Urakat - 51660-2023

27/01/2023    S20

Suomi-Helsinki: Rakennustyöt

2023/S 020-051660

Muutosilmoitus

Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen muuttaminen sen voimassaoloaikana

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0201256-6
Postiosoite: PL 58208
Postitoimipaikka: HELSINGIN KAUPUNKI
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Postinumero: 00099
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: kymp.tilahankinnat@hel.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen rakentaminen päätoteuttajana

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
45000000 Rakennustyöt
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Pääasiallinen suorituspaikka:

Helsingin Kampin kaupunginosa

II.2.4)Hankinnan kuvaus sopimuksenteon ajankohtana:

Terveys- ja hyvinvointikeskuksen rakentaminen projektinjohtourakkana, jonka vaiheina ovat kehitysvaihe ja sitä seuraava rakentamisvaihe.

II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn, dynaamisen hankintajärjestelmän tai käyttöoikeussopimuksen kesto
Alkamispäivä: 01/09/2022
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Tätä sopimusta koskeva ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2023/S 015-039640

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Sopimus nro: 1.2.246.10.02012566.1.7.3657.1
Nimi:

Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen rakentaminen päätoteuttajana

V.2)Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekemistä koskevan päätöksen päivämäärä:
01/09/2022
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Sopimus/käyttöoikeussopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin/käyttöoikeussopimuksen saajan nimi ja osoite
Virallinen nimi: YIT Suomi Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 1565583-5
Postiosoite: PL 36, Panuntie 11
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Postinumero: 00621
Maa: Suomi
Urakoitsija/käyttöoikeussopimuksen saaja on pk-yritys: ei
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan/käyttöoikeussopimuksen arvosta (sopimusta koskevan päätöksen hetkellä;ilman alv:tä)
Hankinnan kokonaisarvo: 74 600 000.00 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
24/01/2023

VII kohta: Muutokset sopimukseen/käyttöoikeussopimukseen

VII.1)Hankinnan kuvaus muutosten jälkeen
VII.1.1)Pääasiallinen CPV-koodi
45000000 Rakennustyöt
VII.1.2)CPV-lisäkoodi(t)
VII.1.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Pääasiallinen suorituspaikka:

Helsinki

VII.1.4)Kuvaus hankinnasta:

Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen rakentaminen projektinjohtourakkana.

VII.1.5)Sopimuksen, puitejärjestelyn, dynaamisen hankintajärjestelmän tai käyttöoikeussopimuksen kesto
Alkamispäivä: 01/09/2022
VII.1.6)Tiedot sopimuksen/osan/käyttöoikeussopimuksen arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan/käyttöoikeussopimuksen kokonaisarvo: 81 104 000.00 EUR
VII.1.7)Sopimuskumppanin/käyttöoikeussopimuksen saajan nimi ja osoite
Virallinen nimi: YIT Suomi Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 1565583-5
Postiosoite: PL 36, Panuntie 11
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Postinumero: 00621
Maa: Suomi
Internetosoite: http://www.yit.fi
Urakoitsija/käyttöoikeussopimuksen saaja on pk-yritys: ei
VII.2)Tietoa muutoksista
VII.2.1)Muutosten kuvaus
Muutosten luonne ja laajuus (sekä ilmoitus sopimuksen mahdollisista aiemmista muutoksista):

Projektinjohtosopimuksen kokonaisuuteen sisältyvää rakentamissopimusta edeltävään kehitysvaiheen sopimukseen tulee kaavavalitukseen perustuvasta ennakoimattomasta olosuhdemuutoksesta johtuva 504 000 euron muutos, joka muodostuu rakentamishankkeen kokonaisuuden toteuttamisen pitenemisestä johtuvasta lisätyöstä, aiemmin rakentamisvaiheeseen kuuluvaksi määritellyn työn aikaistamisesta jo kehitysvaiheessa tehtäväksi sekä YSE 1998 -ehtojen 47 §:n kohdan 1 mukaisesta yleiskustannuslisästä.

Tämän lisäksi koko rakennushankkeen ennakoituun 74,6 miljoonan euron kokonaisarvoon tulee lisäystä noin kuusi miljoonaa euroa metron liukuportaiden uusimisesta. Tarjouspyyntövaiheessa ennakoimaton tarve liukuportaiden uusimiseen perustuu Kaupunkiliikenne Oy:n esille tuomaan tarpeeseen uusia metron liukuportaat, sillä vanhojen ja venäläisvalmisteisten liukuportaiden varaosien saanti on vaikeutunut Ukrainan sodan vuoksi asetetuista pakotteista. Liukuportaiden uusiminen on tarkoituksenmukaista lisätä projektinjohtourakkaan töiden yhteensovittamis- ja työturvallisuusvelvoitteiden vuoksi.

Hanke on tarkoitus toteuttaa sopimuksellisesti kahdessa vaiheessa eli kehitysvaiheessa ja rakennusvaiheessa. Kehitysvaiheen osalta on 1.9.2022 tehty sopimus, jonka arvo on ollut 165 000 euroa ja joka on voimassa 28.2.2023 saakka. Kaavavalituksesta johtuvan olosuhdemuutoksen vuoksi kehitysvaihetta joudutaan pidentämään ja hankkeen sisällä kehitysvaiheen sopimuksen arvoksi muodostuu 4 455 787 euroa. Rakennusvaiheen sopimusta ei ole vielä tehty, vaan se tullaan tekemään myöhemmin kehitysvaiheen jälkeen, mikäli sen tekemisen edellytykset täyttyvät.

VII.2.2)Muutosten syyt
Sellaisista olosuhteista johtuva muutoksen tarve, joita huolellinen hankintaviranomainen/-yksikkö ei voinut ennakoida (direktiivin 2014/23/EU 43 artiklan 1 kohdan c alakohta, direktiivin 2014/24/EU 72 artiklan 1 kohdan c alakohta, direktiivin 2014/25/EU 89 artiklan 1 kohdan c alakohta)
Kuvaus olosuhteista, joiden takia muutos on välttämätön, sekä selitys näiden olosuhteiden ennalta arvaamattomasta luonteesta:

Ks. edellä kohta "VII.2.1 Muutosten kuvaus".

VII.2.3)Hinnankorotus
Sopimuksen tarkistettu kokonaishinta ennen muutoksia (kun otetaan huomioon mahdolliset aiemmat sopimuksen muutokset ja hinnan mukauttamiset ja direktiivin 2014/23/EU tapauksessa kyseessä olevan jäsenvaltion keskimääräinen inflaatio)
Arvo ilman alv:tä: 74 600 000.00 EUR
Sopimuksen kokonaisarvo muutosten jälkeen
Arvo ilman alv:tä: 81 104 000.00 EUR