vid JRC i Karlsruhe

Referensnummer: JRC/KRU/2021/OP/0156
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
70332300 Tjänster avseende industriell egendom
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Anbudet inbegriper rengöring av alla industrianläggningsdelar i de tekniska lokalerna i kontrollområdet vid JRC i Karlsruhe under den årliga stängningsperioden. Denna period kommer att pågå i cirka 6 veckor och äger vanligtvis rum under månaderna augusti/september det aktuella året.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 300 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
70332300 Tjänster avseende industriell egendom
90910000 Städning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DE122 Karlsruhe, Stadtkreis
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Hermann-von-Helmholtz-Platz, 1 - 76344 Eggenstein-Leopoldshafen

PO Box 2340 76125 Karlsruhe

TYSKLAND

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Observera att särskilda minimikrav inom området strålskydd och dekontaminering av kärntekniska anläggningar måste uppfyllas för att delta i denna anbudsinfordran. Leverantörer ska bland annat tillhandahålla bevis på slutförd yrkesutbildning med ytterligare kvalifikation som dekontamineringsspecialist IHK (industri- och handelskammaren) – https://www.aachen.ihk.de/bildung/pruefungen/weiterbildungspruefungen/dekontfachkraft-rv2011-607082 – med examination av kvalificerad arbetskraft för samordnaren; minst 3 års yrkeserfarenhet som dekontamineringsspecialist för minst 4 personer, motsvarande examina ska också godtas; tillstånd för verksamhet och sysselsättning vid utländska fabriker eller anläggningar i enlighet med avsnitt 25 i lagen om skydd mot skadliga effekter av joniserande strålning (StrlSchG av 27.6.2017) eller motsvarande i andra länder.

II.2.14)Kompletterande upplysningar

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

Observera att den upphandlande myndigheten förbehåller sig rätten att anpassa eller komplettera de krav som anges i II.2.4) fram till publiceringen av anbudsinfordran.

II.3)Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
24/02/2021

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
25/01/2021